Maaltijden resto’s worden duurder

SoRa en Bestuurscollege keuren nieuwe formule maaltijdprijzen goed

Vanaf dit jaar zou de formule waarmee de prijzen van de restomaaltijden van de UGent bepaald worden, veranderen. Op korte termijn betekent dat een prijsstijging die voor een groter deel gedragen wordt door de consument. Oftewel, de student.

Nog meer dan bibliotheken en leslokalen lijken de resto’s de plekken bij uitstek waar studenten, maar ook personeelsleden, en masse samenkomen. De reden lijkt logisch: waar anders vind je een warme maaltijd voor minder dan 5 euro? Of een kom soep voor minder dan 1 euro? Toch zullen we vanaf dit jaar niet meer hetzelfde betalen als vroeger – of tenminste niet meer op dezelfde manier.

De bedragen die in de resto’s gevraagd worden voor warme gerechten, soep, broodjes en salades, worden hoe dan ook elk jaar aangepast. Op basis van de aankoopprijzen van de voeding en de gezondheidsindex worden deze prijzen om de zoveel tijd herzien. Nu zou er echter een meer fundamentele wijziging plaatsvinden, namelijk een van de formule zelf waarmee die prijs berekend wordt.

Wanneer je de zeer intelligente keuze maakt om je middag- of avondmaal in een studentenresto te nuttigen, betaal je voor (bij wijze van voorbeeld) een zeer begeerd bord garnaalkroketjes 4,90 euro – als je een geldige studentenkaart tevoorschijn kan toveren, natuurlijk. Om tot die voordelige prijs te komen rekent de UGent 75 % van hun kost voor de maaltijd – de 'foodcost' – door aan de consument. Daar voegt die dan een (geïndexeerde) vaste toelage van 2,45 euro aan toe. Ook bij soep wordt 75 % van de foodcost doorgerekend, maar met een toelage van slechts 22,6 eurocent. Voor belegde broodjes en koude schotels wordt slechts 50 % van de foodcost doorgerekend, en zijn de toeslagen respectievelijk 1,68 en 2,54 euro.

In de nieuwe formule zouden er van alle producten 75 % van de foodcost doorgerekend worden

Naast de foodcost draait de UGent natuurlijk ook op voor de andere kosten die gepaard gaan bij het beheer van de resto’s, waaronder de personeels-, energie- en onderhoudskosten. Die vormen samen de volledige kostprijs van de maaltijd. De kosten die niet in de prijs van de maaltijd vervat zitten, worden gedekt door de sociale toelage van de Vlaamse overheid. 

Doordat niet alleen de voedselprijzen, maar ook de andere kosten stijgen, dekt de huidige formule een lager deel van de kosten dan in de jaren voordien. Om dit beter te kunnen opvangen zou de universiteit die formule graag herzien. In de nieuwe formule zal bij alle producten 75 % van de foodcost doorgerekend worden. Ook de hoeveelheid toelage dat gerekend wordt, zou veranderen om de stijgende aard van kosten voor arbeid en energie verder op te kunnen vangen. Bij de broodjes (1,40 euro) en salades (1,80 euro) worden die goedkoper, bij de warme gerechten (2,70 euro) en soepen (0,30 euro) liggen ze hoger. De toelagen worden mee geïndexeerd met de gezondheidsindex. Het begeerde bord garnaalkroketten zal nu 5,85 euro kosten. Aan het begin van het tweede semester zou deze prijs echter kunnen veranderen, aangezien de leveranciers van UGent om het halfjaar hun prijzen mogen indexeren.

De nieuwe regeling leidt ertoe dat een hoger aandeel van de kosten gedragen wordt door de consument

De nieuwe regeling leidt ertoe dat een hoger aandeel van de kosten gedragen wordt door de consument. Zo zou de prijs van de garnaalkroketten bij behoud van het oude systeem 5,60 euro bedragen. De broodjes, die onderling van prijs verschillen, zouden met de nieuwe regeling gemiddeld 2,89 euro kosten, tegenover 2,68 euro met de oude formule.

De hervorming van de prijsformule werd al goedgekeurd door de Sociale Raad en het Bestuurscollege. Ondanks de late samenkomsten van deze organen, omwille van het zomerreces, is de ambitie toch om de prijswijziging al vanaf de eerste dag van het academiejaar in te voeren. Er zal echter eerst onderhandeld moeten worden met de vakbonden, en het is niet zeker dat die de hernieuwde regeling zullen zien zitten.

Een bijkomende aanvulling op dit artikel: naast de wijziging van de prijsformules wordt ook geambieerd andere prijzen aan te passen. Zo zou de toeslag op frietjes en kroketjes bijvoorbeeld van 0,60 euro naar een volle euro gebracht worden. 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen