Lezersbrief: Een pratende poster

In de Brug en op tal van andere locaties aan de UGent hangt sinds kort een poster voor een niet-bestaande masteropleiding. Nu blijkt plots dat die poster nog kan praten ook. Op schamper.be vind je een lezersbrief over dit onderwerp.

Michael McMahon, Dries Van de Velde

Beste lezer,

Misschien heb je mij al zien hangen. Ik ben die poster – jeweetwel – over de nieuwe master 'sustainability transitions & social justice'. Toegegeven, ik ben zo fake als wat. Die interuniversitaire opleiding bestaat helemaal niet – als je mijn QR-code scant, kom je te weten dat ik wél had kunnen bestaan, maar dat UGent haar staart finaal ingetrokken heeft. Maar mijn ambitie, die is echt hoor! Ik wil dat die master er komt. Volgend jaar nog. Daarom roep ik op om met z'n allen een mail naar professor Herwig Reynaert te sturen, onze decaan Politieke & Sociale Wetenschappen, om duidelijk te stellen dat wij zo'n noodzakelijke, populaire en uiterst actuele master willen.

De universiteit mag gerust weten en voelen(!) dat studenten haar willen houden aan haar uitgesproken ambitie een voortrekkersrol te spelen wat duurzaamheid betreft. Een mooie eerste stap is de realisatie van deze richting. Met de open brief en de posteractie wil ik stevig aan de oren van de UGent trekken. Zij zijn een maatschappelijke instelling en daaruit vloeit een verantwoordelijkheid en zorgplicht jegens de (wereld-)bevolking. Er sterven nu al mensen, ook in België, aan de klimaatcrisis. Delay means death.

Op dit moment spreekt de UGent met gespleten tong, dat willen we anders zien

De laatste duurzaamheidsenquête (een peiling naar de mening van studenten over duurzaamheid in hun opleiding) spreekt klare taal: zij willen ook écht aan de slag gaan met duurzaamheidsvraagstukken, mét studenten uit andere faculteiten en andere universiteiten, maar vinden hiervoor te weinig geschikte onderwijspraktijken. Zoiets is een kolfje naar de hand van de ManaBa die ik vertegenwoordig.

Mijn ambitie, die van de studenten en die van de UGent lijken op eenzelfde lijn te liggen. Daar zijn we fier op als UGent'ers. In de realiteit liggen de kaarten echter anders. We zijn met meer dan 49.000 studenten, we hebben meer dan 200 opleidingen en daartegenover staan 31 vakken waarin duurzaamheid voorkomt. Dit lijkt een hoog aantal, hoewel zoiets verbleekt tegenover een gemiddelde van tien vakken per jaar tijdens opleidingen van vier à vijf jaar. Bovendien zijn het vaak slechts keuzevakken. Een holistische visie waarin onder meer sociale implicaties ruimte krijgen, ontbreekt helaas dikwijls. In een notendop: op dit moment spreekt de UGent met gespleten tong. Dat willen we anders zien.

Daarom blijf ik nog even hangen op de faculteiten. Zo lang als het maar kan, want ik ben nogal een plakker! En halen ze me weg, dan hang ik er volgende week gewoon opnieuw.

Groetjes,

Jullie Poster

P.S. Willen jullie mij helpen? Scan mijn QR-code, daar vind je een voorbeeldmail om naar professor Reynaert te sturen. Alvast bedankt!
P.P.S. Zin in meer? Contacteer het 'Duurzaamheidsdecanaat' op Facebook.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen