Home is where the heart is

Voor de huidige generatie homestudenten zal het geen soelaas meer kunnen bieden, maar tegen 2022 hoopt de Universiteit Gent twee splinternieuwe homes klaar te hebben. Daarna zal er gekeken worden om de vier oudste homes grondig te renoveren. 

De Universiteit Gent is de grootste speler op vlak van studentenhuisvesting in Gent, en dit willen ze duidelijk graag zo houden. Voor niet-erasmusstudenten heeft de UGent zes homes in de aanbieding: Home Vermeylen, Home Bertha De Vriese, Home Fabiola, Home Heymans, Home Boudewijn en Home Astrid. Samen goed voor zo'n 1669 wooneenheden. Toch moest de UGent vorig jaar nog zo'n 400 studenten weigeren wegens plaatstekort. Hier zal in de toekomst aan tegemoet gekomen worden door de bouw van twee nieuwe homes. 

Homepje, boompje, beestje

Begin vorig semester keurde de Raad van Bestuur en de Sociale Raad een grootschalig project omtrent huisvesting goed: 'Anderswonen at UGent'. Dit project omvat twee grote aspecten, namelijk de bouw van nieuwe homes en het renoveren van de vier oudste homes. De twee nieuwe homes zullen samen voor minstens 567 extra kamers zorgen voor UGent-studenten. Op 17 februari keurde het Bestuurscollege de locatie voor deze homes goed. De eerste zal op Campus Heymans komen te staan, de tweede op Campus Sterre. Deze goedkeuring is onder voorbehoud. "De voorkeur ging uit naar deze locaties, op UGent-terrein, maar of ze finaal daar gebouwd zullen worden hangt onder andere af van de architecten", wist Lennert Noppe, studentenvertegenwoordiger in het Bestuurscollege, ons te zeggen. Tegen 2022 zouden de twee nieuwe homes klaar moeten zijn. Kostenplaatje? Ongeveer 36,8 miljoen euro. Per nieuwe kamer werd er 65.000 begroot. Dat belooft wat anders dan de crappy kamertjes in de andere homes. 

Verandering voor vernieuwing

Wat die crappy kamertjes betreft, is er ook verandering op komst. Het tweede luik van 'Anderswonen at UGent' is het renoveren van enkele universitaire homes die er slecht aan toe zijn. Nadat de nieuwbouwhomes er staan, zullen de vier oudste UGent-homes, zijnde Home Vermeylen, Home Fabiola, Home Boudewijn en Home Astrid, gradueel gerenoveerd worden. Dit staat gepland tegen ten laatste 2027. Wanneer een home gestript en gerenoveerd wordt, moeten de studenten van deze home tijdelijk hun intrek nemen in de nieuwe homes. Van immer klagende homestudenten zal de UGent vanaf dan hopelijk geen last meer hebben. 

When life gives you lemons

Tot die tijd maken enkele homestudenten echter van de gelegenheid gebruik om te klagen. Goed voor ons want zo krijgen wij ons boekje gevuld. Een bloemlezing uit de nieuwste klacht die we hebben ontvangen: "Ik vraag me af welk genie op het idee is gekomen in plaats van de zonneblinden een pikdonker gigantisch enkel gordijn te hangen, dat volledig opgeplooid nog steeds de helft van het raam inpalmt en bijgevolg de helft van de kamer stekedonker maakt. (...) Heeft er iemand ooit bij stilgestaan dat vitamine D vrij essentieel is voor menselijk welzijn? Ik zeg nog niets over planten, die zonder licht niet eens kunnen leven. In de paar uur dat die dikke stoflap er heeft gehangen is mijn citroen al een blad kwijtgespeeld." 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen