“Het was nooit onze wens artikel 101 in te roepen”

Controverse rond onderwijsevaluaties gaat nucleair

Karel Puyenberg, studentenvertegenwoordiger, voert al enkele maanden een verbeten strijd tegen onderwijsevaluaties die de Raad van Bestuur verplicht gemaakt heeft. Na onbestaande onderhandelingen ontzegde de RvB hem vorige week zaterdag de toegang tot de elektronische leeromgeving Minerva.

Enkele maanden geleden keurde de Raad van Bestuur van de UGent het vernieuwde Onderwijs- en Examenreglement (OER) goed. Per artikel 101 riskeren studenten die de onderwijsevaluaties niet invullen voortaan tijdelijk de toegang tot Minerva te verliezen. Karel Puyenberg, studentenvertegenwoordiger, vond dit van meet af aan onaanvaardbaar. “Een vreselijke zaak. Onderwijsevaluaties dienen dicht bij de student te staan. Deze van bovenaf opleggen is een aanfluiting van de democratie. De autonomie van de faculteit komt in het gedrang”, aldus Puyenberg in een eerder interview met deze rubriek.

Puyenberg besloot daarop eigen onderwijsevaluaties uit te sturen. Van het verwijt dat deze onofficiële onderwijsevaluaties weinig representatief waren, trok hij zich weinig aan: “Hoezo zouden mijn eigen onderwijsevaluaties niet legitiem zijn? Iedereen kan ze van het internet afprinten en invullen. Zelf werk ik geregeld met Facebookpolls om de input van de studenten die ik vertegenwoordig te vragen. Zij hebben mij verkozen om dit programma uit te voeren, dus voer ik het uit.”

Niettegenstaande geruchten over inbeslagnames van formulieren, tilde de universiteit naar eigen zeggen niet zwaar aan de onofficiële evaluaties: “Studenten weten dat deze onderwijsevaluaties geen enkele waarde hebben. Wat ons betreft, gaat het om een actie van een verdwaalde studentenvertegenwoordiger met lelijk haar. Misschien had ik dat laatste niet moeten zeggen.”

Het inroepen van artikel 101 staat, alsnog volgens de universiteit, dan ook los van Puyenbergs activisme. Puyenberg weigerde immers de officiële evaluaties in te vullen. “De student in kwestie hield zich niet aan de regelgeving en moet nu de gevolgen dragen”, klinkt het centraal. “Het was nooit onze wens artikel 101 in te roepen. We roepen mijnheer Puyenberg dan ook op de kalmte te bewaren en de onderwijsevaluaties alsnog in te vullen.” Rechtsgeleerden stellen evenwel in vraag of het meesterlijk geschreven artikel 101 wel ruimte laat om de zaak-Puyenberg zo eenvoudig af te handelen. “Uit de bewoordingen van de artikels 100 en 101 leren we dat de universiteit ‘kwaliteitscontrole van het onderwijsgebeuren’ als ‘noodzakelijk voor de bewaking en verdere optimalisatie van het academisch onderwijs’ beschouwt. Combineer dat met artikel 2 van het Tuchtreglement voor Studenten, en puur wettelijk kan je niet uitsluiten dat Karel Puyenberg voor een tuchtcommissie zal moeten verschijnen.”

Volgens geruchten week Puyenberg ondertussen uit naar Antwerpen. De Nieuwe Universiteit Antwerpen (N-UA) ontkent enige betrokkenheid: “Als Karel Puyenberg al in Antwerpen zit, dan is dat zeker niet op uitnodiging van de N-UA.” Puyenberg zelf bleek niet bereikbaar voor commentaar.

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen