200 jaar UGent: 't Zal Wel Gaan

De UGent kende al vroeg een bescheiden studentenleven. De oudste vereniging dateert van 1823, maar rond de titel van oudste nog actieve vereniging heerst wat onenigheid tussen twee studentenverenigingen. Over het algemeen wordt aangenomen dat het vrijzinnige TSG 't Zal Wel Gaan, gesticht in 1852, de ware titelhouder is. Dit is echter buiten de mening van het immer nederige KVHV gerekend: zij vinden dat 't Zal Wel Gaan geen studentenvereniging genoemd mag worden, aangezien er bij de oprichting proffen betrokken waren. Aldus claimt KVHV, opgericht in 1887, de titel voor zichzelf. Deze ernstige discussie heeft nog een staartje gekregen: op een vergadering van het Politiek en Filosofisch Konvent, waar beide verenigingen lid van zijn, agendeerde 't Zal Wel Gaan ooit dat enkel zij recht hebben op de titel en dat het KVHV die niet meer mocht gebruiken. Helaas, de vrijzinnigen kregen geen bijstand en de strijd gaat tot vandaag bitter voort.

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen