Internationaal: March for our Lives

Een wapenloze VS?

Op 24 maart 2018, tien dagen na de zoveelste bloedige high school shooting, kwamen tussen de 200.000 en 800.000 jongeren in Washington D.C samen om te pleiten voor een strengere wapenwetgeving. Is er verandering op komst?
 

Amerika. Great America. Waar bescherming tegen het kwade meer is dan een utopie: het is een essentieel mensenrecht. Momenteel bewaken er ongeveer 300 miljoen geweren het huishouden. Genoeg om heel de bevolking te bewapenen.

Recht op militie

Elke (op het eerste gezicht) mentaal gezonde Amerikaanse burger heeft momenteel het recht op wapenbezit. Soms zijn er leeftijdsgrenzen aan verbonden, soms ook niet. Je kan als het ware geweren shoppen zoals vrouwen nieuwe jurken op de kop gaan tikken. De omgekeerde situatie kunnen we ons vandaag nauwelijks nog inbeelden, want pistolen worden in Amerika bijna beschouwd als cultureel erfgoed. Hun gebruik vindt zijn oorsprong in de 18de eeuw, bij de Founding Fathers. Toen werd er in de second amendment geproclameerd dat het land nood had aan bewapende militia's om de vrijheid van het volk te vrijwaren, en kregen burgers het recht wapens te bezitten. Na de Amerikaanse Revolutie, een koloniale rebellie tegenover het Britse Rijk, zagen de milities in de afwezigheid van een staand leger geen andere mogelijkheid dan het zelf maar te doen. Nu is het jammer genoeg iets anders gesteld: tussen 1968 en 2011 zou het wapenbezit meer Amerikaanse slachtoffers gehad hebben dan de enige oorlog waar het land aan deelnam (1.4 tegenover 1.2 miljoen).

306 schietpartijen in scholen

Een andere keerzijde: schietpartijen in scholen. Sinds 2013 tellen we er 306 in de VS, wat neerkomt op een gemiddelde van één per week. Om maar een aantal voorbeelden te noemen: op 15 januari 2015 in Wisconsin Lutheran High School, op 22 oktober 2015 in Tennessee, op 12 februari 2016 in Arizona, op 9 september 2016 in Texas, op 20 januari 2017 en op 14 februari 2018 in Stoneman Douglas High School. 

Voor het hardnekkige probleem bieden zich verschillende oplossingen aan. Zo kunnen er strengere wapenreguleringen worden opgelegd. Denk aan een minimumleeftijd van 21, strengere background checks of een verbod op semi-automatische vuurwapens. Een andere optie is het opstellen van criminele profielen. Op die manier zouden mogelijke daders kunnen worden gescand; een aanzet om de minority report van Philip K. Dick tot leven te wekken. Trump reikt nog een creatief derde luik aan: de leerkrachten bewapenen.

Obama wringde zich tijdens zijn mandaat al in duizend bochten om het tweede amendement te veranderen, maar faalde telkens. De National Rifle Association (NRA), die het recht op wapenbezit ijzersterk beschermt, is immers oppermachtig in de Senaat. 

Protesteren voor hun Leven

En zo ontstond de March for our Lives. Studenten die de schietpartijen hadden meegemaakt, verhieven hun stem om de toekomst van hun land in eigen handen te nemen. "Never again", luidde het. Het protest nam grotendeels plaats in Washington DC, maar ook in 800 andere steden in de VS en zelfs wereldwijd. In totaal waren er 1.2 tot 2 miljoen mensen aanwezig, wat het tot een van de grootste manifestaties in de geschiedenis van de VS maakte. De manifestanten streven naar nieuwe veiligheidsmaatregelen in scholen. Getrainde bewakers blussen volgens hen enkel het vuur. Zij willen de brand daarentegen voorkomen door strengere regels inzake wapenhandeling op te leggen. 

Emma Gonzalez, amper 18 jaar, kwam op voor haar klasgenoten die de schietpartij in Stoneman Douglas niet hadden overleefd. In haar speech klaagde ze het geweld aan: "Niemand begrijpt de impact van wat er gebeurd is. Niemand kon geloven dat er in het gebouw lichamen lagen die pas een dag later geïdentificeerd zouden kunnen worden. Niemand wist dat de vermisten zouden stoppen met ademenen nog lang voor er alarm was geslagen. Niemand begrijpt de vreselijke gevolgen. Aan zij die het nog steeds niet begrijpen, omdat ze dat niet willen, ik zal jullie zeggen waar het naartoe ging: six feet under the ground.". Ook de achtjarige kleindochter van Marthin Luther King nam het woord: “My grandfather had a dream that people will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream that enough is enough. And I wish it to be a gun-free world.

“We will never waver”

Maar de NRA, die meer te zeggen heeft in het Amerikaanse Congres, wil voor geen meter buigen. Zij beschouwen wapencontrole als een inperking van de Amerikaanse waarden. Wie het recht op wapens wordt onttrokken, kan zich niet tegen gevaar verdedigen. We laten even terzijde of die waarden hun werkelijke motivatie zijn, of het misschien een rol speelt dat ze gesponsord worden door wapenfabrikanten. Hun YouTube-kanaal verduidelijkt hun ideologie alvast. Ze argumenteren in een van hun filmpjes bijvoorbeeld dat het voor celebrities en sportsterren duidelijk is: alleen gewapende beveiliging is de juiste optie. Het is het enige dat werkt volgens hen. Ze pleiten dan ook voor het versterken van scholen, eerder dan het toepassen van strengere wapenwetgeving en efficiënter beheer van het systeem van background checks. Maar als het aankomt op de bescherming van het recht op watenbezit klinkt het duidelijk: "We will never waver." Ze zullen alles inzetten om de principes te beschermen die volgens hen van de VS de grootste natie op aarde maken.

In The Economist lezen we dat de maatregelen waar de jongeren van March for our Lives om vragen waarschijnlijk niet door het Amerikaans Congres zullen geraken. Het valt af te wachten of dat werkelijk zo is, en of jongeren geen stem hebben in het besluitvormingsproces in de Verenigde Staten. Op 20 April zal een nieuw protest beginnen, op de negentiende verjaardag van Columbine. Wie weet wat Trump nog te wachten staat.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen