Lezersbrief: Top 5 geflopte communicatiecampagnes van UGent

Deze lezersbrief werd ingestuurd door enkele doctorandi van UGent. Zij wensen anoniem te blijven, maar hun namen zijn bekend bij de redactie.

 

Terwijl het budget van UGent voor huisvesting, administratief personeel en onderwijstaken jaar na jaar slinkt, is er één uitdaging waar de universiteit zeker niet op wilt besparen: communicatie – zeg gerust branding en marketing. Wat is hier het doel van? Een tekort aan studenten is er namelijk allerminst. Extra novieten rekruteren is niet nodig. Bovendien weigert de Vlaamse Regering al jaren om universiteiten de gelden te betalen die haar toekomen voor het stijgend aantal inschrijvingen via het zogenaamde 'kliksysteem'. Nee, Onze Grote Leider zet extra in op communicatie en marketing om de alma mater te nestelen tussen welluidende namen als Stanford, Princeton en Oxford.

De tactiek van de rector om #excellence te bereiken bestaat niet uit het navolgen van de docent-studentverhoudingen van de Angelsaksische universiteiten (1:7 in Stanford, 1:15 in Oxford, 1:36 aan UGent), maar uit imagostrelende marketingcampagnes (en – sssjt! – het kopiëren van het neoliberaal onderwijsmodel). De onderwijskwaliteit mag dan lijden onder de torenhoge werkdruk, als we genoeg netwerken met de leiders van morgen, rijke alumni aan ons binden en meer campagnes met glimlachende microscopen dan verkrachtingszaken produceren, zullen er vanzelf giften binnenstromen en kan UGent voorwaar zelfbedruipend worden. Werkelijk?

Wij nemen de top vijf geflopte marketingcampagnes onder de loep.

1. Infinitum

Terwijl langs alle kanten bespaard wordt, zet de rector een ambitieus nieuw alumninetwerk op poten. Volgens het vademecum moet 'Infinitum' "de band die de afgestudeerde voelt met de alma mater veruitwendigen." UGent moet meer affiniteit en trots onder haar studenten kweken, want deze zouden een positief effect hebben op de tevredenheid onder studenten over onderwijskwaliteit en klachtenbehandeling. 'Infinitum' wordt de barokke façade van een uitgeholde universiteit.

Infinitum wordt de barokke façade van een uitgeholde universiteit

De alumniwerking moet echter meer dan aanzien opleveren. Onze Grote Leider hoopt – net zoals de Angelsaksische privé-universiteiten – geld te halen bij succesvolle alumni. Zo wordt aan professoren gevraagd om op te treden als reisagent voor rijke grijze alumni en krijgt elke faculteit zijn 'academy' die extracurriculaire activiteiten organiseert zoals boekvoorstellingen voor minimum 25 euro. Op deze manier moet 'Infinitum' minstens zelfbedruipend worden. Insiders beschrijven dit echter als "een grote flop." Het is nu al duidelijk dat 'Infinitum' nooit haar opstartkost zal kunnen terugverdienen.

Onze grootste bezorgdheid is dat het netwerk Levenslang Leren tijd opneemt van al overwerkte professoren. Als we alle studenten die levenslang leren meetellen, wordt de docent-studentverhouding aan UGent straks verdubbeld!

2. De hellingen van UGent

Een marketingcampagne van de bovenste plank! In een professionele YouTubevideo gaan radiopresentator Wim Oosterlinck en wielrenner Florian Vermeersch de verschillende Gentse hellingen uittesten, inclusief GoPro en dronebeelden! Youtube alleen leek niet genoeg om het immens potentieel van de Gentse hellingen volledig uit te melken, dus werd er ook een magazine bij ontworpen. Wist je dat de Hoveniersberg een stijgingspercentage tot 14 % heeft? Na anderhalve maand kreeg de video een schamele 700 views. Voor wie en waarom de campagne gelanceerd werd, blijft een mysterie.

UGent geeft jaarlijkse zeshonderd- tot achthonderdduizend euro aan een contentbureau voor 'impactvolle UGent-content'. Die moeten dan iets uit hun hoed toveren met dat budget.

3. Kartonnen kerstbomen

Niet de duurste campagne van UGent – waarschijnlijk zelfs goedkoper en ecologischer dan een echte boom –, maar wegens haar archilelijk design verdient de witte kartonboom toch een plaatsje in de top drie. Wil je een mini-exemplaar schenken? Nomineer iemand door te taggen op de facebookpagina.

Oh ja, en de nieuwe UGent-huisstijl waarop de kerstbomen gebaseerd zijn, kostte 1,2 miljoen.

4. Infinitum: buitenlandse alumnichapters

We hadden het al over 'Infinitum', maar in onze top 5 kan een speciaal plekje voor de buitenlandse 'alumni chapters' niet ontbreken. UGent heeft ambitie om een wereldwijd alumninetwerk op te richten. Ondertussen zijn er chapters in 14 landen, zegt de website – al telt de 'Western Balkan chapter' mee voor zes van die landen. Hoe actief deze chapters zijn, is moeilijk in te schatten. Op enkele uitzonderingen na is er online geen spoor van terug te vinden buiten de kick-offevenementen. Er bestaat nochtans een uitgebreide handleiding – inclusief hiërarchische structuur – over hoe een alumni chapter op te starten.

Moet onze Grote Leider wel helemaal naar Los Angeles om dag te zeggen tegen twee man en een paardenkop?

De laatste succesvolle activiteit die we konden traceren, vond plaats eind november. De Belgische ambassadeur in Los Angeles kwam op bezoek en dus mocht onze Grote Leider niet ontbreken. Nu denkt u misschien: "Moet onze Grote Leider wel helemaal naar Los Angeles om dag te zeggen tegen twee man en een paardenkop?" Vergeet dan niet: die paar studenten zijn wel #excellent.

5. Durf denken

De UGent-slogan kent iedereen. Dat moeten we onze Grote Leider nageven. UGent smeet er dan ook veel geld tegenaan. Ze creëerde een eigen 'Durf Denken'-magazine en startte postercampagnes à la 'God is een Aardbij. Prove us wrong.' Image-onderzoek mag dan uitwijzen dat ze geen sodemieter opbrengen om de studentenbeleving te verbeteren, die laatste toverde wel een glimlach op onze gezichten. Benieuwd of die glimlach blijft staan wanneer de nieuwe restoprijzen worden doorgevoerd, de UGent-crèche geprivatiseerd, de internationale studenten in Brugge worden gehuisvest en de werkdruk verder toeneemt.

(Nog niet in de top vijf, maar aan een snelle opmars bezig, zijn de blauwe vinkjes op de twitter accounts van onze Grote Leider.)

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen