Verkiezingen aan de UGent: Comac grote winnaar

Tussen 22 april en 25 april konden studenten hun studentenvertegenwoordigers verkiezen. Comac komt als grote winnaar uit de bus, de kandidaten verbonden aan het KVHV-Gent en Vlaams Belang moeten het telkens doen met de minste stemmen.

Uitslag voor de Raad van Bestuur

In totaal kwamen er elf kandidaten op voor vier zitjes in de Raad van Bestuur. Basile Peeters (plaatsvervanger Jarkko Roelandt), Felix Coens (plaatsvervanger Jules Vandenbroucke), Lou-Wilson Van Pellicom (plaatsvervanger Helena Van Tichelen) en Hadewig Claeys (plaatsvervanger Nimuë Cocquyt) zijn verkozen voor de Raad van Bestuur. Basile Peeters is verbonden aan Comac (studentenbeweging van de PVDA) en het platform de Unief van Morgen en haalde met 1839 stemmen veruit de meeste van alle kandidaten. De volgende kandidaat, Felix Coens, kreeg er 910.

Uitslag voor de Sociale Raad

Voor de verkiezingen van de Sociale Raad kwamen er vier kandidaten op en er waren vier mandaten te winnen. Ondanks het feit dat er vier kandidaten opkwamen voor de raad, zijn er maar drie mensen verkozen, namelijk Anna Dijkema (plaatsvervanger Laura Schoofs), Wannes Sys (plaatsvervanger Victor Vanassche) en Martijn De Maesschalck (plaatsvervanger Laurens Deraedt). Ook hier kreeg de kandidaat die verbonden is aan Comac, Anna Dijkema, de meeste stemmen (2294). Opvallend is dat de kandidaat met het tweede hoogste aantal stemmen, namelijk Guillaume Smet (plaatsvervanger Kasper Vandenbroucke) die 1141 stemmen haalde, niet verkozen is boven zijn opvolgers die respectievelijk slechts 721 en 475 stemmen haalden. Dat komt doordat zowel hij als de kandidaat met de meeste stemmen tot dezelfde faculteit behoren. 

Hoeveel mensen hebben gestemd?

In totaal waren er voor de verkiezingen voor de Raad van Bestuur 41.130 studenten stemgerechtigd, maar er brachten maar 6925 mensen een geldige stem uit. 813 stemmers onthielden hun stem. Ook voor de verkiezingen van de Sociale Raad werden er relatief weinig stemmen uitgebracht. Van de 41.178 kiezers, brachten er 6934 een geldige stem uit en waren er 2303 onthoudingen. 

Waarom zijn niet gewoon de kandidaten met de meeste stemmen verkozen?

Zowel voor de verkiezingen voor de Raad van Bestuur als die van de Sociale Raad streeft de UGent gendergelijkheid na. Dat betekent dat de kandidaat en plaatsvervanger die in duo opkomen altijd van hetzelfde geslacht moeten zijn. Ook zouden twee mandaten in beide verkiezingen naar kandidaten van het minderheidsgeslacht moeten gaan. Dit houdt ook in dat er voor de verkiezingen van de sociale raad, waar dit jaar drie mannelijke duo’s en één vrouwelijk duo opkomt, er maar drie kandidaten verkozen kunnen worden. Naast het genderevenwicht, is er een bepaling in de verkiezingsregelement van de UGent die stelt dat de verkozen studentenvertegenwoordigers tot een andere faculteit moeten behoren. 

Indien er niet genoeg kandidaten rechtstreeks verkozen worden, wordt er overgegaan op coöptatie. Daarvoor consulteert de voorzitter van de SoRa de voorzitter van de Gentse Studentenraad die dan, na een oproep bij de studenten en een overleg met de rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers, een kandidaat voorlegt. 

De bevoegdheden van de raden

Allemaal goed en wel dat er studenten verkozen zijn om te zetelen in de twee centrale raden aan de UGent, maar wat zullen ze daar nu precies doen?

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van onze universiteit. Ze beslist niet alleen over het bestuur, maar ook over de academische toekomst van de UGent. De raad speelt een belangrijke rol binnen de missie en visie van de instelling omdat ze het strategisch plan goedkeurt. Verder is ze ook verantwoordelijk voor onder andere de begroting en jaarrekeningen. De Raad van Bestuur telt verschillende groepen, zo hebben de rector en vicerector er hun stem, maar zijn er ook vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel (ZAP), het assisterend personeel, het administratief en technisch personeel en tot slot de vertegenwoordigers van de studenten. Daarnaast zetelen er externen in de raad, zoals de vakbondsvertegenwoordigers. Momenteel zetelen er maar drie studenten in de Raad van Bestuur, ook al zijn er vier mandaten beschikbaar. 

De Sociale Raad, de naam zegt het zelf, staat dan weer in voor de sociale voorzieningen aan de UGent. Daarover geeft ze advies aan de andere bestuursorganen zoals het Bestuurscollege en de Raad van Bestuur die de adviezen omzetten in beleid. De Sociale Raad gaat voornamelijk over huisvesting, maaltijdvoorzieningen en sociale voorzieningen zoals de studentenpsychologen.

Nog tot en met 2 mei kunnen mensen bezwaar indienen tegen de verkiezingsuitslag. Op vrijdag 3 mei volgt daarover een uitspraak. 

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen