Kandidaten faculteit Economie & Bedrijfskunde

In de faculteit Economie en Bedrijfskunde komen er 5 kandidaten op. Er zijn 7 mandaten te winnen, waarvan er minstens 3 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Eerst vind je een korte bio van elke kandidaat, daarna beantwoorden ze vragen en stellingen.

Matthijs Dombrecht

Studierichting: Derde bachelor Handelsingenieur

Gelieerd aan: Vlaamse Economische Kring (VEK)

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1. Lesopnames
2. Communicatie
3. Onderwijs

Wat is je favoriete podcast?
Nerdland

 

Frauke Vervaeke

Studierichting: Master Handelswetenschappen

Gelieerd aan: KVHV, faculteitsraad FEB

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1. Verplichte lesopnames
2. Betrekken van de studenten in de faculteit
3. Huisvestiging probleem van de FEB helpen oplossen

Wat is je favoriete podcast?

Mijn ‘guilty pleasure’ is absoluut ‘moordcast’, tijdens het kuisen en koken staat dit standaard op.

Eva Van Iseghem

Studierichting: Tweede bachelor Handelsingenieur

Gelieerd aan: Vlaamse Economische Kring (VEK), KSA, lokale Jeugdraad

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1. Algemeen welzijn als UGent student
2. Inclusie zowel tijdens de lessen als bij UGent gerelateerde activiteiten
3. Duurzaamheid implementeren in het dagelijkse leven van studenten op de faculteit

Wat is je favoriete podcast?

 Ik ben geen echte podcastliefhebber, maar loop wel altijd rond met muziek in m'n oren ...

 

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen bijdragen.

Dingen zoals de verwarming uit zetten op momenten dat het niet nodig is, maar hier kan ook verder in gegaan worden door een warme truien week te houden.

Gebruik papier (flyers, affiches, …) minimaliseren en maximaal inzetten op digitalisering.

Integreer, bespreek en bediscussieer de klimaatproblematiek meer in de lessen. Laat studenten bijleren over de gevolgen van deze crisis en wat ze kunnen doen om te helpen. Indien ze weten waarmee ze bezig zijn en vooral waarvoor, is het makkelijker hen te overtuigen kleine aanpassingen te maken om duurzamer te leven.

‘De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.’ → Akkoord/Niet akkoord + argumentatie

Neutraal. De UGent gaat zeker de juiste richting uit, maar er is altijd plaats voor verbetering.

Akkoord. De UGent zet reeds maximaal in op minimalisatie plastic- en papierverbruik zoals bijvoorbeeld door het promoten van herbruikbare drinkbussen.

Akkoord. Hoewel De UGent nog beter kan communiceren hierover, zet ze zeker een stap in de juiste richting en probeert haar studenten bewust te maken van de impact die ze kunnen hebben.

Communicatie

‘De UGent communiceert op een goede manier met haar studenten’ Akkoord/Niet akkoord + argumentatie

Niet akkoord. Het gebeurd vaak dat we overladen worden met mails, aankondigingen en medlingen van aller hande platformen, daardoor is het moeilijk om weg wijs te geraken op de leerplatformen.

Akkoord. Het gebruik van ufora voor algemene mededelingen naar de studenten toe is een grote meerwaarde.

Akkoord. Platformen zoals Ufora, Centauro en mailverkeer zijn wat overweldigend als eerstejaarsstudent, maar na verloop van tijd bewijzen deze platformen zich als de efficiëntste manier om studenten te bereiken.

'Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou kunnen verbeteren.'

Ik raad aan om alle aankondigen bij de essentie te houden en op één duidelijk platform.

Het promoten van push-apps bij studenten waarbij ze een melding krijgen op hun smartphone wanneer er een melding binnenkomt op ufora. Dit helpt studenten gestructureerder hun notificaties te bekijken dan wanneer ze telkens bij het openen van ufora op de computer meerder meldingen moeten lezen omdat ze dit minder frequent raadplegen dan hun gsm.

Vooral niet-lesgerelateerde aankondigingen blijven vaak ongelezen. Nochtans komen hier soms interessante zaken in voor. Als informatie over bijvoorbeeld lezingen en buitenlandse studiemogelijkheden zouden gepubliceerd worden met een passende afbeelding of ondersteunend filmpje, zou de boodschap al meer uitnodigen om te lezen.

Mentaal Welzijn

‘Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit.’ -> Akkoord/Niet akkoord + argumentatie

Neutraal. Voor veel studenten zijn de lesopnames ook een vorm van gemoedsrust en bevorderen ze het mentale welzijn.

Akkoord. De UGent zet veel in op de “wel in je vel” sessies die ze zeer frequent promoot via ufora.

Akkoord. De ondersteuning en tips die worden gegeven via ‘Wel in je vel’ zijn een enorme meerwaarde aan het leven als student. Dit is een hele toegankelijke manier om toch snel hulp te krijgen en geeft een duidelijk boodschap mee over de visie van de UGent omtrent mentaal welzijn.

Digitalisering

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Behoud de verplichte lesopnames. De tijden veranderen en lesopnames zijn een goeie aanvulling op de verandering in het onderwijs.

Sinds de coronacrisis zijn veel studenten vertrouwd geraakt met het stramien van online lesgeven. Hoewel on-campus lessen terug een mogelijkheid zijn, opteren vele studenten nog steeds voor lesopnames. Vaak worden ze voor deze lesopnames doorverwezen naar opnames van het vorige academiejaar omdat deze kwalitatief beter zijn dan de opnames van het huidige academiejaar omdat het voor de prof moeilijker is om te focussen op beide vormen van lesgeven tegelijk (bv. Bord niet goed zichtbaar, prof die naar het bord verwijst terwijl dit niet in beeld is, slecht beeld…). Veel studenten voelen zich hier echter onzeker bij aangezien ze bang zijn belangrijke info te missen die vorig jaar niet aangehaald werd in de les. Daarom vind ik dat men bij de UGent moet streven naar een maximale afstelling op beide vormen van lesgeven.

Hybride: live lessen waarvan de opnames achteraf online komen. De aula’s zijn weliswaar minder drukbevolkt, maar de opgevulde plaatsen worden ingenomen door gemotiveerde studenten die de les actief willen volgen. Zij die zich comfortabeler voelen om leerstof te verwerken op eigen tempo, krijgen hier ook de kans toe. Voor elk wat wils en daarbovenop zorgen opnames die beschikbaar blijven tijdens de examenperiodes ook aanzienlijk voor een stijging van het slaagpercentage.

Onderwijs

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren.

Meer lessen die gekoppeld kunnen worden aan het bedrijfsleven, sommige vakken zijn zeer abstract en dan is het heel moeilijk om hiervan het nut in te zien. Meer actief leren en concrete voorbeelden zouden hier bij kunnen helpen

Meer en duidelijkere infomomenten over de afstudeerrichtingen na het Gemeenschappelijk jaar (EW, TEW, HIR) alsook voor de verschillende soorten masters.
 

Meer interactieve lessen organiseren.

‘De studiekost ligt te hoog.’ → Akkoord/Niet akkoord + argumentatie

Niet akkoord. We hebben de luxe om van de goedkoopste onderwijs systemen te hebben ter wereld (voor studenten zelf dan toch). Een student kost 10.000 euro per jaar aan de overheid, dat wij hier slechts 10% van betalen is zeer goedkoop. Mensen die het minder goed thuis hebben of werkstudent zijn krijgen hier nog eens een tegemoetkoming in. Als economist moeten we kunnen inzien dat dit dus maar een minimale kost is.

Niet akkoord. In vergelijking met andere landen ligt de studiekost in België vrij laag. Echter de kosten voor een kot kunnen zeer hoog oplopen. De UGent zou nog meer kunnen inzetten op betaalbare koten en subsidies.

Niet akkoord. Niet alleen het inschrijvingsgeld, maar ook de boeken, transport, middagmaal, eventueel een kot… zorgen er samen voor dat student zijn vooral een kostelijke bezigheid is. Desondanks is de prijs-kwaliteitverhouding correct. De hoge kosten kunnen absoluut een barrière vormen, daarom moet er wel steeds aandacht zijn om voldoende kansen te bieden aan wie hier nood aan heeft.

Grensoverschrijdend gedrag

‘Er zijn aan jouw faculteit voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend tegen te gaan’

Ik vind dat als dit tussen professor en student of tussen studenten in universiteit gebonden context er een standaard procedure zou moeten komen om met dit soort gevallen aan te pakken vanuit de universiteit. Strenge straffen die zo dit soort gedrag kan voorkomen.

Akkoord. Ik denk dat dit zeer moeilijk op te volgen is voor de faculteit.

Niet akkoord. Ik heb persoonlijk weinig vernomen over maatregelen of een initiatief voor gesprekken over grensoverschrijdend gedrag, behalve enkele posters. De faculteit zou haar studenten beter kunnen informeren door bijvoorbeeld een lezing te organiseren over het onderwerp.

Studentenvertegenwoordiging

‘Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent.’

Absoluut niet, het feit dat de mandaten dit jaar niet eens ingevuld geraken en niet alleen van onze faculteit maar van meerdere organen, is het teken dat er weinig bekendheid is onder de studenten. Er zijn slecht 6 mandaten en we zijn met 6800 studenten dus dat betekend dat er minder dan 1 op de 1000 studenten kan verkozen worden. Het zou onze faculteit goed doen dat er meer bekendheid komt onder de studenten zo dat niet altijd dezelfde soort mensen verkozen kan worden en dus iedere studenten gerepresenteerd wordt. Alsook zodat studenten weten naar wie ze kunnen gaan met vragen of opmerkingen.

Niet akkoord. Veel studenten weten niet wie hun studentenvertegenwoordigers zijn.

Niet akkoord. Het is niet duidelijk voor de gemiddelde student wat Stuveco (de facultaire studentenraad voor de FEB, red) precies inhoudt en waar Stuveco voor instaat.

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

Beginnen met het bekendmaken van de student vertegenwoordigers aan de volledige faculteit. Zorgen dat we aanspreekbaar zijn en een communicatie mogelijkheid naar zoveel mogelijk studenten.

Meer reclame maken en tonen dat studenten effectief inspraak hebben op het reilen en zeilen van de faculteit.

Stuveco bekender maken bij de student. Het doel en de missie duidelijk weergeven en communiceren via verschillende kanalen.

Faculteitsspecifieke vragen

Meer dan 6400 studenten studeren ondertussen aan de FEB. Tweekerken en Hoveniersberg beginnen daardoor hopeloos te klein te worden. Nieuwe studenten, die vaak les hebben op andere campussen, verliezen daardoor het gevoel met de faculteit als ‘thuisbasis’ van de opleiding. Is dit een probleem? Hoe zie jij die band met de faculteit terugkomen?

Dit is eigenlijk een heel belangrijk punt het afgelopen jaar in onze faculteit. We zijn vlijtig opzoek naar een oplossing naar dit groeiend probleem. Daarom zou ik opnieuw de volgend twee jaar de studenten willen vertegenwoordigen, zo dat ik verder kan helpen denken naar oplossingen en creatieve manieren om onze toekomstige studenten te huisvestingen.

Naarmate studenten verder zitten in hun traject komen ze minder naar de les, hierdoor zijn er vaak veel lege auditoria. Dit is soms een beetje verspilling van ruimte. Misschien kan het aantal grote auditoria beperkt worden voor enkel eerste- en tweedejaars en voor oudere studenten meer worden ingezet op lessen in kleinere auditoria. Hiervoor zou er een onderzoek kunnen gebeuren naar het meest efficiënte plaatsgebruik van de auditoria.

Als student vormt het gevoel van betrokkenheid met je faculteit en medestudenten een belangrijke basis voor je algemeen welzijn tijdens je studies. Dit gevoel creëer je mede door van een faculteit een plek te maken waar mensen met dezelfde interesses samenkomenen de mogelijkheid hebben om taken, groepswerken en lessen te bediscussiëren. Door het plaatsgebrek op de faculteit valt dit aspect weg. We lopen hierdoor de kans op het ontmoeten van medestudenten en hieruit volgend het delen van visies of het starten van interessante discussies mis.

De master TEW werkt reedse enkele jaren met een modulair systeem. Wat is jouw mening over dit systeem? Zie je dit als een goed precedent voor andere masters aan de FEB? Waarom (niet)?

Er zijn zeker voordelen en nadelen aan dit systeem. Om een gefundeerde opinie te kunnen geven denk ik dat een onderzoek naar de effecten hiervan op slaag cijfers, maar ook naar de lange termijn gevolgen onderzocht moeten worden. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van een student sociaal leven of extra curriculaire activiteiten als hij of zij vaker in de examen zit dan zijn mede studenten. Alsook lijkt het mij een goed idee om het te introduceren bij eerste jaar studenten en zien wat voor effect dit heeft.

Academisch gezien vind ik dit een zeer goed systeem, lessen worden beter bijgehouden en de studiehoeveelheid tijdens de examens is minder. Ook krijgen studenten de kans om van de kerstvakantie te genieten met de familie. Echter is het systeem niet afgestemd op het studentenleven waardoor studenten die in een modulair systeem zitten dit niet ervaren als voordelig. Dit kan opgelost worden door over de hele UGent eenzelfde systeem te hanteren zodat alles hierop afgestemd kan worden.

Het modulair systeem heeft een goede impact op de slaagcijfers, maar dit gaat wel ten koste van ‘het studentenleven’ zoals in de bachelorjaren.

 

Léon Moralis en Gust Bossuyt zijn ook kandidaat-stuver voor deze faculteit. Zij werden gecontacteerd voor dit artikel, maar antwoordden voorlopig niet op onze berichten.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen