De barmhartige nationalist

En andere parabels van onze mooie Unief

Nadat hij klaar was met het verorberen van zijn scholfilet gepaneerd (3,80) en zijn piccolo (0,60) nam hij het woord en onderrichtte hij de studenten.

"In die dagen zakte een Comac’er, die met vier kratten Cara op weg was van de Spar naar zijn kot, oververmoeid neer op de trappen van de Blandijn, en bleef daar als dood liggen. Per toeval kwam er net een lid van de Actief Linkse Studenten langs; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een jongsocialist; hij kwam daarlangs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een KVHV’er, die de Blauwvoet aan het zingen was; hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad om hem toe, opende een blik van de lauwe Cara en hield die onder de neus van de Comac’er; daarna tilde hij hem op zijn eigen schouders en droeg hem naar het OCMW-kantoor, waar hij de Vlaemsche Leeuw zingend een rij transmigranten voorbijstak en aan de receptioniste zei: 'Zorg goed voor hem, want na zijn eerste loonbrief is hij een van ons.'

Zo zaten drie studenten tezamen, om een groepswerk te maken. De groepsverantwoordelijke sprak: ‘Voorwaar, ik heb reeds vele opzoekingen verricht’; de tweede student sprak: ‘Ziehier de vijftig artikels waarvoor ik mijn slaap gelaten heb’; de derde student sprak: ‘Mijn hoeveelheid andere taken is legioen, ik zal op het einde kijken.’ Daarop trok de derde student naar de Overpoort, waar hij zijn leven verbraste met slechte vrouwen, en dit vele malen in de volgende weken. Toen naderden de examens, en een hevige angst overviel hem. Hij sprak tot zichzelf: ‘Ik zal naar de groepsverantwoordelijke gaan en hem zeggen: Ismaēl, zet mijn naam op het werk, ik zal de opmaak verzorgen, want anders kan ik niet dan buizen.’ De groepsverantwoordelijke was vol vreugde en zeide: ‘Ik zal de opmaak zelf doen, en uw naam zal zeker op het groepswerk komen.’ Toen kwam de tweede student; hij sprak verbolgen tot de groepsverantwoordelijke: ‘Ik heb al vier weken voor niets dan het groepswerk geleefd, en nu komt die nietdeug die naar bier riekt van ons werk genieten.’ De verantwoordelijke sprak tot hem: ‘Ziet gij dan niet dat ik niet veel vrienden heb, en dat dit mijn kans is om er nieuwe te maken.’

In die dagen deelde een student notities van het eerste semester met drie vrienden. Grote vreugde heerste onder de vrienden toen ze met die notities een succesvol examen aflegden. Toen liep het tweede semester op zijn einde; de eerste van de drie vrienden kwam naar de student en sprak: ‘Gij hebt mij vorig semester notities gegeven, ik geef u mijn volledige notities voor vier vakken.’ De student zeide: ‘Gij zult van mij nog vele notities ontvangen’; de tweede van de drie vrienden kwam naar de Student en sprak: ‘Gij hebt mij vorig semester notities gegeven, ik geef u mijn volledige notities voor twee vakken.’ De student zeide: ‘Gij zult van mij nog vele notities ontvangen.’ Toen kwam de derde van de drie vrienden naar de student en sprak: ‘Gij hebt mij vorig semester notities gegeven, ik geef u uw oude notities terug, want ik weet dat gij notities van vele mensen krijgt.’ De Student sprak: 'Waarlijk gij zijt een slechte vriend, gij zult van mij nooit meer notities ontvangen. Buizen zult gij doen en er zal geween en tandengeknars zijn.'"

Aldus ging het onderricht. Hij keek rond en zag dat goed was, dat het God was.

Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen