On the Origin of

Lieven Bauwens

Eeuwenlang waren Gent en de textielnijverheid sterk met elkaar verwoven. Een welbepaalde Gentenaar veroorzaakte een revolutie op dit vlak: Lieven Bauwens. Hij bracht het industrieel type weefgetouw naar Gent, maar dat verliep niet geheel koosjer.

Bauwens werd op 14 juni 1769 geboren in de Waaistraat te Gent, vlakbij de Vrijdagsmarkt en het Edward Anseeleplein. Zijn vader die leerlooier was, stuurde hem naar Engeland om daar de nieuwste technieken van het vak aangeleerd te krijgen. Machines waren echter altijd al zijn grootste passie, en tijdens zijn leerjongenschap leerde hij de nieuwste soorten kennen. Door deze kennis uit Engeland mee te nemen, kon hij succesvol de zaak van zijn vader voorzetten en zelfs de concurrentie met Groot-Brittannië aangaan.

Tijdens de Franse bezetting in 1794 mocht het bedrijf van Bauwens het leger van textiel voorzien. Toen ook werd het met een katoenweverij uitgebreid, hoewel de Engelsen op dit gebied al een stuk verder stonden. Zij hadden immers een nieuwe machinale spin ontworpen waarmee het spinnen veel sneller en met minder handenarbeid kon verlopen.

Al gauw besloot Bauwens dat deze technologische kennis geïmporteerd moest worden. De Engelsen wilden echter niet zomaar hun voorsprong opgeven, dus moest hij slinks te werk gaan. Zo smokkelde hij gedurende 32 reizen naar Groot-Brittannië onderdelen van zowel de nieuwe spin als van andere katoenmachines naar het vasteland. 

Ondanks het feit dat hij tijdens een van zijn laatste reizen verklikt werd, had hij voldoende onderdelen gesmokkeld om zelf aan de slag te gaan en het weefgetouw te analyseren. De hulp van Engeland had hij niet meer nodig. In 1800 begon hij deze machines dan ook in Gent op te bouwen. Met het ontstaan van een kantoenspinnerij duurde het niet lang tot de stad een grote rol speelde in de katoenhandel. Om die reden werd Bauwens in 1800 tot burgemeester van Gent benoemd, maar die functie hield hij maar een jaar vol.

Toen de Franse uitbreiding tot een einde kwam, verloor ook Bauwens zijn macht. Na zijn faillissement probeerde hij zich nog op vlas toe te leggen, maar hij slaagde er niet in goede handelscontacten te leggen. Hij stierf in Parijs toen hij 52 jaar was, en kreeg een rustplaats op het kerkhof Père Lachaise. Deze plaats was echter niet eeuwig; een permanente plek kon de familie Bauwens zich niet veroorloven.

Vereeuwigd is hij wel in zijn standbeeld dat je vandaag kan bewonderen op het Lieven Bauwensplein, op de kruising van de Vlaanderenstraat en de Reep.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen