12urenloop: De VTK – Hilok vete

Wanneer de gemoederen hoog op lopen

De Gentse 12urenloop is voor vele studenten zowat het hoogtepunt der sportieve activiteiten. Maar liefst twaalf uur aan een stuk lopen verschillende honderden studenten voor een van de zestien kringen zoveel mogelijk rondjes. Vorig jaar ging VTK met de hoogste prijs lopen, terwijl de twee voorgaande jaren de sporties van HILOK deze prijs kaapten. In 2017 zelfs met maar één rondje meer! Dat de prijzen steeds onder deze twee kringen verdeeld worden, is geen toeval. De talloze archies en burgies zijn strevers op alle vlakken, terwijl de leden van het HILOK logischerwijs allemaal grote sporters zijn.

In de wandelgangen doet dan ook het gerucht over een vete tussen deze twee kringen de ronde. Iets wat de twee kringen zelf uitdrukkelijk relativeren. Het sportteam van de VTK verwoordt het wondermooi: “We willen gewoon altijd winnen. We weten ook wel dat HILOK dé sportkring is, wat de leden extra motiveert om de sporties eens te verslaan. Dit wakkert de competitiviteit aan, maar gaat niet verder dan dit.” Ook aan de andere kant horen we hetzelfde verhaal: “We willen gewoon winnen. Of dat nu van VTK is of van een ander, maakt op zich niet veel uit. Maar net omdat het (de confrontaties in de IFK-finales, red.) zo vaak voorkomt, omdat VTK zo sterk is, is die tweestrijd er wel.”

Wie op 29 april gaat kijken zal misschien iets anders zien, maar daar hebben de praesidia een verklaring voor. “De vete wordt door supporters steeds uitvergroot. We proberen het wel wat in te tomen, maar dat is moeilijk om te reguleren”, horen we bij het HILOK. Ook de VTK’ers bevestigen dit: “We hebben ook aan onze leden laten weten dat het helemaal niet de bedoeling is om met het HILOK te mokken. Het komt erop neer je innerlijke competitiviteit naar boven te halen, niets meer.”

Aangezien de marges elk jaar zo klein zijn, treffen de kringen hun voorbereidingen. Beide organiseren ze looptrainingen en waar het HILOK testmomenten heeft, zorgt de VTK voor snelheidstrainingen. Laatstgenoemde heeft zelfs een strijdplan bedacht. Geen klein strijdplan: naar eigen zeggen een zeer groot strijdplan waar zeer veel werk in gekropen is. Tijdens de 12UL zelf, houdt ook het HILOK alle rondetijden bij. “Als er een tragere ronde in zit stellen we dan voor om even te rusten. Je weet elk jaar dat VTK supersterk zal zijn, dus moeten we er elk jaar het beste uit halen.”

Maar of er nu gewonnen of verloren wordt, nadien wordt er vooral gelachen en gefeest. Na wat vaten in de tent op het Sint-Pietersplein wordt er steevast afgezakt richting de Delta en Twitch, waar de rondjes uit het lijf worden gedronken en gedanst.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen