Kandidaten faculteitsraad Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Voor de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen komen er 12 mandaten vrij, waarvan er minstens 4 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Er komen 5 kandidaten op. Lees hier hun bio en standpunten.

Paulien Penne

Wat studeer je?

Biomedische wetenschappen

Waar ben je zoal aan gelieerd?

BJJ-club, faculteitsraad van Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en mede-organisator van de 12urenloop

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Welzijn van de student

2. Betaalbare resto's

3. Campus-hervorming

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Grotere bibliotheek met ontspanningsruimte zowel binnen als buiten het gebouw. 

Ella De Backer

Wat studeer je?

Tandheelkunde

Waar ben je zoal aan gelieerd?

/

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Kwaliteit van het onderwijs: zijn de lessen zinvol? Geven proffen op een duidelijke en interessante manier les? Zijn de cursussen nuttig?

2. Verbetering van praktijklessen: aan onze faculteit komt naast het theoretische ook vaak praktijk aan bod. Ik vind het essentieel dat we het meeste uit deze lessen halen en extra kunnen gaan oefenen waar nodig.

3. Inbreng van studenten: als er onder de studenten frustraties, klachten of wensen zijn, dan moeten die aangekaart worden. Ik luister graag naar de ideeën van mijn medestudenten en wil proberen om hen oplossingen te brengen. 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn? 

De manier waarop de practica geregeld zijn. Dit is voor iedereen aan onze faculteit van belang en voor mij als student tandheelkunde al zeker. Door de groter wordende instroom aan studenten is er soms een tekort aan tijd en ruimte om kwaliteitsvol praktijkonderwijs te garanderen op een correcte manier.

Rose Hommez

Wat studeer je?

Tandheelkunde

Waar ben je zoal aan gelieerd?

 StuDent, StuGG, OC, CKO

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Communicatie tussen professoren en studenten

2. Financiële aspect van studentenraden

3. Extracurriculaire activiteiten

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Stopcontacten in de auditoria.

Thibaut Lagaert

Wat studeer je?

Geneeskunde

Waar ben je zoal aan gelieerd?

SWOP, studentenraad geneeskunde, StuGG en studentenraad Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Campus

2. Communicatie

3. Onderwijs

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Een gezellige campus met sportfaciliteiten, uitgebreide bibliotheek en genoeg plaatsen om elkaar te ontmoeten waarbij je als student een echt homecoming gevoel hebt.

Thomas Sondakh

Wat studeer je?

Geneeskunde

Waar ben je zoal aan gelieerd?

/

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

Ik heb momenteel geen goed genoege blik op de toestand van de universiteit om hier een goed antwoord op te kunnen geven.

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Zie vorige vraag.

Wil je nog iets kwijt?

Zoals je misschien al wel gemerkt hebt, heb ik niet zo'n heel sterke mening over zaken binnen de faculteit. Ik denk dat ik, door nu al eens een paar faculteitsraden bij te wonen, een betere blik op de huidige situatie kan krijgen en misschien ook een mening kan ontwikkelen over bepaalde onderwerpen. 

Wat is jouw visie op de onderwijsvoorzieningen van jouw faculteit? Op welke manier zou hier volgens jou verbetering in mogelijk zijn? 

Beter leren met AI omgaan, meer info-momenten omtrent studie-uitwisselingsprojecten, toelatingsexamen milder maken en vrijwillige zelftesten voor 6e-jaarsstudenten om hun kennis wat in te schatten. 

Ik denk dat er altijd de mogelijkheid moet zijn om fysieke lessen te volgen in auditoria. Dit in tegenstelling tot sommige vakken waar men zo goed als de volledige cursus in videolessen geeft. 

Hervorming van curriculum en betere balans met kliniek.

Ik denk dat er meer ingezet moet worden op de verdere digitalisering van leermateriaal. Zo zouden meer syllabi ook digitaal beschikbaar moeten gezet worden, zodat studenten enerzijds de kans hebben om de kostprijs te drukken en langs de andere kant er tegemoet wordt gekomen aan het stijgend gebruik van elektronica bij de studenten zelf. Verder moet ook de kwaliteit van de lessen en PowerPoints in het oog gehouden worden.

Ik ben persoonlijk een grote fan van lesopnames en gestreamde lessen omdat dit de student meer flexibiliteit geeft en het makkelijk maakt om te weten wat de prof nu precies had gezegd.

Wat is jouw visie op de academische cultuur binnen jouw faculteit? Op welke manier zou hier volgens jou verbetering mogelijk zijn? 

Meer gratis groepsactiviteiten voor mentaal welzijn (bv. yoga), fysiek meldpunt op campus zelf, betere curriculum-organisatie, duurzamere campus en vertrouwenspersonen invoeren om machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag te melden/bespreken.

Ik denk dat we tegenwoordig al grote stappen aan het zetten zijn in de juiste richting. Ik zie vaak affiches hangen omtrent mentaal welzijn en grensoverschrijdend gedrag. Ook initiatieven zoals 'Wel in je vel' zijn hopelijk een laagdrempelig steunpunt voor studenten. 

Er moet meer aandacht besteed worden aan agressie tussen patiënt en praktiserende.

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor mentaal welzijn en grensoverschrijdend gedrag, is er nog veel werk aan de winkel. Jezelf beschermen tegen stress, omgaan met moeilijke perioden, grensoverschrijdend gedrag en het bewaken van goede work-life balance zou meer standaard in het curriculum aan bod moet komen, in plaats van dit te verwerken in optionele workshops en enkele bemoedigende Ufora-berichten.

Tot nu toe (ik zit nog maar in mijn eerste jaar) lijkt er veel ondersteuning te zijn van zowel andere leerlingen als van verschillende proffen (en mentoren). Er doen wel wat verhalen de ronde van zware competitie in de hogere jaren, maar daar kan ik nog niet over oordelen.

 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen