Lezersbrief: Hoe de kracht van studentenvertegenwoordiging miskend wordt

Een reactie op 'De UGent is een holle democratie'

Nicky Vandeghinste, masterstudent Conflict en Ontwikkeling is al voor het tweede jaar beleidsverantwoordelijke 'mentaal welbevinden' aan de UGent en is elke dag onder de indruk van haar medestudentenvertegenwoordigers.

Eergisteren (17/12) werd nogal eenzijdig “Het faillissement van de studentenparticipatie” in Schamper uitgeroepen in een opiniestuk van redacteur Daan Van Cauwenberge. We bevinden ons in een crisis, zo blijkt. Ik moet toegeven dat ik de periode voordien wat te veel aan Netflix gekluisterd was en eventjes was ik bang dat ik een dramatische gebeurtenis gemist had. Het leek alsof de rector ons verbannen had, of de Therminal misschien in brand stond. Gelukkig was dit alles maar een nachtmerrie en werken we rustig verder.

Nicky Vandeghinste

Ik kan het hem niet kwalijk nemen. Het is makkelijk de kracht van studentenverenigingen te missen als deze in Schamper zelf bijna consequent wordt verbannen naar een blauwgrijze pagina waar de meest oplettende student nog voorbij zou bladeren. Toch werd besloten om studentenvertegenwoordigers af te schilderen als machteloze wezens die maar wat zitten aan te modderen.

‘Stuvers’, zoals wij onszelf al eens uit 'lettergreepmoeheid' noemen, zetten zich dag in dag uit in voor kleine en grote problemen. Vaak zijn zij te bescheiden om dit van de daken te schreeuwen. Daarom doe ik het kort even. Als we teruggaan in de tijd, waren er geen betaalbare huurfietsen en geen intersemestriële week. Multiplechoice-examens werden geteisterd door de gevreesde giscorrectie. Die stuvers hebben de krachten gebundeld om deze drie onrechtvaardigheden recht te zetten.

Elke faculteit heeft trouwens een facultaire studentenraad waar jullie, evenals bij de Gentse Studentenraad, vrij mogen binnenwandelen om je ding te komen doen. Aan de Faculteit Wetenschappen heeft StuW zich ingezet voor een bloklocatie in de S5. Bij de ingenieurs werd een grootschalige enquête over duurzaamheid verspreid door FRiS. Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte wordt een tweedehandsboekenmarkt georganiseerd. Zij merken de dingen in jullie directe omgeving op en proberen er hard aan te werken.

"Toch werd besloten om studentenvertegenwoordigers af te schilderen als machteloze wezens die maar wat zitten aan te modderen"

Ik was zelf ongelooflijk onder de indruk toen Bakou Mertens er op centraal niveau voor zorgde dat alle beleggingen van de UGent voortaan volledig duurzaam worden gedaan. We strijden voor mentale gezondheid, een verlaging van de studiekosten, een inclusieve universiteit, duurzaamheid en nog zo veel meer. En toch zijn we failliet, blijkbaar.

Een drietal argumenten zouden dit ‘faillissement’ moeten verklaren. Er kunnen volgens mij ook niet genoeg mensen stemmen voor de verkiezingen. Als jullie mijn mening daarin delen en vinden dat er te weinig gestemd wordt, dan is dat fantastisch en verwacht ik dat jullie allemaal in het tweede semester een digitaal bolletje kleuren. Het mathematische gegoochel dat ik gisteren aanschouwde was echter wat misplaatst. Een vierde van de studenten heeft gestemd. Er waren vijf kandidaten. Nee, dan kan je geen monsterscores bij één kandidaat aantreffen.

Ten tweede zouden de verenigingen te veel macht hebben. Mij heeft het nooit een verrassing geleken dat mensen die zich willen engageren op de ene manier, dit ook op een andere zouden doen. Er zijn 123 verenigingen aan de UGent. Het zou me net verbazen als die niet voor een deel overlapten met studentenvertegenwoordiging. Ten slotte zouden we langs alle kanten geremd worden door de universiteit. Ik ga niet ontkennen dat ze soms wat behulpzamer mogen zijn. Aan bepaalde faculteiten, zoals bij de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, ontbreekt de nodige steun van het facultair bestuur. De aangehaalde ontbrekende printers en lokalen zijn minder een probleem aan onze universiteit en meer voor studentenvertegenwoordigers aan andere hogeronderwijsinstellingen.

"Ik nodig je uit om te stemmen, op te komen bij de verkiezingen of je los daarvan vrijwillig in te zetten. Iedereen mag. Iedereen kan."

Zijn we echter machteloos? Of failliet? Na drie jaar in de visbokaal van de Therminal, heb ik al wat frustrerende momenten gekend. Maar ze werden vaak verdreven door de trots die ik voel als ik besef wat mijn medestuvers al bereikt hebben. Het kan zijn dat je wat kritisch bent over dit relaas, en dat je bij het lezen van Daans opiniestuk je zeer gefrustreerd voelde. Dat is goed, fantastisch zelfs. Ik nodig je uit om te stemmen, op te komen bij de verkiezingen of je los daarvan vrijwillig in te zetten. Iedereen mag. Iedereen kan. Vanaf januari overstelpen we je met informatie. Want zoals Roger zegt: “Wat je zelf doet, doe je meestal beter.”

0
Gemiddeld: 1.3 (3 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Ja dus ik wil even kort reageren op deze reactie op mijn stuk. Uiteraard ben ik vóór studentenvertegenwoordiging en ben ik érg onder de indruk van wat zij al verwezenlijkt hebben. Waarom zou ik anders überhaupt inzitten met het lot van de participatie? Dus wat dat betreft ga ik gewoon akkoord met haar. Als ik haar reacties op de problemen die ik aankaartte lees gaat zij ook op dat vlak gewoon met mij akkoord. Ze vindt ook dat meer mensen moeten stemmen en dat de Unief meer kan doen voor de stuvers. Wat de studentenverenigingen betreft legt ze gewoon het mechanisme vanuit een andere hoek uit dat ik al eerder beschreef. Dus alweer gaat ze gewoon akkoord denk ik? Kortom staart ze zich denk ik vooral blind op de (toegegeven nogal overdreven) titel.

Reactie toevoegen