Le Monde Stuveresque

Candidates must come up as duo

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.

Good moaning

Binnenkort kiezen we nieuwe studentenvertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de verschillende faculteitsraden. De Gentse Studentenraad is druk in de weer met de voorbereiding van de naderende periode, en ook de universiteit zelf springt bij: zij zorgde voor een duidingswebsite die zowel kiezers als potentiële kandidaten moet informeren. 

Onder de stemgerechtigden ook een heel pak buitenlandse studenten aan de verschillende faculteiten in Gent en aan de campus in Zuid-Korea, dus de informatiewebsite werd prompt vertaald in het Engels. Voor de vertaler van dienst zien wij alvast een rol weggelegd in de Britse sitcom 'Allo 'Allo. Zo wordt uitgelegd dat de faculteitsraden "verzonnen zijn van professoren" ("made up of professors") en voorgezeten worden door "the decan". De auteur van de Engelse vertaling is dus ook een fervent astroloog, want een decan is een soort onderverdeling van sterrebeelden. Eerder werk van de vertaler kunnen we bewonderen onder het titeltje 'Regulations', waar de Directie Communicatie en Marketing van de UGent (DCoM) de Engelstalige regels van de rectorverkiezingen recycleerde. Onderaan de pagina vind je dan ook de regel van de verplichte kandidaatstelling per duo's terug. Ook hier geen gevaar voor te vrije vertalingen, want "candidates must come up as duo". 

It is I, Leclerc

Ondanks het 'Allo 'Allo-Engels waarin de website geschreven is, zou een Keniaanse uitwisselingsstudente zich al geïnformeerd hebben bij de Gentse Studentenraad over een kandidatuur bij een facultaire studentenraad. Zo'n kandidatuur wordt weliswaar met veel vreugde onthaald, maar roept ook praktische vragen op. De Universiteit Gent verengelst haar aanbod steeds meer, om een meer internationaal publiek aan te spreken. Binnen een aantal vakgroepen is het daardoor bijvoorbeeld mogelijk een volledig Engelstalige masteropleiding te volgen. De voertaal in alle raden en commissies aan de Gentse universiteit is echter nog steeds Nederlands, wat de mogelijkheden voor buitenlandse studentenvertegenwoordigers beperkt. Moet de vergadering dan in het Engels gevoerd worden of moet een studentenvertegenwoordiger die het Nederlands niet machtig is een tolk krijgen? Daarnaast is het technisch gezien niet onmogelijk dat een studentenvertegenwoordiger uit Zuid-Korea verkozen wordt voor de Raad van Bestuur of de Sociale Raad van de universiteit. Moet zo'n Zuid-Koreaanse vertegenwoordiger dan voor elke vergadering van de Raad van Bestuur overgevlogen worden, of zal de UGent moeten investeren in een professioneel Skype-account? 

De best of van de officer Crabtree van DCoM

- How to be candidate? Who can be candidate?

- Candidates must come up as duo

- The Faculty Council is made up of a number of professors

- The Faculty Council that is chaired by the decan

- The Board of Governors is Ghent University's highest governing body and consequently has complete power to act and govern

- The Board of Governors can assign, delegate and delegate further all other powers

 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen