Kort

In films lijken aliens altijd te kiezen voor de VS om stennis te schoppen, maar niet dit buitenaards wezentje. Zijn technologie was niet geavanceerd genoeg om te kiezen waar hij zou arriveren en dus crashlandde hij in Gent. Hij was deel van een grote verkenningsmissie langsheen verschillende planeten om de intelligentie van het leven te meten. Hij opende zijn pod en hoewel het nacht was, liepen de menselijke wezens hem al zwalpend gewoon voorbij. Op de hoek van de straat zag hij ‘Overpoortstraat’ staan; een goeie plek om zijn onderzoek naar intelligent leven te beginnen, dacht hij. Hij zag hoe net volgroeide mensen rond sprongen op vreemde klanken en zich tegoed deden aan geestrijke dranken tijdens Kateravond (22/5, Kunsthistorische Kring) en Praesidiumvat (22/5, Laetitia). Hij zag hen vlees in een brood en smalle stukken aardappelen in hun monden proppen en besliste om mee te doen met de lokale gebruiken. Toen hij daarna enkele menswezens het goedje zag uitkotsen, deed hij hetzelfde. Wat een idiotie, vond hij. Daarna ging de alien naar een lezing van Slavoj ZiZek (24/5, Kring Moraal en Filosofie), maar daar verstond de alien niet veel van. Zizeks accent was te zwaar voor zijn vertaalfilters. Hij ging dan maar dolen doorheen Gent. Hij gaf de zoektocht bijna op en dacht bijna dat hij zou moeten vertellen dat aarde nog niet geëvolueerd was.Tot hij aan de praat raakte met een groepje jongeren. Ze vertelden hem over studenten en hun momenten van zoeken en over menselijk leven. Over de complexiteit van de wereld, de robotten naar Mars en de menselijke nood tot weten en avontuur. Samen keken ze naar de sterren en de alien wees de richting van zijn thuisplaneet aan. Het groepje nodigde hem uit voor de After-blok cantus (29/6, Dentalia) of zelfs de Oudezakkencantus (30/6, VeTo), maar de alien weigerde. Hij moest rapport uitbrengen op zijn thuisplaneet. "Ze zijn geëvolueerd", zou het luiden. Zijn oversten zouden beslissen om daarom de aarde preventief aan te vallen. De alien zelf heeft nooit geweten dat de mensen werden uitgeroeid, maar soms zou hij op zijn oude dag naar de hemel kijken, een lichtjaren oude reflectie zien van hun zon en zuchten. Ze vielen toch wel mee eigenlijk. 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen