Ziek van eenzaamheid

Eenzaamheid is een plaag in de samenleving, en dat bedoelen we letterlijk. Behalve de sociale isolatie en nare gevolgen op ons mentale welzijn, kan eenzaamheid ons namelijk ook fysiek ziek maken.

Eenzaamheid gaat in eerste instantie gepaard met negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid. Maar het verhoogt daarnaast ook het risico op een heel aantal ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer en coronaire hartziekten. Het heeft dus niet alleen een invloed op het psychologisch welbevinden, maar evenzeer lichamelijke gevolgen. Wat zijn die gevolgen en wat is de connectie?

Eenzame aapjes

De uitspraak dat eenzaamheid slecht is voor de gezondheid lijkt vanzelfsprekend. Maar recent heeft de wetenschap de waarheid van deze uitspraak nogmaals aangetoond. Wetenschappers van de universiteit van Californië en Chicago onderzochten of eenzaamheid door het aanpassen van onze lichaamscellen ons vatbaarder zou maken voor virale infecties of een effect kon hebben op ons immuunsysteem. Ze onderzochten daarvoor het leukocietgen, dat instaat voor het beschermen van het lichaam tegen infecties.

Dit deden ze bij 141 volwassen mensen en een groep resusaapjes die signalen van sociaal isolement vertoonden. Tijdens het onderzoek werd opgemerkt dat er bij de eenzame mensen en aapjes meer activiteit kon vastgesteld worden in de genen die ontstekingen produceren en minder activiteit in de genen die het lichaam beschermen tegen ziekte. Van zodra de eenzame aapjes door de onderzoekers besmet werden met een virus, gingen ze er ook sneller op achteruit dan de niet-eenzame aapjes.

Eenzaamheid kan nog tot een hoop andere medische aandoeningen leiden, zoals de ziekte van Alzheimer of enkele hart- en vaatziekten

Hieruit blijkt dus dat er een correlatie bestaat tussen een slecht immuunsysteem en eenzaamheid, maar daar blijft het niet bij. Eenzaamheid kan nog tot een hoop andere medische aandoeningen leiden, zoals de ziekte van Alzheimer of enkele hart- en vaatziekten. Overigens wijzen een hoop dokters er ook op dat eenzame mensen vaak een ongezonder leven gaan leiden. Veel mensen die in een sociaal isolement leven, hebben de neiging zichzelf ook letterlijk op te sluiten. Hierdoor is er een gebrek aan beweging en kan er zelfs een impact zijn op de variatie van hun dieet.  

Eenzame jongeren

Uit een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat één op de vier ouderen blijk geven een 'sterk sociaal isolement' te ervaren. Rekening houdend met het effect dat zo'n isolement kan hebben op je gezondheid, maken een hoop experts zich erg zorgen om de levenskwaliteit van onze senioren. Iets om over na te denken als je weer eens beslist de bomma in het rusthuis niet te gaan bezoeken.

Eenzaam zijn wordt echter te vaak enkel geassocieerd met ouder worden. Volgens socioloog Gerine Lodder is eenzaamheid bij jongeren een erg onderschat probleem. Eenzaamheid is namenlijk een signaalfunctie van het lichaam die je vertelt dat je meer aandacht moet besteden aan je sociale relaties. Het is dus een emotie die evengoed bij jong als bij oud kan voorkomen. Sinds haar onderzoek, dat specifiek focuste op eenzaamheid bij jongeren, pleit Lodder er dan ook voor dat er meer aandacht moet worden geschonken aan dit probleem. Zo zouden mensen die al op jongere leeftijd leren omgaan met eenzaamheid beter voorbereid zijn om het probleem aan te pakken eens ze ouder zijn. Dit kan wel eens van groter belang zijn dan we vaak beseffen, want de gevolgen van eenzaamheid voor het lichaam zijn zeer verregaand.

Nog geen stemmen
cover: 

Reactie toevoegen