Wie ben jij?

Kom het te weten via de Myers-Briggs!

“Hmm, difficult. VERY difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind, either. There's talent, oh yes. And a thirst to prove yourself. But where to put you?”

Nee, de sorteerhoed uit de Harry Potter-boekenreeks was jammerlijk genoeg niét het resultaat van psychologisch onderzoek door J.K. Rowling. Enkele andere psychologen speelden een kleine vijftig jaar eerder wel al met een gelijkaardig idee voor een soortgelijke persoonlijkheidstest. Zo ontstond de MBTI, de test die je zonet hebt afgelegd!

Myers en Briggs

De originele Myers-Briggstest werd ontwikkeld door twee Amerikaanse vrouwen: de psychologe Katharine Cook Briggs en haar dochter, een voormalige schrijfster, Isabel Briggs Myers, die het werk van haar moeder verderzette. Katherine begon in 1917 haar onderzoek nadat ze haar schoonzoon ontmoette, een jongeman die op allerlei vlakken leek te verschillen van hun familie. 

Katherine was spijtig genoeg niet de enige in haar vakgebied. Zo ontdekte ze vijf jaar later het boek 'Psychological Types' van Carl Jung. Al snel zag ze in dat zijn onderzoek zeer gelijkaardig was aan, maar ook veel verder stond dan het hare. De volgende jaren werkten Briggs en haar dochter aan een manier om Jungs theorie praktisch toe te passen. De MBTI (Myers-Briggs Type Indicator, red.) zag uiteindelijk het levenslicht aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Maar waarom? Waarom?

Tijdens Wereldoorlog II kwam er grote belangstelling voor het differentiëren van rekruten, waarbij de MBTI als test de kop opstak. Maar ook na de oorlog bleef die superpopulair. Werkgevers namen de MBTI op in hun selectieproces voor wie aangenomen of ontslagen moest worden. Wat hier in de wind werd geslagen, was dat een MBTI-type enkel een voorkeur kon weergeven en dus geen bindende eigenschap van een persoon was.

De verschillende types hoorden ook nooit geordend te worden volgens waarde. Ze waren enkel bedoeld als kader voor de verschillen tussen mensen. Ten slotte moest elke test volledig vrijwillig afgelegd worden, mocht deze niet gebruikt worden voor selectie en hoorde elke uitslag volledig vertrouwelijk te blijven.

De theorie van Jung, waarop de MBTI zich inspireerde, werd helaas door velen achterwege gelaten. Recentere testen, zoals de Big Five, blijken persoonlijkheid betrouwbaarder in kaart te brengen en hebben een betere voorspellende waarde.

We weten dus nog steeds niet wie je bent. Jammer. Maar goed. Deze klonk toch leuk, niet?

 

Tekst van quiz:

Istj: Rustig en serieus. Verdient succes door grondigheid en betrouwbaarheid

 

Istf: Rustig, vriendelijk en verantwoordelijk. Toegewijd in het nakomen van hun verplichtingen.

 

Infj: Zoekt betekenis en verbinding in ideeën, relaties en materiële bezittingen.

 

Intj: Hebben een originele geest en een grote drive om hun doelen te bereiken.

 

Istp: Tolerante en flexibele, stille waarnemers tot er een probleem verschijnt.

 

Isfp: Rustig, gevoelig en vriendelijk. Genieten van het huidige moment. Hebben graag ruimte.

 

Infp: Idealistisch en loyaal. Flexibel tenzij een waarde wordt bedreigd.

 

Intp: Theoretisch en abstract, meer geïnteresseerd in ideeën dan in sociale interactie.

 

Estp: Flexibel en tolerant, met een pragmatische aanpak gericht op onmiddellijke resultaten.

 

Esfp: Extravert en vriendelijk. Uitbundige liefhebbers van het leven en het werken met anderen.

 

Enfp: Zien het leven vol mogelijkheden. Vertrouwen vaak op hun improvisatievermogen en hun verbale vloeiendheid.

 

Entp: Snel, ingenieus en alert. Vindingrijk bij het oplossen van uitdagende problemen.

 

Estj: Praktisch, realistisch, zakelijk en beslissend, nemen snel stappen tot beslissing.

 

Esfj: Hartelijk, nauwgezet en coöperatief. Wil harmonie in hun omgeving.

 

Enfj: Warm, empathisch en verantwoordelijk. Sterk afgestemd op emoties en behoeften van anderen.

 

Entj: Kort en besluitvaardig, neemt gemakkelijk leiderschap op zich. Stellen graag hun doelen.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen