Verenigingen in nesten

Interview met Nicolas Vander Eecken

Afgelastingen, onzekerheid en stress: dat is waar studentenverenigingen aan de UGent de laatste tijd vaak mee geconfronteerd worden. Maar panikeer niet, beste verenigingen, de DSA (Dienst Studentenactiviteiten) is er om jullie te redden!

Na stijgende cijfers en strenge maatregelen ziet het er niet rooskleurig uit voor het studentenleven. Alles verandert in het kader van corona en zo ook de verenigingen en hun activiteiten. Nicolas Vander Eecken is de studentenbeheerder en staat aan het roer van de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) om het jaar in goede banen te proberen leiden. 

Kan je kort een beeld schetsen van de huidige situatie voor verenigingen in verband met corona? 

"Afhankelijk van de sector waarin je zit, ben je harder getroffen door deze maatregelen of niet. Om een voorbeeld te geven: de facultaire kringen staan heel dicht bij de faculteit en hebben meer mogelijkheden om aan ledenwerving te doen. Aan de andere kant heb je verenigingen uit het SK (Senioren Konvent) die afhankelijk zijn van rekrutering via de Overpoort. Zij zullen dus moeten nadenken over hoe ze studenten kunnen aanwerven. Los van die opdeling is dit een ramp voor het studentenleven. Er is niet veel ruimte om activiteiten te organiseren. De UGent neemt het standpunt in dat ze zoveel mogelijk activiteiten willen laten doorgaan, maar laat ons eerlijk zijn: de hoofdtaak van de universiteit is wel onderwijs."

"Dit is een ramp voor het studentenleven"

Zullen er clubs verdwijnen als gevolg van financiële moeilijkheden? 

"Momenteel heb ik geen weet van clubs die zullen verdwijnen. De werking is eerder bevroren in plaats van stilgevallen. Er was veel financiële schade in het begin, toen alles werd afgezegd, en een opstapeling van annulaties die niet vergoed waren. Bovendien is er ook nog de verloren opportuniteitskost: opbrengsten die niet gerealiseerd zijn door activiteiten die niet konden plaatsvinden. En die verloren kost is nog tientallen malen groter."

Is het moeilijk te zien welke verenigingen echt diep in de problemen zitten en welke de klap meer aan kunnen? 

"Ik hoop dat de verenigingen ons contacteren wanneer ze echt problemen hebben. Dan gaan we oplossingen zoeken met de DSA of met de respectievelijke konventvoorzitters. Een aantal rijkere verenigingen hebben wel voorgesteld om renteloze leningen te geven aan diegenen die het nodig hebben. Een ander probleem is het feit dat kleine verenigingen, in tegenstelling tot kapitaalkrachtige verenigingen, sommige problemen niet kunnen oplossen. Bijvoorbeeld de boekenverkoop: grotere verenigingen hebben hun eigen locatie buiten de UGent kunnen regelen omdat ze genoeg kapitaal hebben. Andere - kleinere - verenigingen zijn nu aan het afwachten. We hebben contact opgenomen met alle onderwijsdirecteurs en decanen met de vraag de boekenverkoop mogelijk te maken voor deze kleinere verenigingen. We proberen op die manier iedereen een kans te geven."

Krijgen jullie in deze crisis enige vorm van begeleiding of hulp vanuit de universiteit?

"Ik denk dat wij zelf als DSA dat begeleidende orgaan zijn. Alles verloopt momenteel moeilijk binnen de UGent. Het is een gigantische uitdaging en we merken dat onze organisatiestructuur weinig flexibel is om zulke uitdagingen aan te pakken. Zelf heb ik veel gehad aan het 'Team Actueel', maar zij zijn nu het standaardantwoord geworden op zo veel vragen dat ook zij het niet meer kunnen bolwerken. Iedereen kan wel wat hulp gebruiken momenteel."

In de huidige situatie is het zeer moeilijk om leden te werven. Worden er alternatieve manieren voor toegepast? 

"Eerst en vooral hebben we de contactmomenten met de lesbubbels: studenten worden geacht de helft van de tijd op de campus te zijn. In die bubbels is het mogelijk voor sommige verenigingen om hun werking voor te stellen of iets uit te delen. Dat werkt wel, maar we hebben 140 verenigingen en als die zich allemaal moeten gaan voorstellen, wordt dat te veel. Dat is dus een privilege voor degenen die het durven vragen. Verder steunen we op sociale media en activiteiten na de lesuren. Er worden lessen geroosterd tot het voorlaatste lesblok en dan is het laatste weggelegd voor studentenactiviteiten. Dat is een manier om meer bekendheid te creëren. Als een vereniging direct kan aansluiten na een les van de mensen die er zitten en dus kan specifiëren op interessegebied, dan kan je ze direct overhevelen naar je activiteit. Daarnaast is Zeus WPI bezig met de ontwikkeling van ‘Durf Doen’: een website met info over alle studentenverenigingen en een interactieve quiz waardoor studenten kunnen zien welke vereniging bij hen zou passen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt."

De bals vallen weg, hoe gaan verenigingen daarmee om?

"Bals zullen ook dit academiejaar niet doorgaan. Ondertussen raad ik verenigingen standaard hetzelfde aan: 'Probeer niet te hard er alles aan te doen om de activiteit toch corona-proof te maken, omdat dan de geest van de activiteit gewoon verloren gaat.' Misschien is het beter om creatief uit de hoek te komen en nieuwe activiteiten uit te vinden die wel voldoen aan de huidige maatregelen. Sommige klampen zich heel hard vast aan bepaalde zaken en willen er alles aan doen om het toch corona-proof te doen, bijvoorbeeld cantussen, maar dan moeten wij eigenlijk gewoon zeggen: 'Het is zottenwerk om daar zelfs aan te beginnen.'"

Zijn er zaken waar studenten wel nog naar kunnen uitkijken dit semester?

"Ja, de komende twee weken komt er een zomerbar in de Zebrastraat die door twee studentenverenigingen wordt georganiseerd. Op dit moment zijn dat de meest voorkomende concepten omdat het nog een hype is uit de zomer en omdat het buiten is. Naar de winter toe wordt het natuurlijk moeilijker. Waar ik het meest naar uitkijk zijn vooral quizzen, lezingen en debatten. Die klinken misschien als saaie activiteiten, maar dat hoeft niet zo te zijn."

"Probeer nieuwe activiteiten uit die voldoen aan de maatregelen"

Heb je nog een boodschap voor verenigingen?

"Contacteer ons! Zeker als je echt in de problemen zit, laat het ons weten. En dat moet niet bij één mailtje blijven. Als je echt in nood zit: spam ons! Want soms zijn wij wel een beetje overladen, maar als je echt diep in de problemen zit, gaan wij altijd proberen helpen."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen