Nieuwe ‘harde knip’ komt eraan

Na het voorstel voor een 'knip' tussen de bachelor- en masteropleiding komt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nu met een nieuw voorstel: een knip tussen het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding.

Eerder lag al een ander voorstel voor een 'harde knip' op tafel. Toen ging het om een knip tussen de bachelor- en masteropleiding. Dat plan werd aan de kant geschoven, maar nu is er een nieuw voorstel.

Studenten die in academiejaar 2023-2024 beginnen te studeren, zullen na het tweede jaar geslaagd moeten zijn voor alle vakken uit het eerste jaar, anders kunnen ze niet opnieuw inschrijven voor de opleiding. Dit voorstel is vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het decreet moet wel nog goedgekeurd worden door het Vlaamse parlement voor het van kracht zal gaan.

"Ik besef dat dit niet populair is" 

 

"Ik besef dat dit niet populair is", zegt Ben Weyts. "Maar we doen dit in het belang van de studenten. Zij zijn vandaag de grootste verliezers van een doorgeschoten flexibilisering".

Meer dan alleen een knip

Een andere maatregel in het nieuwe decreet voor het hoger onderwijs is dat studenten vaker een volledig pakket van 60 studiepunten zullen moeten opnemen. Weyts legt uit dat het doel daarvan is om te vermijden dat studenten langer blijven studeren met een lichter lessenpakket. Meer dan 1 op 4 studenten zou het hoger onderwijs verlaten zonder diploma en nu neemt ongeveer 12% van alle studenten minder dan 50 credits op, en die cijfers zouden volgens minister Weyts beter moeten. Er blijven wel uitzonderingen voor studenten met een functiebeperking of topsportstatuut en werkstudenten.

Voor wat hoort wat

Tegenover de nieuwe maatregelen staat dat elke student recht krijgt op een gesprek met een traject- en of studiebegeleider. Ook zal iedereen studieadvies op maat kunnen krijgen als de eerste examenperiode tegenvalt en sneller kunnen heroriënteren, al na het eerste semester. “Studenten krijgen nog altijd meerdere kansen en ze zullen in de toekomst zelfs méér begeleiding krijgen dan vandaag”, zegt Weyts.

Tegenover de nieuwe maatregelen staat dat elke student recht krijgt op een gesprek met een traject- en of studiebegeleider

Hogeronderwijsinstellingen zullen vanaf volgend academiejaar extra budget krijgen om deze maatregelen in te voeren. Hogescholen en universiteiten kunnen zo bijvoorbeeld de extra remediëring organiseren.

 

Wat is de situatie nu aan UGent?

Op dit moment kunnen studenten aan UGent al terecht bij studieadviseurs als ze vragen hebben over onder andere begeleiding bij het maken van je studiekeuze, de inhoud van opleidingen en de haalbaarheid van de studie. Ook toekomstige studenten kunnen bij hen terecht met vragen. Elke faculteit heeft ook een monitoraat met studie- en trajectbegeleiders. 

Nu is er controle over het leertraject via leerkrediet. Dat omvat de 140 studiepunten die elke student aan het begin van een studie in het hoger onderwijs krijgt en inzet om vakken op te nemen. Als je slaagt krijg je ze terug en anders verlies je ze. Als iemand geen studiepunten meer heeft, kan die zich alleen inschrijven voor een opleiding met een individuele uitzondering.

Naast de regels rond leerkrediet van de Vlaamse overheid hanteert UGent nog eigen, strengere regels aan de hand van studierendement. Dat is de verhouding tussen de verworven en opgenomen studiepunten, dus de studiepunten waarvoor iemand geslaagd is, gedeeld door hoeveel die opneemt. UGent hanteert een minimum van 50% in het eerste jaar, wat betekent dat je voor de helft van je studiepunten moet slagen om vakken van het tweede jaar op te mogen nemen. Als een student zich opnieuw inschrijft voor dezelfde opleiding krijgt die een bindende voorwaarde en mag die nog voor 8 studiepunten niet slagen. Als dat niet het geval is, kan de student zich niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding.

Heroriënteren is op dit moment al mogelijk, maar er zijn bepaalde beperkingen. In het eerste semester kan iedereen tot 1 oktober vrij van studierichting veranderen. Daarna kan je nog veranderen, maar is het mogelijk dat je niet alle vakken kan opnemen. In het tweede semester kan je ten laatste op 1 maart veranderen van opleiding. 

0
Gemiddeld: 4 (1 stem)

Reactie toevoegen