Studentenpsychologen aan de UGent

Soms heb je op mentaal vlak een duwtje in de rug nodig. Als student kun je dan aankloppen bij de studentenpsychologen. We gingen in gesprek met Justine Callens: studentenpsychologe en mama.

Waarvoor kunnen studenten bij jullie terecht?

"Studenten kunnen bij ons terecht als ze problemen hebben. Die kunnen zowel studiegerelateerd als psychosociaal zijn. Een eerste verkennend gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek trachten we te achterhalen waarvoor de student hulp wenst en begeleiden we hierin verder. Dit gesprek is ook vertrouwelijk, we spelen geen informatie door naar wie dan ook. Naast die gesprekken bieden we ook groepstrainingen aan, voor bijvoorbeeld uitstelgedrag, faalangst en het schrijven van een masterproef. Studenten zijn achteraf erg lovend over die groepslessen omdat het groepsgebeuren normaliserend werkt en ze zich minder alleen voelen met hun problemen. Meer informatie over onze diensten vind je op onze webpagina Wel in je vel."

"Daarnaast werken we ook preventief en proactief, door bijvoorbeeld na te denken hoe we het netwerk rond de studenten kunnen versterken. We proberen hiervoor UGent-medewerkers dicht bij de studenten, zoals lesgevers en assistenten, bewust te maken van het belang van studentenwelzijn. We leren ze bijvoorbeeld hoe ze verontrustende signalen kunnen oppikken en naar wie ze studenten kunnen doorverwijzen." 

De UGent telt minder studentenpsychologen dan de KULeuven of UAntwerpen. Hebben zij er te veel of heeft de UGent er te weinig? 

"De UGent telt verhoudingsgewijs minder studentenpsychologen dan andere universiteiten in Vlaanderen, dat is waar. Intussen is het aantal studentenpsychologen opnieuw opgetrokken. Tegelijk mogen we ons niet blindstaren op het aantal psychologen en het aantal studenten. Ook het beleid rond studentenwelzijn is belangrijk. De UGent en de stad Gent zetten hier veel op in. Ook de gemeenschap, community of caring, is belangrijk. Zorgen dat de lesgevers en assistenten voldoende oog hebben voor kwetsbaarheden bij studenten. Er ontwikkelt zich een breder beleid."

"Ook in competitieve omgevingen is het belangrijk dat er ruimte is om te falen."

"De lesgevers worden aangespoord om aandacht te hebben voor het studentenwelzijn bij studenten. Via onderwijstips krijgen ze materiaal zoals flowcharts en de doorverwijskaart zodat ze studenten kunnen aansturen naar de gepaste hulp. De lesgevers en assistenten komen vaker in contact met de studenten op de faculteit dan wij als studentenpsychologen in het Ufo."

Waarom zijn studenten een kwetsbare doelgroep?

"Het komt vooral door de leeftijdsfase. Studenten zijn jongvolwassenen en gaan door verschillende transitiepunten. Dat is een leeftijd waarop er erg veel nieuwe dingen gebeuren. Studenten gaan van een veilige en vertrouwde omgeving naar een nieuwe en soms overweldigende omgeving. Ze leren er omgaan met autonomie, moeten zelfredzamer worden, hun eigen identiteit nog verder ontwikkelen, ze verkennen relaties, seksualiteit, enzovoort. Sommige studenten ondervinden moeilijkheden bij die veranderingen."

Staat mentaal welzijn sinds de coronapandemie hoger op de agenda?

"Er is sindsdien wel een trend aanwezig waardoor er meer en meer taboes worden doorbroken rond psychische problemen. Ik denk dat corona die trend heeft versneld, mensen durven er meer over praten. Ik denk persoonlijk dat dit een positieve evolutie is. Ook in competitieve omgevingen is het belangrijk dat er ruimte is om te falen. Het is belangrijk om taboes verder te doorbreken en ze te normaliseren zodat er minder schaamte is en meer ruimte voor menselijkheid."

0
Gemiddeld: 4 (1 stem)

Reactie toevoegen