Op naar de tweede cyclus

Rectorverkiezingen UGent

De kandidaten voor de tweede cyclus van de rectorverkiezingen zijn bekend. Alleen Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe dingen nog mee naar respectievelijk het rector- en het vicerectorkroontje. 

Kandidaten Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger gooiden de handdoek in de ring, waardoor ze de weg vrijmaakten voor Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe. Aan de bekendmaking van hun hernieuwde kandidatuur was echter een eerder ongebruikelijk voorstel gekoppeld: Rik Van de Walle wil niet één maar vijf vicerectoren in zijn rectoraal team. 

Stratego

Niemand minder dan voormalige tegenstanders Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger zullen het duo vervoegen. Daarnaast kunnen ze ook op de steun rekenen van Herwig Reynaert, de decaan van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Fun fact: Reynaert werd in de wandelgangen al genoemd als de kandidaat-vicerector die samen met zittend rector Anne De Paepe zou opkomen. Isabel Van Driessche, professor aan de Faculteit Wetenschappen en tevens lid van de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent, zou de vijfde vicerector zijn. "Een divers en evenwichtig team", beschrijft Van de Walle het sextet, dat bovendien ook zes verschillende faculteiten vertegenwoordigt. De beleidsdomeinen die hij voor zijn vicerectoren op het oog heeft, geeft hij ook al mee: De Saeger zou onderzoek en valorisatie op zich nemen, Reynaert de maatschappelijke betrokkenheid, externe relaties, communicatie en duurzaamheid, Van Driessche gaat voor de HR en carrièremanagement, Van Herreweghe voor onderwijs en diversiteit en ten slotte mag Van Huylenbroeck zich bezighouden met internationalisering en financiën. "Elk teamlid afzonderlijk wordt voorgesteld omdat hij of zij over de nodige expertise en ervaring beschikt," verzekert Van de Walle. Hoe het team de samenwerking met de verschillende directeurs en diensthoofden, die ook actief zijn op deze domeinen, ziet, werd nog niet geconcretiseerd.

"Wij zijn een divers en evenwichtig team" - Van de Walle

De weg naar Crevits

"Tijdens een half time kan je toch niet ineens de regels veranderen?" zei voorzitter van de kiescommissie Sas van Rouveroij nog bij het bekendmaken van de resultaten van de vijfde stemronde van de eerste cyclus. Het kiesreglement, en dus zowel de vereiste tweederdemeerderheid als het opkomen in duo's, blijven gehandhaafd. Van de Walle en Van Herreweghe zullen bijgevolg noodgedwongen als duo, en niet als sextet, moeten opkomen in deze tweede ronde. In de huidige bestuursstructuur van de UGent is er bovendien maar plaats voor één rector en één vicerector. Om hun project te verwezenlijken moet er een decreetswijziging door het Vlaams Parlement komen. Van de Walle verzocht van Rouveroij, die toevallig ook voorzitter van de Raad van Bestuur is, om het voorstel voor te leggen aan de Raad van Bestuur als agendering bij hoogdringendheid. Op 2 juni zal de Raad Van Bestuur zich uitspreken over de mogelijkheid voor extra vicerectoren. Bij een positief besluit zal de Raad zich richten aan de Minister van Onderwijs Hilde Crevits om hiertoe de nodige initiatieven te nemen. Bij de komende cyclus blijft de keuze alvast beperkt: het wordt kiezen voor het duo Van de Walle-Van Herreweghe of de blancostem, een uitgesproken tegenstem.

Pro en contra

Alle studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur bekijken het voorstel met argwaan. "Doordat de samengesmolten kandidatenduo's aan de Raad van Bestuur vragen om zich uit te spreken over hun voorstel, vragen ze de facto dat we ons zouden mengen in een lopende kiesverrichting. Het lijkt ons echter belangrijk om de neutraliteit te bewaren", klinkt het bij studentenvertegenwoordiger Dries Van Langenhove. "Snel reglementen aanpassen en een op maat gemaakt compromis goedkeuren zou overigens geen teken zijn van goed bestuur. Het verleden heeft al uitgewezen dat dit niet altijd tot een optimale oplossing leidt." Michiel Haegeman voegt hier nog aan toe dat de piste van meerdere vicerectoren een interessante optie kan zijn, maar dat dit bestudeerd moet worden in een bredere context. "Voorstellen zouden beter komen uit een overlegmoment waarin alle geledingen de nieuwe structuren deftig kunnen uitwerken en bediscussiëren", klinkt het nog bij Sarah Van Acker.

"Snel reglementen aanpassen is geen teken van goed bestuur" - Van Langenhove

Ook op de sociale media zijn de stemmen verdeeld. Het voorstel wordt enerzijds warm onthaald door zij die de verkiezingshetze beu zijn en in dit idee een mooi compromis zien. Anderzijds hebben mensen ook bedenkingen bij de uitbreiding naar vijf vicerectoren. Zo zijn ze alle vijf lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP), en vraagt men zich af waarom overige geledingen niet in aanmerking komen voor het vicerectoraat. Nog anderen hadden het over 'postjes verdelen' en 'koehandel'. Ook vroegen sommigen zich af waarom er een package deal voorgeschoteld wordt en ze niet per vicerector afzonderlijk kunnen stemmen. De eerste stemronde, die doorgaat van 19 tot 20 juni, moet uitwijzen wat de universitaire gemeenschap vindt van dit compromis.

* 19 tot 20 juni: eerste stemronde
* 21 tot 22 juni: tweede stemronde
* 23 tot 24 juni: derde stemronde
* 26 tot 27 juni: vierde stemronde
* 28 tot 29 juni: vijfde stemronde

0
Gemiddeld: 4.5 (2 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Ik hoop van harte dat er elke ronde voldoende blancostemmen zijn om deze klucht te weerhouden.

Reactie toevoegen