Wanneer praten werkt: praatsessies aan de UGent

De afdeling Studieadvies organiseert praatsessies voor én door studenten. Die moeten een laagdrempelige vorm van mentale steun voor studenten bieden. Alana en Shauni zijn klinisch psychologen in opleiding en de moderators. Zij vertelden ons wat meer.

Wat houden de praatsessies precies in?

"We praten samen over verschillende onderwerpen, met als doel verbondenheid en open communicatie in een veilige omgeving aan te bieden. Daarnaast is er een stukje psycho-educatie. Het draait vooral om erkenning vinden bij medestudenten en het gevoel van 'ik sta niet alleen'. Vaak leren studenten tijdens de sessies ook andere studenten kennen uit compleet verschillende studierichtingen, wat anders misschien niet zou gebeuren."

We hebben ook al gezien dat er na een sessie over eenzaamheid telefoonnummers worden uitgewisseld

Welke onderwerpen zijn prominent bij de studenten?

"Eenzaamheid is heel prominent. Ondanks het feit dat het zo vaak voorkomt, blijven mensen tijdens de sessies toch zeggen: 'Hé, ik dacht dat ik alleen was.' Eenzaamheid blijft vaak onder de radar omdat mensen niet altijd willen toegeven dat ze zich eenzaam voelen. Studenten hebben veel losse contacten waarmee ze bijvoorbeeld in de les een kort babbeltje slaan, maar het kan moeilijk zijn om een diepere band te creëren. We hebben ook al gezien dat er na een sessie over eenzaamheid telefoonnummers worden uitgewisseld. Dat geeft toch wel heel wat voldoening. Je beseft echt het nut van de sessies."

Wat doe je als moderator om het gesprek op gang te brengen?

"We zeggen altijd dat alles binnen vier muren blijft. Als we merken dat iemand erkenning geeft, dan is het belangrijk om daarop in te gaan en te vragen hoe die persoon daarmee omgaat of om het gesprek een beetje te leiden zodat het niet stilvalt. Als je merkt dat iemand wat stiller is, is het goed om te vragen of diegene iets kwijt wil, zonder aan te dringen uiteraard. 

Als moderator streven we ernaar om ook enige achtergrondkennis over het onderwerp van de sessie op te doen. Binnenkort komt bijvoorbeeld een nieuw thema aan bod rond armoede, waarbij die kennis van essentieel belang is om het gesprek correct te kunnen leiden. We merken dat er in de maatschappij nog steeds veel taboe heerst over financiële zorgen. We proberen dit taboe weg te nemen door een echt veilige omgeving te creëren waar mensen met dergelijke problemen elkaar kunnen vinden en ondersteunen."

Wat zijn jullie aanmoedigende woorden voor mensen die twijfelen om naar een sessie te komen?

"Ik zal vooral de nadruk leggen op het feit dat het veel laagdrempeliger is dan mensen soms verwachten. Veel studenten worstelen namelijk met dezelfde problemen, maar ze uiten die niet altijd openlijk. Ze zitten ermee in en voelen zich dan geïsoleerd, terwijl ze eigenlijk gewoon behoefte hebben aan erkenning en begrip. Het idee dat ze alleen staan in hun moeilijkheden kan erg overheersend zijn, maar het is belangrijk om te beseffen dat dit geen abnormale gedachte is. Het kan inderdaad lastig zijn om de eerste stap te zetten om mensen te vinden die met dezelfde zaken worstelen en begrijpen waar je doorheen gaat. Maar het is de moeite waard, daar geloof ik echt in."

Wie interesse heeft in het bijwonen van een praatsessie, vindt meer info op de pagina 'Wel in je vel' zowel op Oasis als op Ufora.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen