Petitie of blad-steen-schaar?

Ongenoegen over verkiezingsreglement UGent groeit

De KU Leuven koos gisteren haar nieuwe rector. Voor het eerst in de geschiedenis versloeg een uitdager een zittend rector: Luc Sels haalde het tegen alle verwachtingen in met een verschil van slechts 48 stemmen van huidig rector Rik Torfs. Aan de Universiteit Gent lopen de frustraties intussen hoog op.

"Geen enkele democratie eist dat een kandidaat een tweederdemeerderheid achter zich krijgt", klinkt het in een mail aan ruim honderd vakgroepvoorzitters die Schamper kon inkijken. Twee professoren aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte roepen in de mail op om een petitie te verspreiden onder leden van de respectievelijke vakgroepen. Op het ogenblik van dit schrijven haalde de petitie reeds bijna 300 handtekeningen, bijna de helft van de ondertekenaars verkoos echter anoniem te blijven.

Tweederdenmeerderheid

De oorsprong van de vereiste tweederdemeerderheid valt terug te brengen naar het vorige kiesreglement, maar toen was het kiespubliek beperkt tot vertegenwoordigers van alle geledingen. Sinds dit jaar kan iedereen, ook studenten, zijn of haar stem uitbrengen. Dat één van beide kandidaten onmogelijk twee derden van het nu bredere kiespubliek (in de vierde stemronde stemden begin deze week nog ruim 12.000 studenten, professoren en personeelsleden, red.) zou kunnen overtuigen, werd reeds voor de eerste stemronde aanving door verschillende bronnen binnen het bestuur van de Gentse Universiteit gevreesd.

"Het wringt dat men in Leuven kan winnen met 48 stemmen meer"

Kandidaat-vicerector Mieke Van Herreweghe uitte haar ongenoegen gisterenavond op Facebook. "(...) Niettemin moet het me van het hart dat het bij mij toch wel wat wringt dat men in Leuven kan winnen met 48 stemmen meer, terwijl wij in Gent in de vierde stemronde 3071 stemmen meer hadden", klinkt het, "(...) het lijkt me dat de beide systemen aan evaluatie toe zullen zijn na de verkiezingen."

Blad, steen, schaar

Ondertussen steken ook andere initiatieven de kop op op sociale media: pagina's als "UGentkiestblanco" voorspellen cynisch de overwinning van de mystieke heer of mevrouw Blanco in de vijfde ronde. Andere pagina's zien in het stijgende aantal blancostemmers een eis om de vijfde ronde van de rectorverkiezing met nulsomspel blad-steen-schaar te beslechten. "In de laatste verkiezingsronde steeg het aantal blanco stemmen naar 7,19%. Dat is een duidelijk signaal van protest aan het rectoraat, waar men een blad, steen, schaar ronde verkiest", klinkt het. Het enige wat we weten over de oprichters van die laatste pagina, is dat ze niet uit Brabant afkomstig zijn, waar men de benaming schaar-steen-papier hanteert. Rare jongens, die brabanders.

"De enige rationele uitweg is blad, steen, schaar!"

Dat het ongenoegen groot is binnen de verschillende geledingen, staat buiten kijf. Bart Eeckhout, opiniërend hoofdredacteur van De Morgen, ziet nieuwe kandidaten als enige uitweg: "De rectorverkiezing in Gent lijkt meer op een loopgravengevecht dan op een debat over hoe je een universiteit leidt in 2017", klonk het onlangs in een opiniestuk. Als na de vijfde stemronde, die van donderdagochtend tot vrijdagmiddag loopt, geen nieuwe rector uit de bus komt, wordt naar verluidt een spoedberaad van de kiescommissie voorzien.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Ik ben het eens met Bart Eeckhout. Ook ik denk dat er nieuwe kandidaten moeten komen. Het principe van de vereiste tweederden meerderheid bestaat reeds sinds jaar en dag aan de UGent. Nooit voorheen heeft dit principe belet dat er, eventueel na enkele stemronden, een rector en een vicerector verkozen werden. Wat deze keer anders is dan alle vorige keren die ik meemaakte (ik werk sinds 1979 aan de UGent) is dat de kiezers zich na de eerste ronde niet in groten getale aansloten bij de kandidaat die voorop ligt. Wat kan de reden daarvan zijn? Wat is er gewijzigd bij deze verkiezingen t.o.v. vroeger? In essentie drie punten. Ten eerste: het kiezerskorps is uitgebreid tot zowat alle personeelsleden van de UGent, d.w.z. enkele tienduizenden. Vroeger stemden alleen de leden van de elf faculteitsraden, d.w.z. enkele honderden. Ten tweede: er wordt elektronisch gestemd. Vroeger werden alle kiezers in 1 zaal samengebracht, zodat er tussen de verschillende stemronden mogelijkheid was tot communicatie tussen alle kiezers. Nu zien de kiezers elkaar niet. Ze stemmen individueel via hun computer. Ten derde: de kandidaten komen deze keer in duo's op, 1 man en 1 vrouw, met als achterliggende gedachte dat zij dan toch ten minste al gelijklopende visies zouden hebben op het leiden van de universiteit. Vroeger werd er eerst een rector gekozen en twee weken later een vicerector. Voor beide functies waren er typisch meerdere kandidaten, na de verkiezing werden de verkozen rector en vicerector geacht met elkaar samen te werken. Geen enkele van deze drie factoren verklaart volgens mij waarom geen enkel duo tweederden bereikt. De uitbreiding van het kiezerskorps is vanuit democratisch oogpunt een goede zaak. Maar het verklaart niet dat kiezers zich niet aansluiten bij de kandidaten die voorop liggen. Het elektronisch stemmen is een direct gevolg van de uitbreiding van het kiezerskorps. Het ontbreken van direct contact tussen de kiezers is zeker een minpunt, maar wordt toch deels gecompenseerd door het feit dat kandidaten, veel meer dan vroeger, zowel tijdens als tussen de stemronden informatie verstrekken aan de kiezers. Ten slotte, het werken met duo's i.p.v. met individuen heeft als nadeel dat kiezers niet in de mogelijkheid zijn om 1 lid van het duo goed te keuren en 1 lid af te keuren, een duidelijke achteruitgang m.b.t. het democratisch gehalte. Maar ook dit legt niet uit waarom kiezers geen enkel duo aan een tweederden meerderheid helpen. Ik kan niet anders dan besluiten dat de oorzaak van de blokkering die zich momenteel voordoet ligt bij de kandidaten zelf. Ik denk daarom dat de enige uitweg ligt bij nieuwe kandidaten.

Bericht: 
De petitie kan je terugvinden op http://wijzigverkiezingrectorugent.petitie.be/

Reactie toevoegen