Kandidaten faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte

Voor de faculteit Letteren en Wijsbegeerte komen er 14 mandaten vrij, waarvan minstens 5 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Er komen 10 kandidaten op. Lees hier hun bio en standpunten.

Astrid Sondakh 

Wat studeer je?

Taal- en Letterkunde (Engels-Spaans)

Waar ben je zoal aan gelieerd?

/

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Diversiteit

2. Duidelijkheid over AI

3. Communicatie met studenten. 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn? 

Genderneutrale toiletten op de Blandijn: dit zou ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de diversiteit die er is op onze faculteit. Verder zou het gewoon voor iedereen nuttig zijn, aangezien je dan niet meer naar een ander verdiep moet sprinten als er werken zijn aan één toiletblok.

Brechje Schoenmaekers 

Wat studeer je?

Oosterse Talen en Culturen: Japan

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Tomo no Kai, GUSO en StuArt

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Duurzaamheid 

2. Onderwijskwaliteit

3. Diversiteit

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn? 

Ik zou inzetten op duidelijke en connecterende communicatie van de universiteit naar studenten en personeel toe. Er wordt vaak een groep vergeten tijdens het communiceren van veranderingen, activiteiten, en vaak zijn dit ook de meest kwetsbare groepen uitwisselingsstudenten, mensen met een functiebeperking, een bijzonder statuut etc. Dit is eigenlijk een eerder simpel probleem, waar makkelijk iets aan gedaan kan worden mocht er in communicatie gegaan worden met deze groepen.

Lisa Hoebeke 

Wat studeer je?

Taal- en Letterkunde (Frans-Spaans)

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Studentenvertegenwoordiger in de opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Mentaal welzijn

2. Duurzaamheid

3. Inspraak van studenten

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn? 

Ik zou het besparingsplan van de UGent aanpassen. Er moet niet bespaard worden op duurzaamheid want duurzaamheid is de bouwsteen voor de toekomst, zowel voor de toekomst van de universiteit als voor die van de studenten. Bovendien moet het mentale welzijn van de studenten absoluut prioriteit worden. Ook dit hangt samen met duurzaamheid: wanneer studenten in hun studententijd al mentaal en/of fysiek 'opbranden', hoe willen we dan een standvastig werknemersveld uitbouwen voor de toekomst?

Marthe Clompen 

Wat studeer je?

Archeologie (BA 2)

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Opleidingscommisie archeologie, Kazou en scouts

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Participatie

2. Communicatie

3. Onderwijs

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn? 

Meer input van studenten. Ik denk dat we als studenten veel kunnen bereiken en veranderen, maar veel studenten vinden de weg (nog) niet richting studentenvertegenwoordiging. De manieren waarop studenten hun input kunnen geven, blijken niet laagdrempelig genoeg of worden te weinig in de verf gezet zodat heel wat waardevolle ideeën jammer genoeg verloren gaan.

Oshin Ghiotto 

Wat studeer je?

BA1 Taal-en Letterkunde Italiaans + Master Historische Taal-en Letterkunde

Waar ben je zoal aan gelieerd?

StuArt, Rolmodellenwerking AUGent, Buddywerking FLW, Epione Studentenchatlijn, Green Office Gent

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Mentaal welzijn

2. Diversiteit

3. Duurzaamheid.

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Ik zou meer ontmoetingsplekken maken aan elke faculteit, die niet per se hebben te maken met enkel studies. Nu is er zo wel de Therminal, maar echt heel gezellig is dat gebouw niet. Vooral voor de eerstejaars is dat belangrijk om elkaar te leren kennen en te leren steunen op je medestudenten.

Rune Bauwens 

Wat studeer je?

Taal-En Letterkunde, Nederlands-Engels

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Coördinatielid Comac Gent

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Welzijn

2. Meer inspraak voor studenten

3. Een academische Boycot tegen Israël

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Mocht ik nu iets kunnen veranderen, zou ik veranderen hoe de UGent communiceert naar studenten. Veel mensen weten niet wat er gaande is op de unief en als ze info krijgen, is die vaak eenzijdig of heel vaag. De UGent is weinig transparant over wat ze doet (kijk naar de communicatie over de banden met Israëlische instellingen). Vaak krijgen studenten ook veel te weinig te horen over wat er juist gaande is binnen bepaalde raden. Alle studenten moeten kunnen weten wat er gaande is binnen de unief.

Volg hier de campagne van Rune Bauwens

Seppe Ponnet 

Wat studeer je?

Moraalwetenschappen

Waar ben je zoal aan gelieerd?

StuArt, de facultaire studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Studentenparticipiatie

2. Studeren moet leefbaar én fijn zijn

3. Ondersteunen van studenten in het algemeen (zij komen met hun problemen, wij kaarten deze aan)

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Ik wil ervoor zorgen dat zo veel mogelijk studenten zich kunnen vinden in het beleid van de faculteit. Het gebeurt nog veel te vaak dat studenten weinig tot geen voeling hebben met het beleid van de instelling waar ze zo veel tijd doorbrengen. In de eerste plaats wil ik dit bereiken door een goede communicatie tussen studenten en de proffen mogelijk te maken.

Sien Tillmans 

Wat studeer je?

Archeologie (Ba2)

Waar ben je zoal aan gelieerd?

StuArt Studentenraad Letteren en Wijsbegeerte (PR-verantwoordelijke), Opleidingscommissie Archeologie

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Studentenparticipatie

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid lesmateriaal

3. Diversiteit en inclusie

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

De universiteit moet studentenvertegenwoordiging actiever aanmoedigen en studentenvertegenwoordigers beter accommoderen. Daarnaast is het essentieel om de communicatie en transparantie rond beleidsvorming naar álle studenten toe te verbeteren, zodat zelfs studenten die niet direct betrokken zijn bij het studentenvertegenwoordigerschap voldoende op de hoogte zijn en zich gehoord voelen.

Stan Vertommen 

Wat studeer je?

Geschiedenis

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Momenteel geen. Ik ben momenteel op Erasmus, tot vorig jaar was ik een passief lid van de V.G.K. Vorig jaar was ik voorzitter van StuArt en mocht daardoor de FR meevolgen, ik zat ook in de duurzaamheidscommissie van de FLW en de OC van geschiedenis.

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Toegankelijkheid

2. Duurzaamheid

3. Communicatie

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Het klinkt misschien als iets kleins of banaals, maar ik zou graag de manier veranderen waarop mails in onze mailbox belanden. Het mailadres is altijd ufora-no-reply@ugent.be en het onderwerp en de eerste zin van de mail zijn ook altijd hetzelfde en al te vaak nietszeggend over de inhoud van de mail. Hierdoor blijven veel mails ongelezen en is het onmogelijk voor ons, studenten, om prioriteiten te stellen in onze mails of gericht te zoeken naar informatie.

Wat is jouw visie op de onderwijsvoorzieningen van jouw faculteit? Op welke manier zou hier volgens jou verbetering mogelijk zijn? 

Ik denk dat de curricula soms meer aandacht mogen hebben voor diversiteit. Dit is iets wat gezien de aard van de richtingen aan onze faculteit zeker mogelijk is, maar wat nog niet genoeg gebeurt. Ook zou ik het fijn vinden als er op het vlak van AI-gebruik meer duidelijkheid komt, zowel over hoe we het mogen gebruiken, als over de ethische dilemma's die erbij komen kijken. 

Ik zou aandacht willen vestigen op het professionaliseren van bepaalde richtingen binnen onze faculteit, dit via projectwerking, betere begeleiding van stages en onderzoek. Daarnaast zou ik ook aandacht willen vestigen op de ingewikkelde curricula van sommige richtingen en meer vakken aanbieden die aansluiten op het specifiek vakgebied van de richting, zodat studenten dit moeten aanvullen met keuzevakken. Dit zorgt voor lastige roosters tijdens het semester en de examens.

De verdere uitbouw van internationale samenwerking is absoluut onontbeerlijk, zeker in een faculteit waar onder andere talen centraal staan. De ontmoeting tussen verschillende culturen en verschillende werkmethodes is een enorme verrijking voor studenten en werknemers aan onze universiteit. Hierbij hoort ook de samenwerking tussen verschillende faculteiten. Bovendien moet digitalisering hoog op de agenda staan (we kunnen niet om AI heen) zodat het voor iedereen duidelijk is wat kan en wat niet.

Door de harde knip zullen veel studenten geveld worden door vakken die eigenlijk niet echt iets met hun opleiding te maken hebben. Het is jammer dat mensen die prima in staat zijn om te slagen in hun bacheloropleiding dat niet kunnen doen, omdat ze door een of ander stamvak niet verder mogen doen. Daarnaast denk ik dat het makkelijker moet zijn om feedback te geven op een vak dat niet aan de verwachtingen voldoet.

De internationale samenwerking van onze faculteit zit zeker goed, maar ik zou die graag nog uitgebreider zien. Meer events samen i.p.v. zij bij ESN, IK en wij bij onze Nederlandstalige studentenkringen :))

Als er iets is waar ik mij aan stoor in mijn studie, dan is het de hoeveelheid herhaling die ik te zien krijg in alle vakken. Zo heb ik bijvoorbeeld drie vakken waar hetzelfde thema aangekaart wordt, maar net iets anders genuanceerd zodat ze niet alle drie exact hetzelfde zijn. Dit haalt voor mij heel hard mijn motivatie naar beneden. Ik kan me inbeelden dat veel studenten zich hier ook aan storen. De curricula beter afstemmen op de verschillende richtingen lijkt mij dus zeker geen slecht idee.

Hervormingen van het curriculum moeten absoluut in nauwere samenwerking met de studenten besproken worden. De curricula moeten in de eerste plaats aansluiten aan de behoeften van de studenten en de veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Hierbij is het belangrijk om nieuwe technologie (denk bijvoorbeeld aan het hele debat rond het gebruik van AI) zo goed en zo snel mogelijk in het lessenpakket op te nemen, waarbij zowel de lesgevers als de studenten hier correct over worden opgeleid.

De mogelijkheden tot en het gebruik van digitale onderwijsvoorzieningen verschilt van richting tot richting, tot nu toe heb ik er weinig klachten over gehoord (laat dit een oproep zijn om klachten in te sturen, moest ik mis zijn).

Wat is jouw visie op de academische cultuur binnen jouw faculteit? Op welke manier is hier volgens jou verbetering mogelijk?

Ik denk dat er over het algemeen aan de Blandijn tussen de studenten wel een open sfeer heerst over mentale gezondheid en moeilijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. Al heb ik wel het gevoel dat deze openheid niet altijd doorloopt tussen studenten en personeel. Het zou dus wel kunnen helpen om gesprekken over deze moeilijke onderwerpen open te trekken. 

Duurzaamheid is een aandachtspunt dat snel wordt weggeschoven op onze faculteit, niet wetende hoe dit te implementeren is in ons curriculum. Handboeken en extra lectuur zou online aangeboden kunnen worden. Dit maakt het vak meer toegankelijk, door de prijs van de boeken die wegvalt, en duurzamer. Mentale duurzaamheid is ook belangrijk, het zijn vaak dezelfde professoren en medewerkers in de verschillende raden. Dit zorgt voor een zwaar pakket dat erbij komt, dit komt ook voor bij studenten. 

Mentaal welzijn is voor mij absoluut een prioriteit. Ik ben ervan overtuigd dat er op dit vlak nog veel verbetering mogelijk is. Het mentale welzijn van de studenten is de basis voor een succesvolle universitaire carrière en voor een succesvolle latere loopbaan. Meer budget vrijmaken voor en meer sensibiliseren over mentaal welzijn. Ook duurzaamheid blijft een belangrijk thema. Kleine veranderingen kunnen al een grote impact hebben. Als universiteit kunnen we een maatschappelijk voorbeeld zijn.

Communicatie naar studenten vanuit de faculteit en vakgroepen kan soms beter. Vaak weten studenten niet wat er speelt of verschijnen er snippers informatie op verschillende kanalen, wat erg verwarrend kan zijn. Op het vlak van duurzaamheid lijkt het me niet slecht dat er opnieuw meer waterautomaten verschijnen op de Blandijn.

De meldpunten voor grensoverschrijdend gedrag mogen meer benadrukt worden, maar het blijft moeilijk voor studenten om daarvoor personeelsleden te moeten aanspreken. Vaak komen ze dus naar ons als stuvers, maar wij hebben niet altijd de juiste expertise. Nauwere samenwerking daaromtrent zou zeker goed zijn!

De Blandijn is al een aangename plek om te zijn. Er heerst een heel toffe sfeer, maar dat maakt het natuurlijk niet perfect. Een van mijn eisen is die van inspraak en transparantie. Studenten horen nog steeds veel te weinig van wat er aan de hand is in de raden, terwijl dit vanzelfsprekend zou moeten zijn, want het zijn zaken die hen allemaal treffen. Dit is een eerste grote stap om de algemene tevredenheid omhoog te krijgen, om meer mensen te bereiken en om werkelijk iets te veranderen.

De laatste tijd is er al veel veranderd, toch denk ik dat het nog beter kan. Naast het aanbieden van meldpunten en dergelijke, ben ik ervan overtuigd dat de universiteit ook een actieve rol moet spelen in communicatie. Want al te vaak vinden studenten de weg naar hulp niet.

Ik denk dat we zeker al op de goede weg zijn. Aan initiatieven rond mentaal welzijn is er toch al een heel mooi aanbod (ik denk nu aan mijn mailbox vol 'wel in je vel'-mails of initiatieven vanuit de studenten zoals Epione). Het kan echter altijd nog beter. De drempel om naar een meldpunt te stappen moet nog kleiner zijn zodat studenten zich veilig voelen om (als dat nodig is zo anoniem mogelijk) hulp te zoeken, zonder bang te zijn om in conflict te komen met iemand in een machtspositie.

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte is op de goede weg, het bestaan van de facultaire Commissie Diversiteit en Inclusie is een mooi voorbeeld over hoe het kan. Als er sprake is van mogelijke grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik, wordt dit naar mijn gevoel met de nodige sereniteit behandeld. Toch is het belangrijk dat we als stuvers het belang van aandacht voor deze problematiek blijven benadrukken. Het is ook nodig dat de ombudspersonen meer bekendheid genieten.

 

Lars Burgelman ging niet in op onze vraag om deel te nemen aan dit artikel.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen