Lezersbrief: Bourgeois voorzitter RvB maken is politieke inmenging

Gaëtan Ceuppens is student aan de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen en lid van de plaatselijke faculteitsraad.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van UGent, Sas van Rouveroij, gaat op pensioen, en dat betekent dat er naar een nieuwe voorzitter gezocht wordt. De Raad van Bestuur is het centrale beslissingsorgaan van UGent, met bevoegdheid over een groot aantal beleidsorganen. De voorzitter van de RvB zit niet enkel de vergaderingen voor, maar is een stemgerechtigd lid, en moet dus ook UGent vertegenwoordigen. Tevens draagt de voorzitter bij aan de agenda van de RvB.

De keuze van de rector en het benoemingscomité is uiteindelijk gevallen op Geert Bourgeois. Wie Geert Bourgeois is, spreekt voor zichzelf, en dat hier belangenvermenging speelt, zou ook voor zichzelf moeten spreken. Bourgeois is een nationaal politiek figuur en een belangrijke politicus binnen de N-VA – dezelfde N-VA die de grootste partij in de Vlaamse Regering is en de minister van onderwijs Ben Weyts levert. Niet alleen is Geert Bourgeois een voormalige minister-president en partijvoorzitter van de N-VA, hij oefent nog steeds een politiek mandaat uit als lid van het Europese Parlement en heeft laten weten dat hij dat mandaat samen met het voorzitterschap van de RvB wil uitoefenen.

De rector kiest met Geert Bourgeois een politieke partij te dienen in plaats van UGent

UGent dient de belangen van haar studenten, werknemers en onderzoekers te verdedigen en hiervoor is in het belangrijkste beslissingsorgaan onafhankelijkheid nodig. Geert Bourgeois heeft wat betreft onderhandelen met de Vlaamse Regering natuurlijk veel ervaring, maar hij kan als verkozen politicus voor de grootste partij in die regering onmogelijk de belangen van UGent verdedigen. Zelfs al is het zijn bedoeling niet, kiest de rector met Geert Bourgeois een politieke partij te dienen in plaats van UGent.

De inmenging van de politiek aan UGent gaat verder dan enkel de voorzitter van de RvB, waar het de gewoonte is om een politicus te benoemen: 10 van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur komen uit externe politieke of bedrijfsmilieus, terwijl er de komende twee jaar maar 3 studentenvertegenwoordigers zullen zijn. Verder is de communicatie en de transparantie van de rector tegenover de studenten vaak té ver te zoeken, wat deze problematiek niet verzacht.

Daarom kom ik niet enkel uit tegen de beslissing Geert Bourgeois tot voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen, maar wil ik ook met een paar ideeën het debat over interne hervormingen aanwakkeren: het beëindigen van de externe politieke invloed in de Raad van Bestuur, verbieden dat de voorzitter van de RvB een politicus is, de terugschroeving van de macht van de rector, meer vertegenwoordiging voor studenten in de centrale en facultaire raden, en (niet-bindende) referenda voor belangrijke beslissingen zoals de UGent-begroting.

Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat één lezersbrief in Schamper direct resultaten boekt, maar vooral hoop ik dat hiermee het eerste schot gelost is, opdat mijn medestudenten zich ook over deze beslissing en de structuur van onze universiteit zullen uitspreken – wat jullie mening ook is.

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Sas van Rouveroij combineerde ook het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de UGent met achtereenvolgens een ondebroken mandaat (2013-2014 en 2019) in het Vlaams Parlement en een functie als adjunct-kabinetschef, beide voor Open Vld, en was tot eind 2018 voor diezelfde partij gemeenteraadslid. Koos de toenmalige rector er met van Rouveroij in 2013 dan ook voor "een politieke partij te dienen in plaats van (de) UGent"? De keuze voor Geert Bourgeois is vrij vergelijkbaar met die voor zijn voorganger 9 jaar geleden, dus dan moet die van toen als minstens even 'problematisch' worden beschouwd. Politieke vertegenwoordiging in een instelling van de Vlaamse Gemeenschap... daar zijn heus wel genoeg goede argumenten voor te vinden in de faculteit Pol & Soc. ;)

Reactie toevoegen