Waarom ik blanco stem bij de rectorverkiezing

Student Onno Vandewalle legt ons naar aanleiding van de vierde stemronde in de rectorverkiezingen uit waarom hij al drie keer blanco heeft gestemd. Door blanco te stemmen stemt hij uitdrukkelijk tegen beide kandidaat-duo's. 

Rectordebat

Ik mocht intussen al drie keer meer voor rector stemmen dan voor federale regering. En deze week zal ik daar vier keer van mogen maken. Ondanks drie stemrondes is er nog steeds geen tweederdemeerderheid. We kunnen ons als studenten sowieso al vragen stellen bij het belang van onze stem. We tellen voor slechts 16 procent mee en dus wordt deze verkiezing bezwaarlijk door de studenten beslecht. Desondanks ben ik na de tweede ronde naar het rectordebat gegaan om me te laten overtuigen door één van beide kandidaten. Het rectordebat had echter een averechts effect en ik ben meer dan ooit overtuigd van een principiële blancostem.

"We kunnen ons als studenten sowieso al vragen stellen bij het belang van onze stem"

Beide kandidaten dachten dat het rectordebat de perfecte locatie was om ruzie te maken over inhoudelijk totaal oninteressante zaken ("Zij sturen ons mails op vrijdagavond. Op vrijdagavond!", "Wat voor rector gebruikt nu woorden als demoniseren?", "Zij gebruiken de maillijsten helemaal verkeerd", ...), waarbij ik moet toegeven dat Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger toch nog net iets meer met dit soort onzin begonnen. Maar in het algemeen werd er bijzonder weinig over inhoud gepraat. Het was dan ook het eerste en hopelijk laatste debat waar de Twitterwall veel interessanter was dan wat de sprekers te bieden hadden.

Daarnaast kon geen van beide kandidaten beloven het inschrijvingsgeld niet te verhogen. Rik Van de Walle pleitte voor “pragmatisme en realisme” en Guido bracht een vreemd pleidooi voor gedifferentieerde inschrijvingsgelden. Ook over het thema diversiteit bleek de inhoud totaal afwezig te zijn. Op een simpele vraag als: "hoe gaan jullie aan de diversiteit binnen de UGent werken?" komen de meest waanzinnige antwoorden. Zo antwoordde Mieke Van Herreweghe: "dat zal ik gaan vragen aan studenten met een andere afkomst" en antwoordde Guido: "we zullen de positieve rolmodellen belichten". Compleet awetenschappelijk natuurlijk. Er zijn studies hierover, in plaats van het "te gaan vragen" kan je aan diversiteit werken door de kosten te verlagen, de begeleiding te vergroten, in te zetten op een gelijker secundair onderwijs, ...

"Geen van beide kandidaten kon beloven het inschrijvingsgeld niet te verhogen"

Op geen enkel moment krijg ik het gevoel dat één van beide kandidaten echt wil opkomen voor de belangen van studenten en personeel. Rik en Mieke kunnen een iets beter programma voorleggen (tegen outsourcing, voor Nederlandstalige bachelors, ...) maar absoluut niet genoeg om mijn stem te verdienen, jammer genoeg. Studenten zullen zelf in actie moeten komen om democratisch onderwijs te verkrijgen, want van deze kandidaten zal het kennelijk niet komen. Gratis boeken, lager inschrijvingsgeld, betere begeleiding, concrete maatregelen tegen seksueel misbruik, geen ingangsexamens, geen betalende examens georganiseerd door de privé (zoals bij de bestuurskunde), … Daarom zal ik opnieuw blanco stemmen, niet omdat ik geloof in Anne De Paepe als deus ex machina (integendeel) of omdat ik me als student niet wil bezighouden met het beleid van de UGent. Ik stem blanco omdat ik geloof dat we iets kunnen bereiken als studenten. Niet door op één van de twee opties te stemmen die anderen ons voorschotelen maar door op te komen voor onze belangen: democratisch, toegankelijk en kwalitatief onderwijs.

 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Hallo Onno, Samen met Rik en Mieke pleit ik heel doelbewust voor oriënterende proeven voor nieuwe studenten bij de aanvang van het academiejaar. Dat zijn geen "ingangsexamens", wel ijkingstoetsen die zowel studenten als lesgevers moeten toelaten om te bepalen waar er lacunes zijn in de kennis die nodig is om een studie te kunnen aanvatten. Alleen als we weten op welke specifieke terreinen iemand nood heeft aan bijspijkeren en remediëring, kunnen we al in de eerste weken van het eerste semester de gepaste ondersteuning aanbieden. Dat is echt in het belang van de studenten, zeker van diegenen die in het middelbaar onderwijs misschien niet altijd de middelen hadden om zich optimaal voor te bereiden op universitair onderwijs. Het is met andere woorden een maatregel die bijdraagt tot de democratisering van het onderwijs. Denk a.u.b. nog eens na over je blanco-stem. Studenten kunnen echt wel het verschil maken, niet alleen door één keer in de vier jaar te stemmen voor een nieuwe rector en vicerector, dat is natuurlijk waar, maar onderschat zeker niet jullie numerieke en morele gewicht in deze verkiezingen. Beste groet, René Vermeir (opleiding Geschiedenis)

Bericht: 
"Geen van beide kandidaten kon beloven het inschrijvingsgeld niet te verhogen" Ik zag dit als iets positiefs. Geen van de twee kandidaten was bereid om iets te beloven waarvan ze weten dat ze dit niet kunnen waarmaken.

Bericht: 
In nauwelijks enkele jaren heeft de opleiding Geschiedenis een orïenteringsproef ingevoerd (Simon), die opnieuw afgevoerd, en nu wil ze er toch weer één. Ik volg niet.

Bericht: 
"Studenten zullen zelf in actie moeten komen om democratisch onderwijs te verkrijgen, want van deze kandidaten zal het kennelijk niet komen. Gratis boeken, lager inschrijvingsgeld, betere begeleiding, concrete maatregelen tegen seksueel misbruik, geen ingangsexamens, geen betalende examens georganiseerd door de privé (zoals bij de bestuurskunde), …" Ik vind het jammer dat het woord 'democratisch' wordt misbruikt om persoonlijke voorkeuren als de juiste oplossing te verkopen. In praktijk is er gewoon geen geld genoeg om het inschrijvingsgeld (drastisch) te verlagen en volgens mij is een hoger standaardbedrag met sociale correcties veel democratischer en doeltreffender dan een algemene prijsverlaging. Verder ben ik geen voorstander van het afschaffen van ingangsexamens, integendeel, een verplicht ingangsexamen voor elke richting lijkt me een goed idee. Dat zou volgens mij leiden tot efficiënter gebruik van het beperkte budget en daarnaast ook studenten een haast zeker buisjaar besparen. Beste Onno, ik denk dat we allebei hetzelfde willen maar de weg naar het doel is anders. En dan moeten we gewoon allebei toegeven dat wat wij denken ook maar onze mening is, en niet per definitie de enige juiste democratische oplossing.

Bericht: 
"Studenten zullen zelf in actie moeten komen om democratisch onderwijs te verkrijgen, want van deze kandidaten zal het kennelijk niet komen. Gratis boeken, lager inschrijvingsgeld, betere begeleiding, concrete maatregelen tegen seksueel misbruik, geen ingangsexamens, geen betalende examens georganiseerd door de privé (zoals bij de bestuurskunde), …" Ik vind het jammer dat het woord 'democratisch' wordt misbruikt om persoonlijke voorkeuren als de juiste oplossing te verkopen. In praktijk is er gewoon geen geld genoeg om het inschrijvingsgeld (drastisch) te verlagen en volgens mij is een hoger standaardbedrag met sociale correcties veel democratischer en doeltreffender dan een algemene prijsverlaging. Verder ben ik geen voorstander van het afschaffen van ingangsexamens, integendeel, een verplicht ingangsexamen voor elke richting lijkt me een goed idee. Dat zou volgens mij leiden tot efficiënter gebruik van het beperkte budget en daarnaast ook studenten een haast zeker buisjaar besparen. Beste Onno, ik denk dat we allebei hetzelfde willen maar de weg naar het doel is anders. En dan moeten we gewoon allebei toegeven dat wat wij denken ook maar onze mening is, en niet per definitie de enige juiste democratische oplossing.

Reactie toevoegen