Schamper Times

De UGent en haar besluitvorming, voor sommigen al wat meer bekend terrein dan voor anderen. Gelukkig werken de studentenvertegenwoordigers hard om onze belangen te verdedigen. Wat leeft er in het land van de studentenvertegenwoordigers? Een kort overzicht:

Blandijn to koer!

Bij de renovatie van het Boekentorencomplex naar ontwerp van Henry van de Velde werd er een mooie binnenplaats toegevoegd. Deze bevindt zich tussen de universiteitsbibliotheek en de leeszaal. Eén klein probleempje: de binnenplaats is niet open voor publiek. Op 11 oktober organiseerde StuArt, de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, een protestactie hiertegen. Ze vinden het jammer dat deze prachtige plek niet gebruikt kan worden door studenten en personeel, het zou immers een gegeerde plek zijn. De GSR laat weten dat het dit soort evenementen steunt en moedigt studenten dan ook aan hieraan mee te doen. Aansluitend werd er een kennismakingsmoment georganiseerd aan de traphal van de Blandijn. Daarbij werden de professoren die die vrijdagvoormiddag lesgaven opgeroepen om hun studenten te laten meedoen en ook zelf te helpen. Zo waren er veel studenten, maar ook proffen aanwezig. Sommige proffen hielpen zelfs een handje bij het tappen van de pintjes.

Project student

De hoofdbezigheid van de Gentse Studentenraad is natuurlijk studentenvertegenwoordiging. Naast deze taak houden zij zich ook bezig met het steunen van een aantal projecten die het leven de Gentse student aangenamer maken. Zo is er bijvoorbeeld de Fietsambassade, waar studenten makkelijk een fiets kunnen huren, of de jaarlijkse Student Kick-Off, waar menig student graag het academiejaar mee inzet. Stujardin is een initiatief om samen met de andere studenten te tuinieren en met Cultour zorgt de Gentse studentenraad ervoor dat de student dichter bij cultuur staat door hen goedkopere tickets aan te bieden. Naast deze mooie bestaande projecten wil de Gentse Studentenraad een oproep doen aan de geëngageerde studenten van Gent om nieuwe projectideeën in te dienen die even interessant zijn. Een aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het reglement voor financiële ondersteuning van projecten en kan worden ingediend via financien@gentsestudentenraad.be.

De VVS is weer compleet

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de koepelorganisatie van studentenraden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Het is dus de spreekbuis voor de Vlaamse student. Deze vrijdag heeft de studentenraad van de KU Leuven zich na 3 jaar afwezigheid weer bij de VVS gevoegd. Zo volgen ze de studentenraad van de UAntwerpen, die in 2016 kort na hun Leuvense collega's ook de VVS verlieten. De Stura motiveert hun keuze door aan te halen dat er al wijzigingen zijn doorgevoerd en dat ze zelf nog dingen willen veranderen. De Gentse Studentenraad is zeer blij met de hertoetreding van de Leuvense studentenraad en kijkt er dan ook naar uit om met hen samen te werken. De positieve reacties van de GSR beloven in ieder geval een goede sfeer, die alle Vlaamse studenten ten goede zal komen. We zijn alvast benieuwd naar de herniewde samenwerking, want de eerdere plooien lijken nog niet gladgestreken te zijn.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen