Democratische vernieuwing aan de UGent ligt in onze handen

Gaëtan Ceuppens is student aan de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen, en daar kandidaat voor de faculteitsraad. Deze lezersbrief staat los van zijn campagne. Het lage aantal kandidaat-studentenvertegenwoordigers verraste hem, en hij stelt enkele mogelijke oplossingen voor.

 

De commotie rond het Sterrebos, de huurcrisis voor kotstudenten, gebrekkige communicatie, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag door lesgevers, en geplande besparingen zijn maar enkele van de belangrijke gebeurtenissen van dit academiejaar die studenten aan de UGent direct aangaan.

 

 

Net omdat studentenvertegenwoordigers zo belangrijk zijn om de studentenbelangen rond belangrijke thema's te dienen ben ik net zoals vele anderen onaangenaam verrast door het lage aantal kandidaat-studentenvertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur, Sociale Raad en Faculteitsraden aan de UGent.

De interne democratie aan de UGent moet beter als we de toekomst tegemoet willen gaan, en als studenten moeten we het voortouw durven nemen aan een democratische vernieuwing. Via deze lezersbrief hoop ik het publieke debat vooruit te helpen van hoe we onze interne democratie juist moeten versterken.


Meer is beter

Ten eerste kan de stem van de studenten niet gehoord worden zonder dat ze genoeg vertegenwoordigers hebben, wat betekent dat we nu al moeten beginnen streven voor genoeg kandidaten in de centrale en faculteitsraden voor Stuver24.

De generatiestudenten moeten ook specifiek meer aangemoedigd worden om zich te engagerenEén van de grootste redenen voor het gebrek aan kandidaten deze keer is dat niet genoeg mensen bereikt zijn, en de eenvoudigste manier om dit volgende keer beter te doen is dat meer mensen meer reclame maken en ook vroeger promo maken voor de stuververkiezingen. Vanaf het begin van het tweede semester meer voorstellingen maken voor de auditoria, vanuit de GSR en de Facultaire Studentenraden vroeger direct mensen aanmoedigen om zich kandidaat te stellen, en meer betrokkenheid van de officiële studentenkringen en vanuit de homes.

De generatiestudenten moeten ook specifiek meer aangemoedigd worden om zich te engageren, aangezien zij met het meest zijn maar de drempel voor het stuverschap voor hen vaak het hoogst ligt.
 

Kwaliteit is ook goed

Niet alleen is het belangrijk dat we vooruit kijken om over twee jaar meer kandidaten voor de verkiezingen te hebben maar dat de huidige stuver-kandidaten zich ontpoppen tot actieve vertegenwoordigers die hun medestudenten betrekken in het beleid aan de universiteit en de faculteiten.

Goede samenwerking en betrokkenheid in de Gentse Studentenraad en/of hun facultaire studentenraden is één van de beste manieren om ervaring, dossierkennis en een netwerk op te bouwen. Medestudenten kunnen via allerlei manieren bereikt en betrokken worden, sociale media, Google Forms, face to face, enzovoort. 

Het belangrijkste is dat de komende twee jaar de studentenvertegenwoordigers nog steeds zoveel mogelijk input van hun medestudenten in beleid zullen kunnen omzetten.


Niet alleen de studenten moeten een tandje bijsteken

Actieve studentenvertegenwoordigers, betrokken studenten en veel interne democratie bij de studenten is allemaal wel en goed, maar ook het bestuur van de UGent moet meewerken aan democratie en transparantie.

Het mogelijk maken om tijdens de kandidaatstelling te zien hoeveel kandidaten er voor de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en elke Faculteitsraad zijn, zou het overzichtelijker maken voor de GSR en de FSR's om te weten of zij nog veel mensen moeten aanmoedigen om zich kandidaat te stellen. Ook zullen mensen die twijfelen om zich kandidaat te stellen dit sneller doen als ze zien dat er nog plaatsen moeten opgevuld worden.

 

Als het bestuur toch belangrijke beslissingen neemt zonder de studenten te betrekken, valt het niet te verbazen dat niet iedereen gemotiveerd is om zich te engagerenOok kan de communicatie en de samenwerking naar studenten toe over belangrijk beleid heel wat beter dan dat we dit academiejaar hebben gezien. De beslissing om lesopnames niet meer te verplichten werd in het midden van het tweede semester onder de neus van studenten gemaakt, net zoals er besparingen werden afgekondigd terwijl de meeste studenten en studentenvertegenwoordigers hier niets van afwisten.

Studentenvertegenwoordigers kunnen dus nog zo actief zijn, als het bestuur toch belangrijke beslissingen neemt zonder de studenten te betrekken, valt het niet te verbazen dat niet iedereen gemotiveerd is om zich te engageren.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen