Raad van Bestuur UGent neemt geen beslissing over meerdere vicerectoren

De Raad van Bestuur van de Universiteit Gent boog zich vandaag over het voorstel om meerdere vicerectoren toe te laten bij het rectorale team van Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe. 

Raad van Bestuur UGent

Van de Walle verzocht de voorzitter van de Raad, Sas van Rouveroij, om het voorstel als agendapunt bij hoogdringendheid op te nemen. Na beraad met onder andere zittend rector Anne De Paepe werd het agendapunt goedgekeurd ter stemming. In het voorstel pleit het kandidaat-duo, ondersteund door onder meer Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger, voor de mogelijkheid om meerdere vicerectoren, maximum vijf, te installeren naast de verkozen rector en vicerector. De Raad van Bestuur besloot vandaag echter om niet over het agendapunt te stemmen.

Compromis

Het voorstel kwam voort uit een compromis dat het enige overblijvende kandidaat-duo, Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe, sloot met hun tegenstrevers uit de eerste cyclus van de rectorverkiezingen, Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger. Meer concreet willen Van de Walle en Herreweghe dat Van Huylenbroeck en De Saeger hun rectorale team komen vervoegen. Daarnaast zouden ze ook Herwig Reynaert en Isabel Van Driessche aanduiden als bijkomende vicerectoren. Een uitbreiding van het rectorale team, zoals dit nu op tafel ligt, lijkt meer voeten in de aarde te hebben dan initieel uitgedragen. De bestuursstructuur van de universiteit is vastgelegd bij decreet, en voorziet slechts één verkozen rector en één verkozen vicerector. Door het voorstel te agenderen op de Raad van Bestuur hoopten de kandidaten een positief advies voor de decretale wijziging te bekomen, dat nadien aan Vlaams Minister van Onderwijs, Hilde Crevits, gericht kon worden.

Drie musketiers

Drie geledingen in de Raad van Bestuur stelden zich voor de zitting van de Raad echter terughoudend op. De studenten, het Academisch Assisterend Personeel (AAP) en het Administratief en Technisch Personeel (ATP) schreven namelijk een gezamenlijk standpunt over het voorstel. Hoewel de drie genoemde geledingen goed overeenkomen en het wel vaker voor elkaar opnemen in de Raad van Bestuur, waar - net zoals bij de rectorverkiezingen - het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) de doorslaggevende stem heeft, is het minder gebruikelijk dat ze zich daadwerkelijk samen achter één standpunt scharen. In hun standpunt benadrukken ze dat ze zich niet willen uitspreken over het principe van meerdere vicerectoren; inhoudelijk reageren ze dus niet op het voorstel. Volgens hen moet deze optie kaderen in een brede hervorming van de bestuursvorm, en niet in een voorakkoord dat werd gesloten tijdens een lopende verkiezing. Ze wensen zich dan ook niet te mengen in een lopende kiesverrichting door uitspraak te doen over het voorstel en de absolute neutaliteit te bewaren.

"Deze optie moet kaderen in een brede hervorming van de bestuursvorm, niet in een voorakkoord dat gesloten werd tijdens een lopende verkiezing"

"Pleidooien pro dit akkoord stellen dat dit voorstel enige vorm van rust kan brengen na de bitse verkiezingsstrijd, en op die manier verdere schade aan het imago van onze instelling kan verhelpen. Wij vinden niet dat dit als argument aangehaald kan worden om het voorstel in de huidige context te aanvaarden", klinkt het in het standpunt. De drie geledingen stellen voor om de beslissing uit te stellen en het voorstel op te nemen in de werkgroep Governance, waar een mogelijke nieuwe bestuursstructuur van de universiteit uitgewerkt wordt met het oog op de integratie van het UZ op 1 januari 2018.

Het verdict

Een beslissing over de brief en het voorstel blijft nu dus uit: de leden van de Raad van Bestuur besloten om niet te stemmen over de goedkeuring van het agendapunt. Bijgevolg werd ook niets besloten over de inhoud van het voorstel. De Raad probeert zo een verkeerd beeld dat geschetst zou kunnen worden in de media te vermijden en wil ook zo min mogelijk interveniëren in de gesprekken over de hernieuwde bestuursvorm.

De uitbreiding van het vicerectoraat zoals voorgesteld door Van de Walle en Van Herreweghe is gezien het decreet helemaal niet evident. Bijgevolg blijft dus ook de vraag of een stem voor het duo Van de Walle/Van Herreweghe ook een stem zal betekenen voor Van Huylenbroeck, De Saeger, Van Driessche en Reynaert voorlopig onbeantwoord.

De eerste stemronde van de tweede cyclus loopt van 19 juni tot 20 juni.

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen