Delen van samenvattingen en notities wél toegestaan

Schamper met de billen bloot

Op maandag 3 mei publiceerde Schamper een omstreden artikel over een advies van de Onderwijsraad. Het bleek niet de meest recente en foutieve informatie te bevatten. Hieronder geven we u graag de juiste informatie mee.

Het advies van de Onderwijsraad

Het delen en verspreiden van beeldopnames en alle vormen van cursus- en examenmateriaal zou worden verboden, met twee uitzonderingen:

  • Cursusmateriaal delen onder UGent-studenten zal enkel nog mogen via een gesloten en beveiligd elektronisch platform. Elke lesgever kan auteursrechterlijk beschermd materiaal van het platform verwijderen.

  • Het kosteloos delen van lesnotities en samenvattingen blijft toegestaan tussen UGent-studenten onderling. 

De Raad van Bestuur van de UGent zal een beslissing nemen over dit advies op vrijdag 7 mei.

De feiten op een rijtje

Er ligt een verstrenging van de regelgeving rond de verspreiding van cursus- en examenmateriaal op tafel. Dit omdat het auteursrecht van lesgevers nu niet altijd ten volle beschermd zou worden. Vertrekkend vanuit deze vaststelling stelde de Onderwijsraad een advies op dat nu naar de Raad van Bestuur moet.

Begin 2019 werd de verstrenging van dit artikel in het Onderwijs- en examenreglement reeds aangekondigd. Oorspronkelijk lag volgens de Gentse Studentenraad het voorstel op tafel om het delen van cursus- en examenmateriaal volledig te verbieden. Al werd dat idee snel aangevuld met de uitzondering van het beschikbaar stellen van cursusmateriaal via een gesloten leerplatform. Dat platform zal de uitzondering vormen op het auteursrecht en wordt momenteel ontwikkeld. Na verdere discussie in de Onderwijsraad werd het voorstel enkele dagen geleden verder aangepast. Hierbij haalden bezorgde studentenvertegenwoordigers lesnotities en samenvattingen aan als uitzondering op de regel. Het gaat hier dus nog steeds om een advies, en niet om officiële regelgeving.

Het blijft toegestaan om onderling lesnotities of samenvattingen te delen, mits het gebeurt onder UGent-studenten en zonder winstoogmerk

Hoe zou die regelgeving er dan uitzien mocht de Raad van Bestuur dit advies volledig aannemen? In eerste instantie is het verkopen of verspreiden van cursusmateriaal en dergelijke met winstoogmerk altijd al verboden geweest. Met dit advies wordt het echter ook verboden om eender wat voor cursus- en examenmateriaal te verspreiden zonder toestemming van de lesgever, zelfs wanneer dit kosteloos zou gebeuren. Dit wordt de algemene regel, maar er zijn twee uitzonderingen. 

De lesgevers kunnen zelf de controle behouden over het  materiaal dat rond hun vakken wordt verspreid en dit laten verwijderen als de auteursrechten worden geschonden

Ten eerste zou er een intern platform worden opgericht waarop cursusmateriaal wel gedeeld kan worden mits de goedkeuring van de onderwijsdirecteur van de betreffende faculteit(en). De lesgevers kunnen zo zelf de controle behouden over het materiaal dat rond hun vakken wordt verspreid en dit laten verwijderen als de auteursrechten worden geschonden.

Ten tweede is het wel toegestaan om onderling lesnotities of samenvattingen te delen, mits het gebeurt onder UGent-studenten en zonder winstoogmerk. 

Vragen en grijze zones

Met dit advies worden echter ook een aantal grijze zones gecreëerd. Zo is het niet helemaal duidelijk of het delen van slides aangevuld met eigen notities via andere kanalen zoals Messenger mag gebeuren. En wat met deelplatformen van studentenverenigingen waarop nu ook examenvragen worden gepost? Voorlopig ziet het ernaar uit dat dit niet langer zal worden toegestaan, tenzij de verspreiding gebeurt via een gesloten platform.

Het is niet helder hoe de UGent dit alles zal trachten te controleren

Verder is er ook nog onduidelijkheid over hoe het platform er dan zou moeten uitzien. Hierrond ligt al een plan op tafel maar dat moet nog concreet uitgewerkt worden. Momenteel werkt de Gentse Studentenraad daarvoor samen met het FaculteitenKonvent en de Vlaams Technische Kring. Ook de onderwijsdirecteurs van de faculteiten zouden nog akkoord moeten gaan met een dergelijk platform. Tot slot is het niet helder hoe de UGent dit alles zal trachten te controleren. De Raad van Bestuur heeft bijgevolg nog wat dingen uit te klaren vooraleer ze op vrijdag 7 mei een officiële beslissing neemt.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen