Hygiëneproducten op elk UGent-toilet?

Projecten opstarten voor mensen in nood, dat is wat de Gentse Studentenraad wil doen met hun nieuw initiatief. Waar er nu op wordt ingezet: menstruatiearmoede. Wat dit jonge project precies inhoudt, doet Nele Van Hoyweghen met veel passie uit de doeken.

Onzichtbaar probleem

Eén op de tien Vlaamse leerlingen en studenten kunnen het zich niet veroorloven om menstruatieproducten aan te kopen. De mentale impact hiervan is enorm. Daarnaast kunnen ze noodgedwingen door die problematiek niet naar de lessen gaan en ontwikkelen ze zo mogelijks (grotere) achterstanden.

Op onze Gentse universiteiten wil de Genste Studentenraad in de mate van het mogelijke helpen. Een kist met verschillende menstruatieproducten zou op elke campus in een neutrale ruimte geplaatst worden. Elke persoon die menstrueert en nood heeft aan een product, maar die niets bij zich heeft wegens financiële redenen of puur door vergeetachtigheid, kan dit gratis uit de kist halen. "Op die manier wil de Studentenraad de inclusiviteit aan UGent versterken", vertelt Nele.

Inzet en steun

Het project zelf zit momenteel nog in de testfase. Niet alleen op campus UFO en in De Brug zullen de kistjes getest worden, ook op een van de studentenhomes zal er een beschikbaar zijn. "We wilden absoluut een studentenhome betrekken in het project, omdat we weten dat in zo'n homes veel beursstudenten zitten. En net die groep zit in de categorie die vatbaar is voor menstruatiearmoede." 

"We rekenen vooral op de solidariteit onder studenten"

De focus ligt momenteel nog op het idee op kleinere schaal uittesten. Allerlei soorten producten zouden op termijn echter ter beschikking gesteld worden, zodat het aanbod ruim genoeg is om risico's van infecties te vermijden. "Toen het idee werd voorgesteld op de Algemene Vergadering had ik nooit gedacht dat het zo snel zou aangenomen worden. Het werd unaniem goedgekeurd. De steun voor dit project is dan ook echt groot."

Zo kan het ook

Hoewel dit initiatief nog in zijn kinderschoenen staat, kan het mogelijk voorbij de grenzen van de universiteit groeien. "In Wallonië wordt het project al toegepast op alle universiteiten en wordt het zelfs gefinancierd door het Waals Parlement. Het zou mooi zijn als we in Vlaanderen ook tot die omvang zouden geraken." De wijze waarop dit plan momenteel wordt gefinancierd, is beperkt. Omdat het lang zal duren vooraleer het universiteitsbreed toegepast wordt, besloot de studentenraad om het heft in eigen handen te nemen en het project zelf te financieren. "We rekenen vooral op de solidariteit onder de studenten. Omdat we geen oneindig budget hebben, zal de kist ook aangevuld kunnen worden door de studenten zelf. We starten vanuit het principe 'wie het nodig heeft, kan het nemen en wie iets kan missen, kan er iets inleggen'. Op die manier kan het project zo lang mogelijk blijven bestaan."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen