Nieuwe gebouwen Faculteit Pol en Soc laten op zich wachten

Bouwwerken Technicum opnieuw uitgesteld

In oktober vorig jaar beloofde de Universiteit Gent dat de verbouwingen in het Technicum in de zomer zouden aanvangen. Het nieuwe onderdak voor de Pol- & Soc'ers werd toen voorzien voor 2019, maar opnieuw werd de aanvang van de werkzaamheden uitgesteld tot het voorjaar van 2018.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de UGent delen vandaag de gebouwen in de Universiteitstraat. Dat is historisch zo gegroeid: pas begin jaren '90 scheidden de Pol & Soc'ers zich af van de rechtsfaculteit, maar tot op heden delen ze hun gebouwen. Het aantal studenten aan beide faculteiten groeit elk jaar, wat al jaren heel wat druk zet op de infrastructuur. Het komt dan ook niet zelden voor dat studenten ten minste een deel van de les op de grond moeten doorbrengen wegens plaatsgebrek.

Uit de voegen gebarsten?

Ook dit jaar groeiden beide faculteiten: dit academiejaar zal bijna zeven procent meer rechtenstudenten aan de Gentse universiteit studeren, tegenover ruim twaalf procent studenten Politieke en Sociale Wetenschappen. Voor de grootste vakken emigreren studenten van de twee faculteiten al jaren naar het Ufo en naar auditoria op de Blandijnberg, aan de Dunantlaan of in de Faculteit Economische Wetenschappen. 

Vorig jaar in oktober haalden rechtenboys en -girls nog opgelucht adem: tegen 2019 zouden die irritante Pol & Soc'ers eindelijk 'hun' faculteit verlaten voor meer zuidelijke oorden. De voormalige technische laboratoria van het Technicum, die al jaren leeg staan, zouden na grondige verbouwingswerken een nieuwe thuis vormen voor de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. "Het klopt dat de werken opnieuw uitgesteld werden. De universiteit heeft een verdere uitwerking van het aanbestedingsdossier aangevraagd bij het studiebureau", vertelt Stephanie Lenoir, persverantwoordelijke van de UGent. "De verhuis van de volledige Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen moet in het jaar 2020 plaatsvinden", vervolgt ze. De werken zullen volgens haar in het voorjaar van 2018 van start gaan.

Volharden in de boosheid

"Natuurlijk is de situatie vervelend, vooral voor de mensen die zitten te wachten om te verhuizen. Maar het gaat over een groot gebouw dat veel functies moet vervullen. Er zijn grote eisen, en het moet echt in orde zijn", legt Lenoir uit. Hoe het gebouw eruit zal zien? "De gevel in de Sint-Pietersnieuwstraat is een beschermd stadsgezicht, dus die blijft behouden", zegt Lenoir ons. Er zijn onder meer plannen om de trappenhal door te trekken van de derde verdieping tot in de kelder. "De deadline voor de offertes is 1 december, vervolgens wordt een prijsvergelijking gemaakt", aldus Lenoir. Daarna volgen interne procedures om de plannen goed te keuren, waarna de aannemer die uiteindelijk gekozen wordt 30 tot 60 dagen krijgt om de werf op te starten.

De meeste onderzoeksgroepen die in het Technicum gevestigd waren, zijn intussen verhuisd. Het hele Technicum? Nee, één onderzoeksgroep blijft dapper weerstand bieden. Het IPEM (Institute for Systematic Musicology, red.) blijft tijdens de werken in de gebouwen werkzaam. Daar waren ze volgens Lenoir zelf vragende partij voor. Een van de grootste aandachtspunten bij de verbouwing van een dergelijk oud gebouw is volgens Lenoir de veiligheid: "Er wordt goed nagedacht over veilige evacuatiewegen. Tijdens de werken worden ook extra tijdelijke evacuatietrappen geïnstalleerd."

Bouwwoede

Ook na de verbouwingswerken blijft het IPEM in het Technicum gevestigd. De vakgroepen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur die voordien in het gebouw gevestigd waren keren niet terug, ondanks het feit dat het gebouw in de jaren '30 naar verluidt speciaal ontworpen werd om trillingen die de meetresultaten van experimenten verstoorden te elimineren. Voor het overige zullen de gebouwen enkel voor de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen dienen. "De faculteit zal in 2020 in één keer collectief verhuizen", voegt Lenoir toe. Dat brengt volgens haar heel wat uitdagingen met zich mee: "Het is interessant om te zien hoe nu al nagedacht wordt over een andere werkwijze binnen de faculteit."

Intussen kalefatert de UGent haar infrastructuur volop op. Zo wordt de Boekentoren in een nieuw jasje gestoken, werd de gevel van het gebouw in de Plateaustraat al opgeblonken, en staat ook de binnenkant van het Plateau-/Roziergebouw op de planning voor renovatie.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen