Vlaams Belang grijpt macht over hoger onderwijs

De klokken van het Gentse Belfort slaan 13 uur. Sinds Vlaams Belang de macht greep, speelt de beiaard enkel nog 'Klokke Roeland' en 'de Blauwvoet'. Het leven als Gentse student is zwaar in het nieuwe hoger onderwijs.

Al vier jaar lang heerst Vlaams Belang-minister van Onderwijs Van Langenhove, gesteund door N-VA, met een ijzeren vuist over het Vlaams hoger onderwijs. Elke niet-Nederlandstalige opleiding werd ontbonden. Elke opleiding of vakgroep met aandacht voor gender, duurzaamheid of niet-Westerse geschiedenis werd ter bescherming van de academische vrijheid pertinent verboden. Aan de Blandijn werden bijna alle taalopleidingen geschrapt. Het bleek niet mogelijk om andere talen te leren wanneer je enkel Nederlands mag schrijven en spreken. Er werd wel een uitzondering voorzien voor Chinees en Russisch.

Rondhangende studenten, beroofd van hun universitaire opleiding, worden in busjes naar het hoofdkwartier van de tuchtcommissie vervoerd. De commissie gaat na of studenten zich schuldig maken aan woke-ideologie en censuur, wanneer ze bijvoorbeeld betogen voor tolerantie of minderheden met respect behandelen. In veel gevallen is het wandelen voorbij de TraBla, de ultieme samenscholingsplaats voor links gedachtegoed en zelfgerolde sigaretten, voldoende om hen een schorsing op te leveren. Studenten die over Marx spreken zonder te spuwen, vrouwen respecteren of kritiek uiten tegen de nieuwe orde kunnen per direct van de universiteit worden gesmeten. De sanctie kan enkel vermeden worden door aan te tonen dat je een vriend van de vrije meningsuiting bent of een holocaustverheerlijkende of racistische meme liket.

De studenten die wel aanblijven, moeten de kwalijkste gruwel doorstaan. Bij de aanvang en het slot van elk college moet de Vlaamse Leeuw uit volle borst worden meegezongen, ter promotie van de Vlaamse cultuur. Wie niet luid genoeg zingt, wordt verweten van een gebrek aan integratie en kan via het anti-wokemeldpunt een sanctie opgelegd krijgen. In elk auditorium zit wel een gretige Jong-Vlaams Belanger, KVHV'er of NSV!'er die je kan verklikken. Professoren die punten geven op basis van vakinhoud en jarenlang academisch onderzoek in de plaats van het partijprogramma van Vlaams Belang mogen zich eveneens aan sancties verwachten. Zo kunnen studenten hun mening uiten, vrij van dogma's, feitelijkheden of ethische overwegingen, was de redenering. 

"Dit is het beste wat deze universiteit is overkomen sinds de bezetting van '14-'18" - Vlaams Belang-bestuurslid UGent

Niet enkel studenten krijgen het hard te verduren. Aan elke vakgroep werd een 'kritische onderzoeker' toegevoegd. Die moet alternatieve perspectieven in de academische wereld brengen. Zo werd de vakgroep Biologie uitgebreid met religieuze creationisten en de vakgroepen Fysica & Sterrenkunde en Geologie met flat earthers. De faculteit Farmaceutische Wetenschappen werd bijna volledig vervangen door antivaxers zonder diploma of ervaring in de medische sector.

Het voltallige universitaire bestuur werd 'geherdemocratiseerd'. De meerderheid van de bestuursleden werden van bovenaf vervangen door trouwe Vlaams Belang-militanten. In de nieuwe Raad van Bestuur klinkt men wel positief over de gewijzigde situatie. "Dit is het beste wat de universiteit is overkomen sinds de bezetting van '14-'18", laat een bestuurder weten. 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen