De Gleuf

Bedelarij is een misdrijf

“Bedelen is toegestaan, maar niet overal”, kopte een krant onlangs. Hoewel de wet op de landloperij meer dan twintig jaar geleden werd afgeschaft en bedelen vandaag dus legaal is, heeft de stad Antwerpen zones waar bedelen verboden is. Bedelaars kunnen er GAS-boetes en straatverboden krijgen. In Gent bestaan zulke zones niet, maar worden wel GAS-boetes uitgedeeld. Belangrijke nuance: enkel voor mensen die bedelen met kinderen of een hond. (What the fuck is er mis met bedelen met een hond?)

Even recapituleren: mensen die bedelen om geld en bijgevolg naar alle waarschijnlijkheid weinig geld hebben, moeten op bepaalde plaatsen geld betálen net omdát ze bedelen en weinig geld hebben. Zucht. What the fuck is er mis met de wereld? En specifieker: wat bezielt Bart De Wever?

Natuurlijk moet georganiseerde bedelarij door bendes worden aangepakt, daar kan niemand tegen zijn. Maar bedelaars uit de weg ruimen omdat ze in tegenstelling tot militairen niet passen in het straatbeeld? Komaan zeg. De Wever zou partijgenoot Liesbeth Homans ook kunnen vragen extra inspanningen te doen om de armoede te bestrijden. Of zijn federale ministers verzoeken om de minumumlonen niet langer te verlagen. Naar het schijnt doen die de armoede stijgen. Het zijn maar ideëen.

Onze Brugse vrienden blijken dan weer slechts één of twee (!) bedelaars per jaar te hebben, dixit burgemeester Renaat Landuyt. De oorzaak: bedelaars die niet afkomstig zijn van de stad, worden in Brugge stante pede op de trein gezet. Zo heeft de NMBS er ook nog wat aan.

Wat bezielt onze Vlaamse provinciehoofdstadjes eigenlijk? Doet armoede te veel pijn aan de ogen? Bedoezelen bedelaars de fraaie kiekjes die Amerikanen en Japanners van onze kerken en kathedralen schieten? Hoort bedelen enkel thuis in hoofdsteden en moeten alle bedelaars daarom per trein naar Brussel? Vinden we het echt zo eigenaardig dat mensen moeten bedelen in onze sociale welvaartmaatschappij, zoals Landuyt zegt? Zijn bedelaars misschien allemaal profiteurs?

Ik ben verontwaardigd door zoveel onmenselijkheid. Daarom: beste Daniël Termont, wilt u alstublieft ook in de toekomst het voorbeeld van uw collega-burgemeester niet volgen? Als u toch ooit zou overgaan tot GAS-boetes of verbodszones, dan zal ik alvast aan het bedelen slaan en andere studenten oproepen om dat ook te doen. Desnoods laat u ons dan maar op de trein richting Brugge zetten. Naar het schijnt kunnen ze daar nog wel enkele jongeren/studenten gebruiken.

Pablo Jossa

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen