Hoe studeren we vanaf september?

Coronacheck valt weg, meer on campus

Hoe zal het komende academiejaar eruitzien? Hoe zullen de lessen georganiseerd worden? En kunnen we opnieuw gebruikmaken van de UGent-bibs? De directeur van de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) Ilse De Bourdeaudhuij doet enkele ontwikkelingen uit de doeken. 

"Bij de start van het academiejaar moeten we zeker nog rekening houden met een aantal veiligheidsmaatregelen opgesteld samen met de GEES (Groep van Experts die belast is met de ExitStrategie, red.). De gouden regel is nog steeds de fysieke afstand van anderhalve meter", stelt Ilse De Bourdeaudhuij. Ze vervolgt dat zodra de Dienst Gebouwen en Facilitair Beheer klaar is met de evaluatie van de capaciteit van lokalen en auditoria, de opleidingscommissies aan de slag kunnen om alles te organiseren zodat studenten maximaal on campus les kunnen volgen. "Practica zullen soms niet op een veilige afstand kunnen doorgaan, maar we willen wel garanderen dat practica en labowerk kunnen gebeuren. Daarom zullen we die laten doorgaan met mondmaskers", meldt De Bourdeaudhuij.

De UGent is bezorgd over de kersverse eerstebachelorstudenten: "Ze zullen meer les on campus krijgen in vergelijking met de andere groepen, hebben nog nooit aan de universiteit gezeten en moeten elkaar nog leren kennen", aldus De Bourdeaudhuij. De universiteit geeft bij het roosteren dus prioriteit aan haar eerstejaars. Dat heeft als implicatie voor de hogere jaren dat zij waarschijnlijk iets minder on campus les zullen krijgen.

"Practica zullen doorgaan met mondmaskers"

De directeur van DOWA vertelt ook dat de UGent gezocht heeft naar extra capaciteit om lessen te kunnen organiseren. "Binnen de UGent gaat het om grote gebouwen die normaal niet gebruikt worden om les te geven. Buiten de UGent zijn we in overleg met, onder andere, Flanders Expo, zodat we zoveel mogelijk kunnen focussen op on campus lessen", zegt De Bourdeaudhuij.  

Evaluaties en examens 

Dit semester werden mogelijke gevolgen van corona en de lockdown op punten opgevangen door coronamildheid van lesgevers, de mogelijkheid beroep aan te tekenen op basis van overmacht en de coronacheck. Volgend jaar zitten we volgens De Bourdeaudhuij waarschijnlijk niet meer in een situatie van crisis en overmacht: "Er is dus maar een kleine kans dat we deze zaken zullen meenemen naar volgend academiejaar. We zijn op dit moment nog aan het overleggen over deze maatregelen voor in de tweede zittijd."

Volgend jaar zitten we volgens De Bourdeaudhuij waarschijnlijk niet meer in een situatie van crisis en overmacht

Op de vraag of de UGent evaluatievormen die gebruikt zijn tijdens de corona-examenperiode zal meenemen naar de toekomst, antwoordt De Bourdeaudhuij dat mondelinge online examens waarschijnlijk zullen blijven na de periode. "Mondelinge online examens werken erg goed op dit moment en volgende examenperiode zullen we over betere software beschikken om fraude nog beter op te sporen." Ze geeft aan dat het niet de bedoeling is dat permanente evaluaties en alternatieve vormen van examens de norm worden: "In de bachelorjaren zullen examens nog vaak on campus doorgaan omdat er in die jaren gefocust wordt op kennis verwerven. In de masterjaren is dat minder het geval. Het gaat meer om toepassen of complexe problemen oplossen. Er is dus meer ruimte om na te denken over alternatieve opdrachten of evaluatievormen. Stages en practica zullen zoveel mogelijk doorgaan zoals gepland."

Extracurriculair: bibs en studentenverenigingen

De focus ligt momenteel op het onderwijs van volgend academiejaar organiseren, maar de UGent is volop bezig om alles opnieuw open te laten gaan in de mate van het mogelijke. Het is de bedoeling dat alles langzaam en veilig weer op gang komt. De verenigingen die activiteiten willen organiseren in auditoria, zullen dat kunnen doen. "Waarschijnlijk zal dat wel pas vanaf 21 u kunnen, aangezien we de auditoria nodig hebben om de lessen te roosteren. Andere zalen en lokalen die verenigingen gewoonlijk gebruiken, zullen waarschijnlijk gevrijwaard worden", aldus De Bourdeaudhuij.

"De UGent zal haar lesgevers volgend semester grondiger ondersteunen"

"De bibs zullen geen probleem vormen als er op een veilige manier geraadpleegd kan worden. Sommige bibliotheken zullen misschien lichtjes moeten reorganiseren, zodat studenten er op een veilige manier de boeken kunnen openslaan. We hebben bovendien inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat hogerejaarsstudenten extra studieplekken hebben zodat ze hun leerstof kunnen verwerken en aan hun taken of thesis kunnen schrijven. Dat compenseert het feit dat hogerejaars iets minder les on campus zullen hebben dan in niet-coronatijden."

Online lessen

Met online lesgeven wordt de werklast voor de lesgevers verhoogd. Die verhoogde werkdruk heeft soms tot gevolg dat de kwaliteit van het onderwijs daalt. "De overschakeling van het afgelopen semester gebeurde in een crisissituatie. We hebben enkele nieuwe tools erg snel moeten lanceren, waardoor lesgevers dubbel belast werden. Enerzijds moesten ze hun lessen aanpassen aan die nieuwe lesvorm en anderzijds zorgde het technische aspect van online lessen ook af en toe voor moeilijkheden. De UGent zal volgend semester haar lesgevers meer pro-actief ondersteunen, zowel didactisch-pedagogisch als technisch", aldus De Bourdeaudhuij. 

DOWA plant volgend academiejaar productiever en duurzamer te zijn: "Op elke faculteit is er een team met facultaire en centrale mensen gemaakt die pedagogische of technische ervaring en expertise hebben om lesgevers te ondersteunen. In het eerste semester zijn er nog 450 lesgevers die in het tweede semester geen les geven, en voor wie de mix van online en on campus lessen nieuw zal zijn. Veel van die lesgevers zullen nu de tijd moeten nemen om dat voor te bereiden. We beseffen dat het komende jaar van iedereen nog heel wat inspanning zal vragen, maar we hebben geen andere keuze. We hopen dat we kunnen evolueren naar een situatie waarbij verdere versoepeling steeds meer mogelijk wordt."

"De manier van lesgeven van volgend academiejaar zal zeker en vast niet het model zijn voor de toekomst. Volgend jaar zal de anderhalve meter afstand de lessen nog beïnvloeden. Anderzijds zijn we ook niet van plan om helemaal terug te gaan naar een jaar geleden", duidt De Bourdeaudhuij. "We hebben de afgelopen periode gezien dat er handige tools zijn die het best geïntegreerd worden in een meer innovatieve manier van onderwijs naar de toekomst toe. Het onderwijs waarbij je studenten dertig uur in een auditorium zet en hen alleen maar laat luisteren is in de 21e eeuw voorbijgestreefd. Daarom staat een verdere evolutie naar meer actief leren zeker op het programma. Verschillende lesgevers zien dat zitten en willen de dingen die ze geleerd hebben uit deze periode meenemen naar volgende jaren. Het grote uitgangspunt zal zijn dat alles wat on campus gebeurt een meerwaarde moet hebben. Het is niet zinvol wanneer studenten in de les zitten en zich realiseren dat ze het evengoed thuis hadden kunnen doen."

Wat bij een tweede lockdown?

De UGent wil niet onnodig verschillende scenario's maken voor elke situatie. De manier waarop het onderwijs nu herdacht wordt, zal volgens DOWA voldoende flexibel zijn om te versoepelen of opnieuw te verstrengen indien nodig. De Bourdeaudhuij verduidelijkt: "Dat komt omdat we al nagedacht hebben over wat allemaal online kan of wat al online is en dat lesgevers al begeleiding gaan gekregen hebben rond online onderwijs. Een verstrenging kunnen we dus vrij makkelijk opvangen. In het geval dat er zich opnieuw een zeer strenge en lange lockdown voordoet, zal dat vooral problematisch zijn voor stages en practica. De enige oplossingen die we daarvoor hebben, zijn alternatieve opdrachten of stages en practica op afstand. Maar we gaan niet uit van dat worstcasescenario."

"We hopen te evolueren naar een situatie waar steeds meer mogelijk wordt"

Terugblik op het voorbije semester

"We weten uit gesprekken met studenten dat het geen meerwaarde vormt als de lesgever gewoonweg oude lesopnames online zwiert zonder enige uitleg, begeleiding of kans om vragen te stellen. We beseffen ook dat studenten al verschillende signalen gegeven hebben dat live lessen volgen, met de mogelijkheid van een chat om vragen te stellen een grote meerwaarde is", zegt de directeur van DOWA. Momenteel lopen er ook twee bevragingen aan de UGent, een bij studenten en een bij lesgevers. Met de resultaten daarvan zullen de opleidingscommissies en lesgevers vanaf 10 juli aan de slag kunnen.

"Het is de bedoeling dat de zaken die we nu geleerd hebben, geëvalueerd worden om te bekijken wat duurzaam kan ingezet worden in de toekomst. Er is bovendien geïnvesteerd in online tools en opnameapparatuur. De essentie is om een evenwicht te vinden tussen on campus lessen met een meerwaarde en aanvullend online onderwijs", concludeert De Bourdeaudhuij.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Beide bevragingen (bij studenten en lesgevers) lopen nog deze week. Die voor studenten kan je nog invullen tot en met 6 juli. We nodigen jullie van harte uit om dit ook te doen. Het invullen duurt max. 10 minuten en gebeurt volledig anoniem. Dat kan via deze link (binnen Ufora): https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/198624/viewContent/394749/View

Reactie toevoegen