Rector gaat opnieuw in gesprek met bezetters: "Ik ben geen leugenaar"

Dinsdag 28 mei, rond vier uur in de namiddag, kwam rector Rik Van de Walle voor de tweede keer praten met de bezetters van het UFO. Wat aanvankelijk begon met een toegeving, ging steeds meer bergaf.

Een goed begin is het halve werk

Voor aanvang hadden de bezetters vier eisen gesteld omtrent het verloop van het gesprek. Ze vroegen om het woord 'genocide' te gebruiken, om de procedure tot uitzetting van de bezetters in het UFO tijdelijk stop te zetten, om de politieactie in het rectoraat van afgelopen vrijdag te erkennen als disproportioneel en om met de bezetters te consulteren alvorens naar de pers te stappen. Hoewel het uitzettingsbevel niet door de rector benoemd is, werden de vragen omtrent de andere drie eisen doorheen het gesprek niet beantwoord.

De rector stak van wal met een voorstel: op donderdag 30 mei zal de mensenrechtencommissie van de UGent samenzitten om een oordeel te vellen over alle individuele banden met Israëlische instellingen. Tegen dan zullen alle instellingen grondig gescreend zijn, daarover loopt nu al een onderzoek. Indien hieruit blijkt dat een specifieke instelling problematisch is, zal de UGent alle banden met die instelling verbreken. Voorheen werd die beslissing steeds genomen per vakgroep. Hierdoor was het perfect mogelijk een band met een bepaalde vakgroep te verbreken, terwijl banden met andere vakgroepen aan dezelfde instelling in stand bleven. Dit zou nu dus niet langer mogelijk zijn.

Als de band met de instelling multilateraal is, en er dus meerdere partners betrokken zijn buiten de Israëlische instelling en de UGent, zal eerst gepoogd worden om de Israëlische instelling uit de samenwerking te zetten. Als dat niet lukt, zal de UGent de nodige stappen nemen om er zelf uit te treden. Uit het antwoord op een publieksvraag bleek namelijk dat een steunbetuiging voor de oorlog door een rector gelijkstaat aan een schending van het samenwerkingsverband omdat rectoren namens hun universiteit spreken.

Een goed begin is maar de helft

De verdere besprekingen over de eis om over te gaan op een volledige academische boycot, werden ingeleid door twee herinneringen aan de geschiedenis van Palestijnse onderdrukking en de huidige situatie. De rector ondermijnt, volgens het publiek, immers honderd jaar aan rapporten en maanden aan beelden van Israëlische wandaden. Israël steunt in die acties op een pilaar van universitaire steun en samenwerking. Een uitspraak van de VN die luidt dat het einddoel van zionisme een volledige uitroeiing of verplaatsing van de Palestijnen inhoudt, alsook voorbeelden van apartheid en de rol van universiteiten in dit conflict, werden aangehaald. De rector weigerde het woord genocide in de mond te nemen, tot grote frustratie van het publiek. Hij benadrukte nogmaals dat de discussie niet gaat over wat er gebeurt in Gaza, maar over hoe de universiteit hiermee moet omgaan. 

Donderdag zal de mensenrechtencommissie samenzitten

Tijdens de eerste vragenronde werden ook de financiële banden van de universiteit aangehaald. De UGent heeft namelijk een leerstoel in samenwerking met BNP Paribas Fortis, een bank die financiële banden heeft met Israëlische wapenbedrijven en illegale settlers. De rector vond dit van een volledige andere aard en ging verder niet in op het specifieke voorbeeld.

Geen beloftes

Ook de discussie over duurzaamheid begon met een herinnering. Zo werden er diverse Israëlische klimaatmisdaden opgelijst, zoals het massaal vernielen van olijfbomen of het feit dat de oostelijke Middellandse Zee in klimatologisch gevaar verkeert. Waar Israël nooit duurzaam is, is de UGent dat ook niet genoeg, zo klonk het. De Raad van Bestuur komt op vrijdag 31 mei samen om een duurzaamheidsplan uit te stippelen, waarbij de duurzaamheidscommissie in the driver's seat zal zitten, aldus de rector. Hoewel Van de Walle dit beschreef als een grote stap vooruit, bleef hij terughoudend. Hij waarschuwde de actievoerders dat hij niet alles zal kunnen realiseren wat zij willen. "Een reality check is ook belangrijk", zei hij, "ik ben geen leugenaar."

"Het concept van een neutraal persoon bestaat niet" - Rik Van de Walle

Zo snel gaven de bezetters het echter niet op. Ze waren bang dat het advies van de commissie opzij gelegd zal worden, zoals eerder reeds het geval was bij een plan voor duurzame maaltijden, en dat de beslissing van de commissie niet genoeg zal zijn. Daarom eisten de betogers een mandaat en meer middelen om dit beleid te verwezenlijken, een voorstel waarvan de rector bleef volhouden dat het financieel niet haalbaar was. Van de Walle benadrukte dat de student-activisten een drijvende kracht zijn achter het klimaatbeleid, maar "met een duurzame mindset alleen kom je nergens, er moeten ook middelen en een mandaat aan gekoppeld worden."

Over het incident aan het rectoraat

De politieactie op het rectoraat kwam ook ter sprake. Volgens Van de Walle heeft de security van het rectoraat toen de politie verwittigd. Hij benadrukte dat de inzetting van een hond, schildenmuur en speciale eenheden de keuze van de politie was. Hoewel hij dus zelf de politie niet heeft gebeld, herhaalde hij meermaals dat hij achter de keuzes van de security en de politie staat en zei hij dat hij zijn mensen volledig vertrouwt. Daarop wees het publiek hem, zoals eerder al het geval was, op de discrepantie tussen zijn neutraliteit als het over de term genocide gaat enerzijds en zijn blind vertrouwen in de politionele reactie anderzijds. "Het concept van een neutraal persoon bestaat niet", zei Van de Walle, wat werd onthaald door applaus. Uit de verdere vragenronde bleek dat de rector zelf niet weet wat er precies gebeurd is binnen het rectoraat. 

Hoewel de bemiddeling aanvankelijk dus goed leek te verlopen, met een voorstel van de rector dat grotendeels tegemoetkwam aan de eisen van de bezetters, werd de sfeer na verloop van tijd steeds grimmiger. De rector bleef bij zijn andere standpunten en het publiek vond dat de vragen van studenten en personeel herframed werden. Alle ogen zijn nu gericht op de bijeenkomst van de mensenrechtencommissie van donderdag 30 mei.

0
Gemiddeld: 3 (2 stemmen)

Reactie toevoegen