"De pantoffels aan en iedereen is welkom"

Zaytouna als religieus buitenbeentje in het Politiek en Filosofisch Konvent

De nieuwste aanwinst van het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) is de islamitische studentenvereniging Zaytouna. Medevoorzitter Morad Ihkan maakt de stand van zaken op: "We merkten dat moslimstudenten nood aan ons hadden."

Trekken jullie je schoenen uit en je pantoffels aan voor een activiteit?

"Awel ja, wij doen onze figuurlijke pantoffels aan. We proberen altijd gezelligheid en een huiselijke sfeer te brengen. Onze activiteiten zijn in volle coronacrisis gestart en we waren dus heel lang enkel online. We wisten niet zeker of ons ledenbestand ook in het echt zou afkomen. We merken gelukkig dat er superveel inschrijvingen zijn: de mensen willen blijkbaar heel graag terugkomen."

Hoe vinden jullie je plekje als religieuze vereniging in het PFK met vooral politieke kringen?

"In theorie zouden we een goeie match zijn met het PFK, maar het is inderdaad een beetje anders aangezien er amper levensbeschouwelijke verenigingen zijn. We hebben ook niet veel contact met de andere leden, iedereen doet daar zijn eigen ding. Op de activiteiten van het PFK zijn we wel door veel verenigingen met open armen verwelkomd, door andere net iets minder. Echt hard heeft dat nog niet gebotst voorlopig, maar er zijn natuurlijk soms meningsverschillen op vergaderingen."

"Mensen vragen zich soms af: 'Hoe zit dat nu met die moslims?'"

Voor niet-moslims kunnen jullie misschien als een besloten clubje overkomen. Trekken jullie enkel moslims aan met jullie activiteiten?

"Nee, voor ons is het heel belangrijk dat iedereen welkom is. Er komen ook altijd een aantal niet-moslims, zeker bij lezingen met een maatschappelijke twist. Vaak vragen mensen zich namelijk af: "Hoe zit dat nu met die moslims, hoe denken zij erover?" We proberen het ook zo te faciliteren dat je voor geen enkel evenement voorkennis nodig hebt én dat we zo veel mogelijk verschillende activiteiten doen, opdat iedereen zich ergens in kan vinden."

Hebben jullie als islamitische studenten aan de unief het gevoel dat jullie genoeg betrokken worden?

"Een deel van de reden waarom wij een studentenvereniging zijn gestart, is dat we merkten dat moslimstudenten daar nood aan hadden. Daar is ons ledenaantal het levende bewijs van. Vaak is het moeilijk voor moslimstudenten om te participeren in studentenverenigingen aangezien daar vaak gedronken wordt en dergelijke, wat het al minder leuk maakt voor hen. Wij vinden dat ook religieuze verenigingen hier een plaats hebben. In andere landen komt dat veel meer voor.

Ook zou het leuk zijn mochten er meer faciliteiten zijn: een stille ruimte waar plaats is om te bidden, bijvoorbeeld. Zo moet je niet op zoek gaan naar een leeg leslokaal of helemaal terug naar kot fietsen. In Campus Dunant hebben ze al zo'n polyvalente stille ruimte. Dat kunnen ze uitbreiden naar andere faculteiten. Ook halalmaaltijden op de campus zouden fijn zijn."

Jullie zijn een jonge vereniging, op welke manier willen jullie nog groeien?

"We willen vooral nog meer een gemeenschap creëren met onze studenten. Een hechtere groep zorgt ervoor dat we elkaar beter kunnen helpen als er problemen zijn. Voorlopig organiseren we enkel evenementen, maar we willen graag ook meer activerend werken. Ik wil nog niet te veel vooruitlopen, maar normaal gezien gaan we in de toekomst een liefdadigheidsproject op poten zetten."

Staat er ook nog een cantus met thee op het programma?

"Wie weet, wie weet,… (lacht)."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen