Le monde stuveresque

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.

Dinsdag 13 maart was een belangrijke dag voor de studentenvertegenwoordiging. Een afvaardiging van de Gentse Studentenraad zakte af naar de hoofdstad om deel te nemen aan een hoorzitting in het teken van studentenparticipatie in het Vlaams Parlement.

GSR in BXL

Het initiatief voor de zitting kwam van de VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten. Vorig academiejaar zorgde de VVS er al voor dat er vanuit de VLOR, de Vlaamse Onderwijsraad, een advies kwam dat pleitte voor meer middelen. Vooral infrastructurele dan, om het werk van studentenvertegenwoordigers te vergemakkelijken. Doordat de werkdruk voor stuvers tegenwoordig zo hoog ligt, kunnen ze hun taken niet langer naar behoren uitvoeren. Omdat intreden in een orgaan als de studentenraad nogal hoogdrempelig blijkt te zijn, valt ook de instroom van nieuwe stuvers tegen. Aan de hoorzitting zelf namen heel wat studenten van de verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen deel. Natuurlijk mocht de Gentse Studentenraad niet ontbreken. Naast enkele prominente ministers waren ook de studentencoach van hogeschool Artevelde en de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) aanwezig.

Adequaat resultaat?

Hoewel een deel van de aanwezigen blij was met het resultaat van de zitting, had onder andere onze studentenraad het gevoel wat op zijn honger te blijven zitten. “We hadden het idee dat er vooral in holle termen werd gesproken”, vertelt Dylan Couck. “De concrete problemen binnen het onderwerp van studentenparticipatie werden onvoldoende aangekaart. Verder kregen we niet te horen hoeveel mandaten er momenteel niet ingevuld raken. Ik heb het gevoel dat er wordt afgewacht tot juni, wanneer het nieuwe, aangepaste VLOR-advies er komt.” De reacties bleken dus niet unaniem positief te zijn. Ook de aanwezige politici, onder wie de Volksvertegenwoordiger voor Open Vld Ann Brusseel, hadden punten van kritiek. De extra ondersteuning voor stuvers is volgens Brusseel geen prioriteit, want ze is van mening dat het voor studenten tot nog toe geen verplichting is om een mandaat in een studentenraad op te nemen en daar tijd voor op te offeren. Ondanks de inhoudelijke tekortschietingen van de hoorzitting vinden de verschillende studentenraden het wel positief dat die heeft plaatsgevonden. Het initiatief toont dat er vanuit de regering inspanning geleverd wordt om geëngageerde studenten te steunen en aan te moedigen. Nu is het vooral afwachten wat het VLOR-advies van juni zal inhouden. Wordt sowieso vervolgd ...

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen