De stuververkiezingen vielen tegen. Wat nu?

Tussen 25 en 27 april vonden de tweejaarlijkse verkiezingen voor nieuwe studentenvertegenwoordigers in allerlei organen van de UGent plaats. Zowel de opkomst van de kandidaten, als de kiezersaantallen vielen tegen. Wat gebeurt er nu?

Studentenvertegenwoordigers, je kent ze waarschijnlijk wel. Het zijn die studenten die door weer en wind gaan om uw onderwijs, faculteit of universiteit te verbeteren. Elke twee jaar worden die studentenvertegenwoordigers universiteits- en faculteitsbreed verkozen om mee in de Raad van Bestuur (RvB), Sociale Raad of een van de faculteitsraden te zetelen. Zie het een beetje als de provincieraadsverkiezingen, maar met nog minder belangstelling. In vergelijking met twee jaar geleden nam dan ook een veel kleiner aantal kandidaten deel aan die verkiezingen. Dit heeft ertoe geleid dat op sommige plekken niet ieder mogelijk mandaat ingevuld werd. Wat gaat er met die lege zetels gebeuren? Komen er nieuwe verkiezingen? Een politieke aanstelling? Trial by combat om de meest stuvereske stuver te vinden? 

In de Raad van Bestuur, waarin ongeveer iedere groep zetelt die iets te zeggen heeft aan de UGent, lijkt het antwoord op deze vraag simpel: er gebeurt niets. Volgens het verkiezingsreglement is het namelijk niet toegestaan om, wanneer er onvoldoende kandidaten zijn, de overgebleven mandaten in te vullen. De lege zetel blijft dus gewoon leeg. 

Om die gevoelige Thanosachtige balans niet in gevaar te brengen, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat alle plaatsen ingevuld zijn

Voor de Sociale Raad geldt een andere regel. Hier speelt de paritaire samenstelling van deze raad namelijk een grote rol. Van de zestien leden bestaat de helft van de raad namelijk uit studenten. Om die gevoelige Thanosachtige balans niet in gevaar te brengen, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat alle plaatsen ingevuld zijn. Om dat te bewerkstelligen, wordt er gebruik gemaakt van coöptatie, waarbij de zetelende leden beslissen wie de raad mag vervoegen. Geen paniek voor de 2389 studenten die zich onthouden hebben tegen de ene kandidaat van de Sociale Raad: deze beslist natuurlijk niet alleen. De drie verkozen RvB-stuvers zetelen hier ook om onze belangen te vertegenwoordigen.

Voor de faculteitsraden is deze coöptatie helaas niet in het reglement voorzien. Nieuwe stemgerechtigde leden opnemen is enkel mogelijk om de genderbalans te herstellen, of om vervangers aan te stellen voor reeds zetelende mandatarissen wanneer er geen opvolgers (lees: niet-verkozen kandidaten) meer zijn. Toch laten enkele decanen, specifiek van de Wetenschappen en Letteren & Wijsbegeerte, weten wel van plan te zijn over te gaan tot coöptatie. Aan de faculteit Recht en Criminologie zal ook gebruik gemaakt worden van coöptatie, maar dan enkel om een vrouwelijke stuver te zoeken, aangezien er enkel twee mannelijke kandidaten opkwamen. Ook de ingenieurs zullen, net als Schild & Vrienden, een extra vrouw moeten zoeken. Daar kwamen er wel genoeg kandidaten op, maar was er net één mannelijke kandidaat te veel. Bij de economen en diergeneeskundigen lijken er geen problemen te zijn met de verdeling tussen mannen en vrouwen, en gebeurt er dus niets met de lege mandaten.

Wat gebeurt er dus nu met die lege zetels? Voornamelijk niets, lijkt het antwoord te zijn. Enkel voor de Sociale Raad, met zulke bevoegdheden als de Brugspaghetti en de asbest in Home Vermeylen, kunnen de lege mandaten opgevuld worden. De rest zal het moeten stellen met de kandidaten die ze hebben, ook al zijn dat er op sommige faculteiten maar één of twee.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen