Verenigingenvetes: VGK vs. V.G.K.

"What's in a name?"

We proberen allemaal in vrede samen te leven, maar conflicten zijn nu eenmaal onvermijdelijk. Die conflicten stapelen zich soms echter op tot echte vetes. En geen enkele vete is zo sappig als die tussen twee studentenverenigingen.

Een van de oudste van alle vetes aan onze universiteit is die tussen de Vlaamse Geschiedkundige Kring (V.G.K.) en de Vlaamse Geneeskundige Kring (VGK). Het gebeurt dan ook maar zelden dat je een volledig conflict kunt samenvatten door te verwijzen naar de afkortingen van de verenigingen. Hoe stom deze vete ook mag lijken, hij is ondertussen al bijna een eeuw oud en het lijkt er niet op dat hij snel zal gaan liggen.

On the origin of

Zoals bij bijna alle diepe conflicten in onze maatschappij, vinden we de wortels van deze hetse in het Interbellum. 1931 was een jaar van grote beslissingen. Zo besloot bijvoorbeeld de VS toen dat 'the Star-Spangled Banner' hun officiële volkslied zou worden en besloten de Spanjaarden dat hun land voortaan een republiek zou zijn. Veel ingrijpendere beslissingen vonden echter plaats aan onze universiteit. November '31 besloot een groepje geschiedenisstudenten namelijk een studentenvereniging op te richten. Alles goed en wel, tot de studentenvereniging van de geneeskundestudenten in 1936 besloot van naam te veranderen. Plots waren er twee verenigingen met dezelfde naam, VGK.

Beide groepen hebben nog altijd argumenten waarom zij recht zouden hebben op de naam. Voor Jules De Brabander, feestpraeses bij de V.G.K., is het antwoord duidelijk: "Wij waren objectief eerder om de afkorting te claimen. Dat de Geneeskundige Kring ouder is, heeft daar in principe geen impact op, dat ontkennen we ook niet. Recht hebben op een naam enkel en alleen omdat je kring ouder is lijkt ons oneerlijk." 

Hanne Vandevoort, ex-doopverantwoordelijke bij de VGK, brengt dan weer de andere kant van het verhaal naar voren: "Wij hebben niet echt een andere mogelijkheid voor een passende naam. De bijnaam VMK (Vlaamse Medische Kring) zou een veel bredere lading bedekken dan nodig. Alsook de bekendheid van onze kring maakt ons niet echt geneigd om af te wijken."

De vete rond de naam is nu ondertussen al bijna een eeuw oud, maar ondanks zijn hoge leeftijd hebben nog maar enkele mensen ooit geprobeerd het probleem 'op te lossen'. Zo vertelt Maxime Heyndrickx, oude vice-praeses van de V.G.K.: "Toen Luk Beelaert voorzitter was van het FaculteitenKonvent (1991-1992), de koepel van de facultaire verenigingen, werd onze naam tijdelijk veranderd in VGesK. Luk kwam uit de geneeskunde. In 1998 werd deze beslissing echter teniet gedaan door een andere FK-voorzitter, zijn broer Wim Beelaert."

Vriendschappelijke vete

De vete tussen de twee verenigingen is over het algemeen erg speels en niet zo serieus bedoeld. Zo wordt ook benadrukt door De Brabander: "Verder dan woordwisselingen en plagerijen is het naar mijn weten nooit gegaan, al kan ik me daarin vergissen. Op onze cantussen zullen wij bijvoorbeeld de geneeskunde altijd plagerig aanspreken als de VMK en op andere cantussen zullen beide groepen altijd rechtstaan wanneer gevraagd wordt om 'het VGK-kringlied' te zingen. We zullen elkaar altijd uitdagen en nooit als VGK erkennen, maar het moet natuurlijk ook altijd plezant blijven!"

Vandevoort heeft de vete wel van dichterbij meegemaakt. "Een goede vriend van mij zat in de V.G.K. op het moment dat ik ook actief was in de VGK, een beetje een unicum. Voor onze vriendschap zijn we beiden gestraft geweest op cantus en wanneer ik hem ging bezoeken in de Amber, het stamcafé van de V.G.K. etc. werd ik daar duidelijk buitengekeken. We waren een beetje zoals Romeo en Julia, maar dan zonder de romantiek."

Zij kent ook nog voorbeelden van de plagerijen waar De Brabander al op wees. "Een prosenior heeft nog het V.G.K.-schild gestolen en aan ons gegeven op onze openingsfuif. Als wraak hebben de V.G.K.'ers een jaar later geprobeerd de banners van onze sponsors te stelen." Al valt het haar ook vooral op dat de vete de huidige generatie niet veel meer kan schelen. De reden dat hij nog bestaat is volgens haar dan ook vooral traditie en omdat hij gewoon grappig is.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen