Factcheck interview Ben Weyts

Onze redactie werd gewezen op enkele onjuistheden in het interview met minister van Onderwijs Ben Weyts.

1) De minister gaf aan dat hij tijdens zijn schoolloopbaan in de problemen kwam met zijn leerkrediet. Dat systeem van leerkrediet bestond echter nog niet tijdens zijn studies. Het leerkrediet werd in 2008-2009 ingevoerd door Frank Vandenbroucke om het onbeperkt blijven studeren tegen te gaan. Aangezien minister Weyts student was tussen ongeveer 1988 en 1997, kan hij dus niet in de problemen zijn gekomen door dit krediet. Wel werd er op dat moment al gebruikgemaakt van studiepunten om een beeld te geven aan de student hoe zwaar de vakken zouden zijn. Dat systeem werkte ongeveer zoals hoe we het nu kennen, maar men kon de punten dus niet verliezen.

2) De uitspraak van de minister over het vooruitschuiven van vakken klopt wel, als dit bedoeld was als vakken meteen in tweede zit doen in plaats van in eerste zit. Dit was ook al mogelijk in de periode dat de minister studeerde. Dit kan ook bijgedragen hebben tot een langere studietijd van toenmalige studenten.

3) De minister heeft SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs) niet in het leven geroepen. SIHO bestaat al sinds 2008. Ben Weyts heeft de organisatie extra middelen gegeven om ook een Vlaanderenbreed beleid op te zetten rond het mentaal welzijn van studenten. Dit was voorheen nog geen taak van SIHO. Het gaat hier dus om een uitbereiding van een al bestaande instantie en niet om een volledig nieuwe instantie.