Lezersbrief: Beste rector, waarom geeft u een vrij podium aan een racistische complottheorie?

Basile Peeters is student geschiedenis en verantwoordelijke bij Comac Gent.

 

Op donderdag 1 december nodigt de extreemrechtse studentenvereniging KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) Filip Dewinter uit naar UGent om een lezing te geven over zijn nieuwe boek 'Omvolking, de grote vervanging'. Ondanks breed protest van het front 'Geen haat en racisme aan de UGent', wil rector Rik Van de Walle de lezing niet annuleren omdat die onder het recht op vrije meningsuiting zou vallen.

Beste rector, het volstaat om Dewinters boek te lezen om te begrijpen dat de inhoud, die aanzet tot racisme en geweld, daar niet onder valt, en om te besluiten dat zo'n gedachtegoed niet thuishoort aan een universiteit waar we vrijdenken en kritisch onderzoek zo waarderen.

Beste rector, het volstaat om Dewinters boek te lezen om te begrijpen dat de inhoud, die aanzet tot racisme en geweld, daar niet onder valt

Omvolkingstheorie

'Omvolking, de grote vervanging' gaat over een vermeend complot tussen drie groepen om de Europese bevolking te vervangen en daarmee ook de Europese cultuur te vernietigen. De eerste groep zijn de linkse 'multiculturalisten'. Die zouden hopen om via migratie stemmen te winnen. De tweede groep zijn 'liberale economische elites'. Zij willen goedkope arbeid en een eenheidscultuur, opdat ze hun massaal geproduceerde goederen overal kwijt zouden kunnen. De derde groep is 'de islam' die via massamigratie Europa zou willen 'islamiseren'. 

In zijn manifest citeerde Anders Breivik Filip Dewinter als inspiratie

Voor die theorie is er geen bewijs, maar ze komt niet uit het niets. Het idee dat multiculturalistische, economische of joodse elites de fundamenten van Europese natiestaten willen ondermijnen via georganiseerde massamigratie kwam al terug bij auteurs als Maurice Barrès of Madison Grant in het begin van de twintigste eeuw. Grant schreef in 'The passing of the great race' dat de 'genetisch superieure noordelijke rassen' ten onder zouden gaan aan migratie. Barrès sprak over een gelijkaardig joods complot. Beiden inspireerden ze fascistische bewegingen in de jaren dertig en veertig. Hitler noemde het werk van Grant zelfs zijn 'bijbel'. De afgelopen vijftien jaar inspireerde de omvolkingstheorie terroristen als Brenton Tarrant, Payton Grendon of Anders Breivik om honderden onschuldige mensen van kleur en politieke tegenstanders te vermoorden. In zijn manifest citeerde Anders Breivik Filip Dewinter als inspiratie.

Een racistische complottheorie

In het nieuwe boek van Dewinter staat een interview met Renaud Camus, de auteur van 'Le grand remplacement', de Franse versie van de omvolkingstheorie. Renaud verkondigt trots dat hij zelf nooit cijfers gebruikt, maar steunt op intuïtie om zijn ideeën te staven. Dewinter gebruikt wél cijfers. Die zouden aantonen dat de autochtone bevolking krimpt, terwijl het aantal mensen met een niet-Europese migratieachtergrond toeneemt. Toch bewijzen zijn cijfers helemaal niet dat de 'autochtone Europeaan' zal verdwijnen, of dat moslims binnen een paar decennia de meerderheid van de Europese bevolking zullen uitmaken zoals Dewinter het stelt.

Om toekomstige migratiestromen en de 'omvolking' tegen te houden pleit Dewinter om het geboortecijfer in het globale zuiden te beperken. Tegelijk wil hij het dalend geboortecijfer van witte Europeanen optrekken "door arbeid, vaderland en familie opnieuw centraal te stellen." Dat discours vertoont een duidelijke parallel met wat de nazi’s deden in de jaren 30. Zij richtten toen  het 'Lebensborn'-instituut op dat de 'noordelijke rassen' van de ondergang moest redden door Arische vrouwen abortussen te ontzeggen en 'raciaal inferieure' vrouwen gedwongen te steriliseren. Ook white supremacist organisaties zijn vandaag hevige tegenstanders van abortusrechten, omdat in het westen de meeste zwangerschapsafbrekingen zouden plaatsvinden bij witte vrouwen.

Dat discours vertoont een duidelijke parallel met wat de nazi’s deden in de jaren 1930

Over de redenen waarom mensen hun land ontvluchten, zoals oorlog, klimaatopwarming of economische uitbuiting, zwijgt Dewinter. Zijn partij wil snoeien in ontwikkelingshulp, ondermijnt sterk klimaatbeleid en stemt steeds voor NAVO-interventies zoals die in Irak, Afghanistan, Syrië en Libië. De groepen die winnen van oorlog en klimaatnegationisme zijn fossiele brandstofbedrijven en wapenfabrikanten, niet de modale Vlaming. In het Europees parlement stemmen ze consequent tégen sociale maatregelen zoals een Europees minimumloon, strengere controle op belastingontduiking en een gemeenschappelijke minimale bedrijfsbelasting. Wanneer het erop aankomt, verdedigt het Vlaams Belang steeds de belangen van multinationals.

Dat weten is cruciaal om het politieke doel van van theorieën zoals 'omvolking' te begrijpen: de bevolking tegen elkaar opzetten. Wanneer het systeem faalt en mensen hun levensstandaard achteruit zien gaan, vindt het Vlaams Belang een zondebok in de 'massa-immigratie' en de progressieve bewegingen die haar zogezegd organiseren. 

Vrijheid van meningsuiting?

Rector Van de Walle, u maakt een grote fout door deze lezing te laten doorgaan. Extreemrechts misbruikt al langer het recht op vrije meningsuiting om hun hatelijke ideologie te verspreiden. Onder uw mandaat kon Jeff Hoeyberghs een haatdragende en seksistische rant aan de UGent afsteken en kon Schild & Vrienden maandenlang linkse studenten intimideren op de campus. U had daar al lang een lijn moeten trekken. De omvolkingstheorie is bedoeld om een vijand te creëren in elke niet-Europese immigrant en in de 'volksverraders' die opkomen voor de rechten van migranten. Bij een beeldvorming als deze die zoveel haat schept, is geweld nooit ver weg. Dat is waarom wij met het front 'Geen haat en racisme aan de UGent' protesteren op 1 december. Fascistische complottheorieën verdienen geen plaats aan onze unief.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Bedankt voor uw mening. Benieuwd wat meneer Dewinter zijn mening is. Misschien is het u nog niet opgevallen maar er zijn veel mensen die zich zorgen maken over omvolking. Als u denkt dat dit een verzinsel is, mag u altijd een lezing houden om het tegendeel te bewijzen.

Bericht: 
Compleet akkoord met de reactie boven mij het zijn maar een paar mensen. Ze prediken voor inclusiviteit maar zij zijn de grootste discriminerende mensen dat er bestaan zeg je dat je rechts bent kloppen ze je in elkaar meer moet ik niet zeggen.

Bericht: 
Tja..Stalinaanbidders vergeten dat Stalin meer doden op zijn geweten heeft dan beide wereldoorlogen samen heeft veroorzaakt. Het geheugen van dat communistisch snotneusje is blijkbaar serieus vertroebeld.

Bericht: 
Daar zijn de trollen weer.. Maarten: niemand zegt dat niemand zich zorgen maakt, maar het leidt wel degelijk de aandacht af van de grotere problemen (de algemene verarming van de middenklasse, bvb). Anoniem: veel rechtse mensen heb ik nog niet als slachtoffer gezien.. Anders Breivik deed iets anders dan mensen 'in elkaar kloppen'. Zijn inspiratie was onder meer Filip Dewinter, getuige zijn manifest. Jules: we zijn geen Stalinaanbidders, en dat weet je wellicht best. Je gebruikt het klassiek truukje dat zo oud geworden is dat het begint te stinken. De tekst is prima opgesteld met duidelijke verwijzingen, iets wat steeds weer ontbreekt bij jouw soort reacties. Aan allen: haat en verdeeldheid is geen mening en nog steeds strafbaar (tot het VB echt aan de macht zou komen, toch).

Bericht: 
Een racistische complottheorie?Hi,hi.Er is een “omvolking”, een bevolkingsvervanging gaande in West-Europa.Als u de omvolking wil vaststellen: open u ogen.Loop maar eens rond de steden van West-Europa. Daar zal je zien wat de omvolking betekent.Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia omvolking-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia omvolking-enclave.Daar woonden vroeger blanke Hagenezen. Die zijn allemaal verdreven. Daar wonen nu moslims.En dat noemen we omvolking.Het bestaan van dit soort buurten beperkt zich echter niet tot één wijk in Den Haag.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia en omvolking heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers…

Bericht: 
Er is al jaren een “omvolking”, een bevolkingsvervanging gaande in West-Europa.Als u de omvolking wil vaststellen: open u ogen.Loop maar eens rond de steden van West-Europa. Daar zal je zien wat de omvolking betekent.Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia omvolking-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia omvolking-enclave.Daar woonden vroeger blanke Hagenezen. Die zijn allemaal verdreven. Daar wonen nu moslims.En dat noemen we omvolking.Het bestaan van dit soort buurten beperkt zich echter niet tot één wijk in Den Haag.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia en omvolking heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers…

Bericht: 
Omvolking is een etnoculturele manier om een politieke strijd te voeren.De Chinese communisten begrijpen die logica. Daarom voeren ze een omvolkingspolitiek in Tibet. Ze importeren miljoenen Han-Chinezen. Ook in de USSR probeerde men de nationale identiteit uit te wissen door een transmigratiepolitiek. De Romeinen hadden dat fundamenteel proces ook al door. Wie dienst deed in het Romeinse leger, werd Romeins staatsburger. Meteen was het concept geboren dat men nationaliteit kon verwerven.Het cultureel marxisme heeft dat proces ook door.Omvolking is groeiende realiteit,geen racistische comlottheorie.Nederlanders worden ‘een minderheid in ­eigen land’, zoals blanke Afrikaanders in Zuid-Afrika. Kwart van Nederland heeft ‘migratie-achtergrond’. Straks de helft. Hoe noemen we dat als het geen ‘omvolking’ is? Als de ontwikkelingen op dezelfde wijze als nu doorgaan zullen Nederlanders waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren tussen 2050 en 2060 een minderheid vormen. Dan vormen dus de Nederlanders met een migratieachtergrond de meerderheid.Dit noemen ze OMVOLKING!

Reactie toevoegen