Just UGent things: Minerva

Minerva

Er schort heel wat aan het online leerplatform Minerva. De site is aan vervanging toe, en daarmee doelen we niet op de blauwe make-over van vorig academiejaar. De UGent is momenteel bezig aan een nieuw platform met mogelijk ook een nieuwe naam. Helaas. De naam Minerva, een verwijzing naar de Romeinse godin van de wijsheid, past perfect in het rijtje van mythologische namen waar de UGent zo van houdt. Toch was het niet altijd al de bedoeling dat Minerva zo zou heten. Oorspronkelijk zou de site Claroline heten, een gatlelijke afkorting voor 'classroom online'. Het platform was aanvankelijk een samenwerking tussen de UGent en de Université Catholique de Louvain. Na onenigheden registreerde de UCL de naam nog voordat wij de kans daartoe kregen, en zo was de UGent genoodzaakt om een nieuwe naam te vinden. Moraal van het verhaal: vertrouw nooit een Waal. Dat rijmt, dus het is juist.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen