Verkiezingen UGent lopen weer in het honderd

Herneming verkiezingen zeven faculteitsraden dringt zich op

Vanmorgen gingen aan de Universiteit Gent de verkiezingen voor de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de verschillende faculteitsraden van start. Aan zeven faculteiten bleek al gauw echter een probleem: kiezers kunnen er door een systeemfout geen stem uitbrengen.

Aula Universiteit Gent

Tijdens de verkiezingen kan men binnen elke geleding aan de UGent, zijnde de studenten, het zelfstandig academisch personeel (ZAP), het assisterend academisch personeel (AAP) en het administratief en technisch personeel (ATP), vertegenwoordigers verkiezen om te zetelen in de Raad van Bestuur en de Faculteitsraad. Daarnaast mogen studenten ook vertegenwoordigers in de Sociale Raad verkiezen. Hoewel de universiteit tijdens de rectorverkiezingen heel wat ervaring heeft opgedaan met het organiseren van verkiezingen, is er weer het een en ander mis gelopen. At least we tried, right?

#UGentkiest opnieuw, en opnieuw

Studenten van de Faculteit Diergeneeskunde en de Faculteit Recht en Criminologie kregen bij het uitbrengen van hun stem de melding dat de verkiezingen voor de Faculteitsraad niet kunnen plaatsvinden omdat er minder, of een gelijk aantal kandidaten zijn ten opzichte van het aantal beschikbare plaatsen, conform art. 15 van het Kiesreglement. Voor professoren speelt hetzelfde probleem aan de Faculteit Diergeneeskunde, de Faculteit Geneeskunde, de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Faculteit Wetenschappen en Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. Studenten kregen in de kiesapplicatie enkel de mogelijkheid om een stem uit te brengen voor de verkiezingen van de Raad van Bestuur en de Sociale Raad, ZAP enkel voor de Raad van Bestuur.

Alle macht voor het minderheidsgeslacht? 

Enter de genderquota. Decretaal wil de Vlaamse Regering dat minstens een derde van de leden van een vergadering aan de UGent van het minderheidsgeslacht zijn. Dit minimum wordt dan ook gerespecteerd aan de universiteit: voor zowel de Raad van Bestuur als de Faculteitsraden bestaat de helft van de de raad uit leden van het minderheidsgeslacht. Tussen de Faculteitsraden onderling kunnen deze verhoudingen en quota verschillen, maar de totaliteit van de raad moet telkens voldoen aan de decretale genderquota. Deze regel - die vanuit de overheid opgelegd wordt - gaat boven elke interne regel van de universiteit, ook boven de regel die stelt dat wanneer er minder, of een gelijk aantal kandidaten opkomen voor een verkiezing, deze verkiezing niet kan plaatsvinden.

Genderquota gaan boven elke interne kiesregel van de universiteit

Wanneer we kijken naar de situatie in de studentengeleding van de Faculteit Recht en Criminologie, zien we bijvoorbeeld dat er vier kandidaten opkomen voor vier zitjes. Hier gaat het om drie mannelijke kandidaten en één kandidaat van het vrouwelijke geslacht. De genderquota binnen deze Faculteitsraad gebieden dat er minstens twee zitjes naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Gezien er maar één kandidaat van het minderheidsgeslacht opkomt, betekent dit dat er een zitje vacant blijft, en er uiteindelijk drie mannen strijden om de twee overgebleven zitjes. Ondanks het feit dat kiezers de boodschap kregen dat er geen verkiezingen nodig waren, dringen er zich aan de Faculteit Recht en Criminologie dus weldegelijk verkiezingen op. 

Wat nu?

Kiezers van deze faculteiten die reeds hun stem hebben uitgebracht voor de Raad van Bestuur en de Sociale Raad mogen gerust zijn: die stemmen blijven nog steeds geldig. Voor de Faculteitsraden van de betrokken faculteiten en geledingen echter zullen de verkiezingen volgende week hernomen worden. Van woensdag 16 mei om 9u tot vrijdag 18 mei om 12u kunnen studenten en professoren hier hun stem uitbrengen.

Onder de kandidaten die getroffen zijn door deze nieuwe verkiezingen, ontstond er na het bekend raken van het probleem wat ophef: zij zouden benadeeld zijn doordat ze de facto opnieuw campagne moeten voeren. Hiervoor zouden er volgens hen bijkomende budgetten vrijgemaakt moeten worden, en ze betreuren ook het feit dat ze extra tijd moeten spenderen aan de verkiezingen, heel dicht tegen de examens. Kop op, UGent. Ooit komen die succesvolle verkiezingen er wel!

Stemmen voor de verkiezingen kan tot woensdag 9 mei om 12u op www.verkiezingen.ugent.be.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Begrijp ik dit nu - na 4 keer lezen - goed: de UGent verkiest nog liever een lege stoel dan dat een gemotiveerde kandidaat van het oververtegenwoordigde geslacht engagement opneemt? Zijn er werkelijk mensen (m/v/x) die dat ok vinden?

Reactie toevoegen