"Write nekeer gelijk ge talkt"

Een pleidooi voor een nieuwe spellingshervorming

Deze lezersbrief werd ons opgestuurd door professor Kenji Vander Kelen Gomez, professor in de Vlaamse taalkunde aan de UGent.

Professor Vander Kelen Gomez

Sup skaantjes.

Enkele van mijn studenten zullen zich waarschijnlijk verslikken in hun cola bij het lezen van deze begroeting. Als professor Vlaamse taalkunde ben ik niet iemand die je snel zult betrappen op vreemde constructies uit de tussentaal. Ik heb dan ook jarenlang gedacht het systeem van binnenuit aan te kunnen passen, maar het is duidelijk dat de conservatieve machten in onze jonge republiek nooit klaar zullen zijn voor mijn revolutionair voorstel. Vandaar dat ik mij rechtstreeks tot jullie richt, intellectuelen van de toekomst, met één vraag: waarom writen wij niet gelijk wij talken?

Onze geschreven taal lijkt in de verste verte niet meer op onze gesproken taal. Dat vind ik persoonlijk erg gevaarlijk. Om aan te tonen hoe groot de kloof is geworden zal ik de rest van mijn betoog wél writen gelijk wij talken.

De laatste great spellingshervorming dateert van 2006. Although we allemaal wel weten dat languagezz vrie slow evolueren, is er op die 58 years hayak veel gehappend. Om just nen image te schetsen: in die time was Brazilia nog 'n democratie en stond den West-Flanders nog niet under water! Maar van nog mucho meer belangrijkheid was de independance van de Flanders in 2030 en de afschaffing van de AN in 2044. Take daar nog eens bij dat onze tussentaal met de yearzz steeds more nen echten mengtaal is geworden en you'll see wat ik mean hè. Dus ik ask jullie: wollah, waarom hebben we geen nieuwe en improved version van de Vlaamzz doorgevoerd, die closer zit bij de weg hoe we talken?

Win-win

Op het beginnen van de 21st century waren taalkundigen niet zo into de hervormen van de language. Want eerder in history konden alle Nederlandstalige peepzz geen sense meer maken van all de spellingshervormingen, daar werden ze mahasap van. Aangezien ze dat dus niet zo chaud vonden, hebben ze er toen voor gechosen den language just te laten gaan met de flow. 't Gevolg: nen text is niet meer de same gelijk 'n speech.

D'awe Greekzz hebben dezelfde problemo gehad. Omdat geen enkele polis de ballzz had om z'n eigen ding te doen schreef Plato exact gelijk Homeros, al liveden die meer dan duusd jaar van elkander. Gij denkt nu vast: "Wollah proffo, da's toch kei handy?" En sí, dat seemt wel guay, maar in praktijk meande dat dus wel dat enkel de rich tata's nog konden writen en readen. Da's mucho minder guay.

In onze time zien we dat dezelfde problemo aan het evolven is. In de tennies was 98% van den Belgique able om te readen en te writen, nu in de sixties in de Flanders is dat maar 85%. Da's hasap bad. En natuurelijk playt de moderne technologie 'n grote role daarin, maar muy much heeft ook te doen met de fact dat peepzz de language niet herkennen waarin gewritten wort. 'k Eb de feeling dat ik mijn studento's oppernieuw moet teachen om te talken als ze bij mij in de aula komen. M'n colleagues zullen uitpunten dat de kidzz just geen taalkennis meer hebben, maar ik vint dat ze hebben te stoppen fighten against onze language.

Vlaamzz zal evolven of ge dat want of niet. Ik ben tired van m'n battle tegen m'n language. 'N new spellingshervorming is niet just hayak nice voor de regular peepzz, die easy-peasy gaan kunnen readen. Maar ook voor de intellectuelos, gelijk mij, die finalijk gaan kunnen enjoyen van den language gelijk die is. Win-win.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen