Proffen komen, proffen gaan, alleen Boone blijft bestaan

Als een prof sterft in een leeg auditorium, is hij dan echt dood?

Grote consternatie aan het UFO: onze 1500 professoren protesteren tegen hun plotse ontslag. En dat alles om banen te creëren voor mensen die al een luttele dertig jaar dood zijn.

Je had het waarschijnlijk wel al horen waaien, maar nu staat het echt te gebeuren. Na de lesvrije week zal je in jouw vertrouwde lesopname of - voor de naïvelingen die nog naar de les gaan - in jouw les geen echte professoren meer te zien krijgen, maar hologrammen. De reden? Besparingen uiteraard. Door lesopnames uit de tennies te gebruiken, moet men geen salarissen meer uitbetalen én ontwijkt men intellectueelrechtelijke problemen.

Door de prof lopen

Na lange onderhandelingen tussen Schamper™ (powered by Coca Cola) en de UGent (powered by Het Paard van Troje™️) lag de mogelijkheid open om enkele proeflessen bij te wonen, weliswaar op voorwaarde dat er op geen enkel moment merknamen van ongewenste producten in beeld zouden komen. Hoewel profhologrammen (nog) geen echte interactie kunnen hebben met het - al dan niet reële - publiek, merken de hologrammen het wel op wanneer iemand door hen heen loopt. Dat zullen we gemerkt hebben: we kwamen onze tweede testles iets te laat toe. We dachten ons onopgemerkt op de laatste rij te zetten, maar het profhologram van dienst, toendertijd vermaard politicoloog Carl Devos, had zich strategisch voor de deur opgesteld, zodat deze versperd werd. Resultaat: we liepen dwars door hem heen. Alsof de schok nog niet erg genoeg was, kregen we nog een uitbrander die, naar hij zei, niet kon doorgespoeld worden in de lesopname. En dan moet je al die Pepsi-reclames doorstaan.

Twee seconden na onze preek stond het profhologram plots achter de micro. Eenmaal daar bleef hij stokstijf staan. De hele les lang bewoog hij geen millimeter, en ondertussen bewierookte hij zichzelf. Het is duidelijk dat deze prof gekozen werd om zo min mogelijk beweging te simuleren. Zeer makkelijk, maar niet echt vermakelijk. Bovendien zaten we in aula’s waar het internet niet werkte, zodat we onze Google glasses niet konden opladen. Uit pure wanhoop en angst om ons helemaal dood te vervelen namen we een blikje Coca-Cola. Nog geen seconde later werden we het lokaal uitgegooid, wegens ongewenste merknaam in beeld.

Alsof de schok nog niet erg genoeg was, kregen we nog een uitbrander die, naar hij zei, niet kon doorgespoeld worden in de lesopname

Onder het motto 'een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen' werden de experimenten met profhologrammen ontoegankelijk gemaakt voor publiek. Een jammere zaak, ware het niet dat met Google glasses ook de volgende proefles kon worden bekeken, zonder lichamelijk aanwezig te moeten zijn. Een hele verademing voor ons. Ademhalen was misschien geen probleem meer voor ons, profhologram Sami Zemni - alweer een politicoloog - daarentegen vergat het een aantal keren, zo enthousiast was hij over de les. Toen hij vervolgens besloot dat het tijd was voor een adempauze zette hij een - ietwat verouderd - muziekje op, dat paste bij het lesonderwerp. Deze proefles was duidelijk een groter succes, al mocht de de prof ietwat vertraagd worden afgespeeld. Hij praatte namelijk iets te snel om tegelijk de Google glass-effecten te kunnen hanteren.  

Casus: Vlaanderen

Ondanks de gebreken die we reeds aantroffen bij andere proffen, blijkt voormalig professor Historische Kritiek en - zo lezen we in de archieven - professioneel gever van korte pauzes Marc Boone de geknipte persoon te zijn voor deze vernieuwende technologie. De opnames van 2010 zijn representatief voor de cursus door de jaren heen, wat maakt dat het hologram telkens opnieuw probleemloos kan worden afgespeeld. De casussen, aan de andere kant, blijven een heikel punt. Sinds de onafhankelijkheid van Vlaanderen (sponsored by Pepsi) stelt de regering (sponsored by Pepsi) dat elke Vlaming de kans moet krijgen zich fier en complexloos Vlaming te voelen. Om dit gevoel aan te moedigen, eist ze van de UGent een groter percentage aan casussen die getuigen van de grootse geschiedenis van het land. Deze bleken echter afwezig in prof. Boone's archief.

Clandestiene universiteit

Bij hun protesten aan het UFO kwam aan het licht dat enkele van deze ontslagen proffen het heft reeds in eigen handen genomen hebben, door zelf een clandestiene universiteit op te richten naast de officiële UGent (powered by Het Paard van Troje™️). De ietwat ongewone universiteit, betiteld als de VLUG  (Vrije Liberale Universiteit Gent) werd in sneltempo opgericht wegens gebrek aan inkomen van de proffen, en dit onder leiding van Z-Bxinia Vandersnikt. Deze laatstgenoemde betreurt en bekritiseert de verschuiving richting hologrammen, en stelt dat de VLUG een menselijke universiteit moet zijn, met aandacht voor student én werknemers. Zeer veelbelovende woorden, al verliep niet alles van een leien dakje.

De VLUG werd in sneltempo opgericht

De diploma’s die de clandestiene studenten (of clandestinos) zullen krijgen, worden alvast niet erkend door de Vlaamse Staat (sponsored by Pepsi). Wallonië heeft daarentegen verzekerd de attesten te erkennen, en juicht dergelijk initiatief zelf toe. Het land, met zijn schijnbaar onstuitbare economische groei, heeft een enorme nood aan arbeidskrachten. Dit tot op het punt dat eender welk soort opleiding voldoet om aan werk te geraken. Het gevolg hiervan is dat de VLUG een extreem brede variëteit van studies aanbiedt, en de Faculteit Economie in korte tijd voorbij is gestoken door de Letteren. Wij bij Schamper™ (powered by Coca-Cola) stellen ons toch enkele vragen bij de beweegredenen van de VLUG. Wil zij ervoor zorgen dat het communisme de voordelen krijgt van onze kapitalistische vruchten, of tracht ze effectief een menselijke universiteit te maken? En wat met het feit dat werkelijk iedereen kan komen studeren aan deze universiteit? De toekomst alleen zal dit kunnen uitwijzen.

Les in bed

De UGent (powered by Het Paard van Troje™️) betreurt het feit dat er dergelijke commotie wordt gemaakt om slechts enkele besparingen. Deze gehele ontwikkeling kadert in de evolutie van het gedrag van studenten, zo vertelt Autumn Jobs Detroit, woordvoerster van Pepsi: “De laatste jaren komen er zo weinig studenten naar de les dat het zonde is om de lessen te blijven geven. Deze vernieuwing is dan ook maar een opstapje naar een groter project: het hele concept van naar een les komen is verouderd. We werken verder aan een systeem waarbij iedere student een eigen profhologram in zijn kamer zou kunnen oproepen. Zo moet je niet uit bed komen en kan je toch les krijgen van een professor.”

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen