Te weinig lokalen voor te veel verenigingen

Hoe het lokalentekort het verenigingsleven ondermijnt

De helft van alle studenten aan de universiteit zit in een studentenvereniging. Het aantal door de universiteit erkende studentenverenigingen is de laatste jaren tot boven de 140 gegroeid. Mede hierdoor is er een lokalentekort ontstaan, wat her en der wat spanningen veroorzaakt.

Over de voornaamste oorzaak voor het tekort is studentenbeheerder Nicolas Vander Eecken duidelijk: “Er zijn te veel studentenverenigingen.” Maar dat is niet het enige. Zo kunnen de facultaire studentenverenigingen in, tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, niet altijd terecht in een lokaal van hun faculteit. “Niet alle facultaire verenigingen hebben recht op een lokaal. Dat is afhankelijk van de faculteit”, verduidelijkt Vander Eecken.

Daarnaast heb je ook nog de Therminal, maar ook die heeft natuurlijk geen oneindige capaciteit. Vorig jaar zaten het SeniorenKonvent (SK), het FaculteitenKonvent (FK), de Gentse Studentenraad, Schamper en vier gewone verenigingen, die onder een Konvent vallen, in de Therminal. Die laatste waren het KVHV, Verkeerd Geparkeerd, Erasmus Student Network (ESN) en Comac.

Langetermijnvisie

Net daar wringt het schoentje. “Vanuit de Dienst Studentenvoorzieningen kwam het bericht dat het niet fair is dat er zoveel verenigingen zijn en dat er maar vier het privilege van een lokaal in de Therminal hebben. Zij vonden dat er een eerlijkere manier was om de lokalen te verdelen”, verklaart Vander Eecken. Met dat vraagstuk zijn de Konventsvoorzitters, die samen de Vergadering der Konventsvoorzitters (VKV) vormen, twee jaar geleden aan de slag gegaan. 

Het was niet fair dat er maar vier studentenverenigingen het privilege van een lokaal in de Therminal hadden

De VKV kwam met een langetermijnvisie op de proppen. “Volgens deze visie zouden alle Konventen samen in de Therminal zitten. Zo kom je elkaar wel eens meer tegen in de wandelgangen, dan leeft het groepsgevoel wat meer. Zo kan de VKV als kloppend hart van het studentenleven ook beter functioneren en meer verwezenlijken.”

Op die langetermijnvisie zijn twee van de vier studentenverenigingen ingegaan: Erasmus Student Network (ESN) en Verkeerd Geparkeerd. AIESEC, dat vroeger een lokaal aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde had, deelt nu een lokaal met ESN en het Internationaal Konvent. Terwijl het Werkgroepen & Verenigingen Konvent het andere lokaal voor zijn verenigingen openstelt. Een shared office space, met gemeenschappelijke opslagruimte.

Probleemkinderen

De twee anderen, Comac en KVHV, waren iets terughoudender. Comac heeft zijn lokaal al een lange tijd. “Ik vermoed dat ze dat lokaal kregen omdat het een zeer actieve vereniging is die heel veel vergadert en kort op de bal speelt, waardoor ze nood hebben om altijd ergens terecht te kunnen en aan hun gerief te kunnen. KVHV daarintegen is hier enkele jaren geleden terechtgekomen. Zij hadden vroeger het KVHV-huis, maar dat huis is weggevallen en dit lokaal is hun dan als tijdelijke oplossing aangeboden.”

Terwijl ESN en Verkeerd Geparkeerd overgingen tot shared office space, mochten KVHV en Comac blijven zitten. Vorig jaar stemde de VKV wel om gradueel naar de langetermijnvisie toe te werken. “Zij mochten dus blijven zitten, maar kregen wel de waarschuwing dat het op lange termijn de bedoeling was dat voornamelijk de Konventen een lokaal zouden hebben.”

Overgangsfase

Aangezien het pilootproject met de shared office space van het IK en ESN een succes is geworden, werd er op de eerste VKV-vergadering van dit jaar besloten om de langetermijnvisie verder te zetten. “Nu bekijkt de VKV of dat ook voor het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) mogelijk is. Natuurlijk wilden ze KVHV en Comac niet zomaar uit hun lokaal zetten, dus kregen KVHV en Comac de kans om te komen motiveren waarom ze dat lokaal nodig hebben.”

Na de motivaties werd het voor de VKV al snel duidelijk dat beide verenigingen niet door dezelfde deur kunnen. “Ook al vertrokken de Konventvoorzitters van het idee dat het PFK maar één lokaal kreeg, werd het na de motivatie duidelijk dat er echt wel twee lokalen nodig waren.” Net zoals het Internationaal Konvent zou het Politiek en Filosofisch Konvent dan het lokaal kunnen openstellen voor al zijn verenigingen. “Op die manier konden we naar een betere benuttingsgraad gaan en kunnen meer verenigingen het recht op een lokaal gebruiken.”

In principe wordt niemand uit zijn lokaal gezet

Dus werd er beslist om toch verder te gaan met de langetermijnvisie, maar met een overgangstermijn. “Dat hield in dat ze nog zes maand in het lokaal mochten blijven om dan in het tweede semester over te gaan tot twee shared offices van het PFK. Op die manier kan het PFK de twee lokalen aan hun verenigingen, dus ook KVHV en Comac, uitlenen. Alle verenigingen zouden ook kasten krijgen. In principe is er dus niemand uit hun lokaal gezet.”

Therminal 2.0

Maar ondanks alle inspanningen en een hogere benuttingsgraad, blijft het algemene lokalentekort een belemmering voor het studentenleven. “Wij kunnen niet naar een decaan gaan om te zeggen dat een vereniging een lokaal op de faculteit moet krijgen. Wat ik wel kan doen is kijken of er mogelijkheden zijn om meer te doen met de lokalen in de Therminal. Momenteel hebben we de grote Trechterzaal, maar die wordt permanent bezet door verenigingen van het Kultureel Konvent (KK). Dat zijn symfonische orkesten die regelmaat nodig hebben om goed te kunnen functioneren.”

Er wordt gekeken naar een soort van Therminal 2.0

Het plan voor een 'Therminal 2.0' ligt al enige jaren op tafel. “Therminal 2.0 zou specifiek voor de verenigingen van het Kultureel Kovent uitgewerkt worden. Op die manier zou in de Therminal een zaal bijna zo groot als de podiumzaal vrijkomen. Zo kunnen er veel meer quizzen, eetactiviteiten en grote evenementen plaatsvinden.” Maar zoals alles aan de UGent wordt er niet op een dagje meer of minder gekeken. “Therminal 2.0 zou onder Home Vermeylen komen - dat is toch het plan. Home Vermeylen is op de hoogte en is aan het kijken hoe ze alles willen oplossen. Als je op de lange termijn denkt is het niet zo ver weg." Het kan dus nog een tijdje duren.

Therminal 2.0

Therminal 2.0 zou niet onder Home Fabiola komen, zoals eerder foutief vermeld in het artikel, maar onder Home Vermeylen. Ingebruikname is gepland in 2021.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen