ProfAdvisor

Werkgroep Onderwijsevaluaties gaat voor nieuwe strategie

Afgelopen academiejaar experimenteerde de UGent met het verplicht maken van onderwijsevaluaties aan de hand van de grove maatregel die toeliet studenten de toegang tot Minerva af te nemen. Het testjaar zit erop en het hele systeem werd geëvalueerd. De resultaten waren bikkelhard en een nieuwe evaluatiemethode bleek cruciaal.

De kans op het verliezen van de toegang tot het online leerplatform Minerva zorgde bij veel studenten voor enorme frustraties. Zo erg zelfs dat ze met veel plezier leugens verspreidden in de evaluatie of redenen verzonnen waarom ze bepaalde opleidingsonderdelen niet hadden gevolgd. De werkgroep kon dan ook niet anders dan het hele idee over boord te gooien en op zoek te gaan naar iets nieuws. Bijgevolg introduceerde ze begin deze week de app ProfAdvisor.

Deze mobiele applicatie maakt het zeer laagdrempelig om proffen te evalueren op elk moment van het academiejaar. “Een zeer bewuste strategie”, laat de denkgroep ons weten. “Op deze manier nemen studenten niet de tijd om hun frustraties op orde te zetten, maar kunnen ze alles er gewoon uitgooien wanneer het hen uitkomt. Een pilootproject van de app toonde ons bijvoorbeeld duidelijke pieken de avond voor het examen. Deze pieken waren opvallend hoger bij proffen die niet duidelijk aangeven wat al dan niet te kennen is of proffen die onduidelijkheid creëren over de tijd en/of locatie van het examen. Een andere duidelijke piek zien we aan het begin van het academiejaar. Deze piek is dan weer weggelegd voor proffen die hun slides online zetten in pdf-formaat en kiezen voor een zwarte achtergrond met witte letters, proffen die bissers verplichten een nieuw boek te kopen en tot slot proffen die ervoor kiezen aantekeningen te maken op een krijtbord in een aula van meer dan honderd personen.”

Na dit pilootproject is de werkgroep erin geslaagd de belangrijkste pijnpunten te lokaliseren. Daaropvolgend werden verschillende categorieën aangemaakt waarop studenten hun proffen kunnen evalueren. “Tijdens de testfase gebruikten we in onze applicatie dezelfde evaluatieonderdelen als bij de online evaluaties op Minerva. Uit de resultaten bleek dat ‘actief leren’ de minst populaire categorie was, hier hadden klaarblijkelijk erg weinig studenten een uitgesproken mening over. ‘Cursusmateriaal’ was dan weer te beperkt. Hierbij was een subcategorie ‘slides’ broodnodig. Pronkstuk van het project is te vinden in de zeer populaire categorie ‘doceerstijl’. Hier werd een functie geïntroduceerd die studenten de mogelijkheid verschaft om live feedback te geven over o.a. het geluid van de microfoon, de felheid van het licht en de grootte van het geschrift. Een laatste nieuwe categorie werd ‘auditoria en leslokalen’. Hierbij kwamen zo'n 87 meldingen binnen over klokken die niet op het juiste uur staan. Ruim 50 meldingen hiervan gingen specifiek over auditorium E van de Blandijn, waar de klokken ongeveer 10 minuten verschillend staan. De informatie werd inmiddels doorgegeven, maar voorlopig kwam er helaas nog geen schot in de zaak.”

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen