Militaire Kring UGent: "Wij kunnen ook gewoon in de Overpoort opduiken"

Gent kent honderden studentenverenigingen waarvan er slechts één gevuld is met zowel studenten als militairen. Een interview met het bestuur van de Militaire Kring UGent.

Wat moet men zich voorstellen bij de Militaire Kring?

"Wij zijn een verzameling van studenten die tegelijk aan de Koninklijke Militaire School studeert, en dus militairen zijn, maar ook gewoon aan de Gentse universiteit studeert. Wij zijn dus een groep jongeren die zo een beetje tussen die twee instellingen zweeft. Via de MKU willen wij tonen dat er studenten zijn die een opleiding volgen via Defensie, maar die toch ook gewoon in de Overpoort kunnen opduiken. Samen willen wij een soort brug vormen tussen die twee werelden, aangezien velen de militaire wereld niet kennen. Mensen kunnen er kennismaken met het militaire, maar ook gewoon leuke dingen doen. Zo kunnen wij studeren via Defensie misschien aantrekkelijker maken, zowel voor degenen die het nu al doen als voor degenen die het in de toekomst willen doen. Anderzijds is de Militaire Kring ook een goede manier om een officiële band aan te gaan met UGent."

Staan jullie ook open voor niet-militairen?

"Jazeker, iedereen is welkom om deel te nemen aan onze activiteiten en iedereen mag lid worden. Het is eigenlijk zelfs de bedoeling om ook niet-militairen aan te trekken en zo een mix te worden van gewone en militaire studenten. Momenteel trekken we wel vooral militairen aan, maar met onze komende activiteiten willen we daar verandering in brengen. We hebben geen vast of zwaar lidmaatschap, dus mensen kunnen gerust gewoon eens komen deelnemen aan een van onze activiteiten."

Hoe en wanneer is de MKU ontstaan?

"Officieel is de MKU opgericht op 10 juni 2022 aan UGent, maar de ideeën zijn eigenlijk twee jaar geleden al ontstaan. We begonnen toen redelijk vaak spontane activiteiten in Gent te organiseren met de studenten van de Speciale Divisie, dat is de benaming voor de groep militaire studenten die ook buiten de muren van de Koninklijke Militaire School studeren. We zijn dan beginnen te praten over hoe we dat verder konden organiseren en groeperen. Daarnaast kregen we ook vaak vragen tijdens onze opleiding over hoe studeren bij Defensie zoal werkt. Vandaar kwam dan ook het idee om via het MKU een klankbord te zijn om dat uit te leggen aan de geïnteresseerden."

Wat voor activiteiten organiseren jullie zoal?

"Ons voornaamste doel is toch wel de cohesiebevorderende activiteiten. Zo willen we jaarlijks naar de kermis gaan, dat is dan puur voor het amusement. We organiseren echter ook informatieve activiteiten om mensen kennis te laten maken met aspecten van Defensie. Voor studenten geneeskunde organiseren we zo 'Date Your Doctor'. Dat zijn dan lezingen over de toekomst van studenten Geneeskunde binnen Defensie, zoals de verschillende manama's die ze kunnen kiezen."

"In de toekomst organiseren we nog een quiz om geld in te zamelen voor een goed doel, en op termijn willen we ook informele militaire activiteiten organiseren waarmee we mensen laten zien wat we doen in het leger. We denken dan aan een oriëntatieloop of een les close combat."

Wil je zelf eens deelnemen aan een activiteit, dan kan je op 27 april aan de 'Quiz ten voordele van Project SSMW' meedoen.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen